Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi

Drukuj

 

Nazwa pozycji Data
"Remont drogi "Na Białą Górę" dz. nr ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 - 2+000" 2020-10-26
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-10-26
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-10-23
Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce 2020-10-22
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-10-13
Sprzedaż samochodu Żuk pożarniczy 2020-10-08
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany 2020-09-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) 2020-09-11
Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) 2020-09-04
Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok 2020-08-31
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2020-08-26
Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-08-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) 2020-08-07
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu (II przetarg) 2020-08-07
Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód - Zagródki - Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza 2020-07-31
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2020-07-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-07-08
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) 2020-07-07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok 2020-07-02
Gmina Sanok bez smogu ? wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (II przetarg) 2020-06-26
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (III przetarg) 2020-06-19
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok 2020-06-10
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok 2020-06-03
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2020-05-20
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-26
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2020-05-19
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-19
Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany 2020-05-18
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna.. 2020-05-12
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-12
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok 2020-05-12
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza w km 3+707 - 3+955 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2020-05-04
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-05-08
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-05-08
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-04-28
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-04-28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok 2020-04-17
Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok 2020-04-09
Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Sanok w roku 2020 2020-04-01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany 2020-02-11
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-02-07
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra 2020-02-07
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach 2020-02-03
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-01-30
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-01-30
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok 2019-12-23
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2020 2019-12-12
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok, sołectwa Trepcza, położonego na terenie miejscowości Trepcza. 2019-12-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok, sołectwa Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-12-04
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2020 2019-12-03
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2019-11-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok 2019-11-18
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2019-11-14
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych 2019-11-08
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 (II przetarg) 2019-10-28
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. 2019-10-18
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 2019-10-03
II-gi Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. jodła, sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-13
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. jodła, sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-06
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-08-28
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2019-08-13
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok w 2019 oraz 2020 roku 2019-08-06
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2019-08-05
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2019-07-24
Dostawa 20-osobowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim 2019-07-18
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok w 2019 roku 2019-07-16
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-07-15
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie 2019-07-12
Pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-12
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w m. Srogów Górny. dz. nr ewid. 1260/2, polegająca na budowie chodnika w km 0+006.20 -- 0+086.00 str. prawa i 0+082.00 -- 0+607.00 str. lewa oraz wzmocnieniu nawierzchni jezdni nakładką bitumiczną w km 0+006 -- 0+828.5 2019-06-04
Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku w miejscowości Markowce 2019-05-20
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobra 2019-05-10
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 1003, 1791 i 1531 w km 0+007÷0+179 i w km 0+185÷0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179÷0+185 w miejscowości Strachocina 2019-04-29
Wykonanie robót wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych 2019-04-12
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-04-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-03-29
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-27
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2019-03-26
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-20
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-20
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód. 2019-02-22
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-03-19
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Niebieszczany 2019-02-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra 2019-02-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Dębna.. 2019-01-23
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Kostarowce 2019-01-17
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kostarowce 2019-01-16
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Srogów Górny 2019-01-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Kostarowce 2019-01-10
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2019 2018-12-19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2019 2018-12-18
II-gi Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna. 2018-12-13
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna. 2018-12-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód. 2018-11-23
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. 2018-11-22
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2018-11-21
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Trepcza, położony w miejscowości Srogów Dolny. 2018-11-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Tyrawa Solna 2018-10-29
Przebudowa drogi "koło T. Sabata" dz. nr ewid. 195, 15 w km 0+020-0+550 w miejscowości Liszna 2018-10-18
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tyrawa Solna i Liszna 2018-10-03
TRZECI PRZETARG - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-09-07
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Tyrawa Solna. 2018-09-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Tyrawa Solna. 2018-08-30
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2018-08-29
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego ? gat. buk z dnia 06.08.2018 r. 2018-08-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Międzybrodzie 2018-08-06
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Falejówka i Sanoczek 2018-08-06
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2018-08-02
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2018-07-30
TRZECI PRZETARG - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza w km 4+005 - 4+117 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-07-19
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2018-07-16
DRUGI PRZETARG - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-07-02
TRZECI PRZETARG - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-06-26
DRUGI PRZETARG - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+005 - 4+117 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-06-25
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2018-06-19
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-06-14
Wykonanie robót remontowych Wiejskiego Domu Kultury w Srogowie Górnym 2018-06-07
DRUGI PRZETARG - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-06-04
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+005 - 4+176 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-05-28
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu mienia wsi Dobra 2018-05-15
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu mienia wsi Dobra 2018-05-08
Przebudowa drogi "w kier. Lasu P. Kukurki" dz. nr ewid. 20/3 w km 0+000 - 0+600 w miejscowości Pisarowce 2018-04-27
DRUGI PRZETARG-Utworzenie Klubu Seniora w Mrzygłodzie w Gminie Sanok 2018-04-26
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodłaz lasu mienia wsi Dobra 2018-04-25
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-16
Utworzenie Klubu Seniora w Mrzygłodzie w Gminie Sanok 2018-04-10
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna 2018-03-29
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-03-28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-03-19
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-03-07
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat.buk 2018-02-22
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-02-12
V Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-02-08
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego - gat. buk z dnia 02.02.2018 r. 2018-02-02
IV Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-02-01
Informacja o wyniku trzeciego nieograniczonego przetargu ofertowego z dnia 25.01.2018 r. 2018-02-01
Wykonanie pokrycia dachowego w ramach rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2018-01-31
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk 2018-01-26
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-01-25
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-01-18
Roboty wykończeniowe przychodni w ramach rozbudowy i przebudowy w zakresie usług medycznych i oświaty istniejącego budynku WDK Niebieszczany 2018-01-18
TRZECI PRZETARG - Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2018-01-05
Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2017-12-05
CZWARTY PRZETARG-Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-12-01
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2017-11-28
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2017-11-20
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.00,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. 2017-11-10
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-11-07
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-10-30
Przebudowa drogi "między Osiedlami mieszkalnymi" dz. nr ewid. 108/2 w km 0+250 - 1+030 w miejscowości Lalin 2017-10-27
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-10-09
Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2017-09-28
Ogłoszenie o sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-27
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk, grab 2017-09-20
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-07
IV Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-18
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-08-30
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-08-23
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-08-10
Przebudowa drogi "na Kopań" dz. nr ewid. 85 w km 0+000 - 0+280 oraz 0+395 - 0+600 w miejscowości Płowce 2017-08-09
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2017-08-02
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-07-25
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-07-25
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-07-13
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-07-13
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2017-07-11
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-06-14
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-06-14
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-06-06
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-06-06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+458 - 4+696 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2017-06-01
Zakup, dostarczenie sprzętu informatycznego oraz wyposażenia do sal do ćwiczeń dla szkół Gminy Sanok 2017-06-01
Asfaltowanie dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Sanok 2017-05-24
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i dwoma zbiornikami wodociągowymi w miejscowości Płowce 2017-04-27
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego 2017-04-18
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2017-04-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże Małe 2017-04-11
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego 2017-04-11
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2017-04-03
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego z lasu gminnego sołectwa Hłomcza położnego na terenie miejscowości Łodzina 2017-03-03
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurowce 2017-02-27
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wujskie 2016-12-23
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2016-12-20
Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Sanok w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerst 2016-12-07
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2016-11-28
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kostarowce na salę ćwiczeń ruchowych 2016-11-14
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Załuż oraz część miejscowości Bykowce 2016-09-22
Remont dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód na terenie Gminy Sanok 2016-09-01
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2016-07-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce - II ETAP 2016-06-27
Asfaltowanie dróg gminnych oraz placów na terenie gminy Sanok 2016-06-07
Przebudowa drogi "w Dobrzankę" dz. nr ewid. 14 w km 0+000 - 0+345 wraz z przebudową przepustu w km 0+275 w miejscowości Dobra. 2016-04-19
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzygłód oraz Tyrawa Solna 2016-03-23
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. 2016-03-16
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Mrzygłód, Dębna, Międzybrodzie 2016-02-26
Wykonanie robót remontowych i wykończeniowych w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Niebieszczany 2016-02-15
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Łodzina 2016-01-19
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce-Strachocina 2016-01-12
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sanok 2015-12-03
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Markowce - II Etap 2015-12-01
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Łodzina 2015-11-16
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2015-11-09
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-02
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Dobra, Załuż, Kostarowce, Łodzina 2015-10-27
Przebudowa drogi Hłomcza ? Zagródki ?w kier. na Rzeczki? dz. nr ewid. 772/1 w miejscowości Hłomcza w km 0+354-0+814 2015-10-15
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-05
Asfaltowanie dróg gminnych w sześciu miejscowościach gminy Sanok 2015-08-13
Remont dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód na terenie Gminy Sanok 2015-08-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce 2015-08-07
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Trepcza, Srogów Dolny, Srogów Górny, Hłomcza, Raczkowa, Stróże Małe 2015-07-27
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2015-07-22
Remont budynku dawnego dworu Rylskich w Pisarowcach (obecnie Szkoła Podstawowa)-Etap II 2015-07-09
Przebudowa ciągu dróg na dz. nr ewid.29, 1/23, 1/85, 6, 39 w miejscowości Bykowce, ul. Łany w km 0+000-0+825 oraz ul. Polanki w km 0+000-0+690 2015-07-06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerteż 2015-06-15
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Trepcza, Srogów Dolny, Srogów Górny, Hłomcza, Raczkowa, Stróże Małe 2015-08-05

Załączniki

 • Ilość pobrań: 47

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0