Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi

Drukuj

 

Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Wujskie. 2024-05-23
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Wujskie 2024-04-23
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. 2024-03-19
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr IV 2024-03-11
Sprzedaż drewna tartacznego gat. jodła z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie. 2024-03-05
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr III. 2024-03-01
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie. 2024-03-05
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2024-02-26
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr II. 2024-02-23
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie. 2024-02-16
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza i Łodzina 2024-02-14
Protokół z otwarcia ofert na zakup samochodu pożarniczego Jelcz 315 2024-02-14
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 315 2024-01-29
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2024-01-17
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Stróże Małe, położonego na terenie miejscowości Stróże Małe. 2024-01-17
Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. 2024-01-10
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr IV. 2024-01-04
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr III. 2023-12-14
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. 2023-12-06
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2023-11-29
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2023-11-28
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2023-11-08
Ogłoszenie nr 2 o sprzedaży drewna opałowego z lasu mienia wsi Dobra. 2023-07-14
Sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok - sołectwo Międzybrodzie - II przetarg. 2023-06-27
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego z lasu mienia wsi Dobra. 2023-06-21
Sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok - sołectwo Międzybrodzie. 2023-06-21
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra. 2023-05-22
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego Star 2023-02-24
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2023-02-02
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2023-01-18
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach 2022-12-29
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok (IV postępowanie) 2022-12-20
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2022-12-20
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2022-12-14
Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2022-12-05
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2022-11-29
Sprzedaż drewna tartacznego gat. jodła z lasu Gminy Sanok - sołectwo ZAŁUŻ, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2022-11-23
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo HŁOMCZA, położonego na terenie miejscowości Hłomcza i Łodzina. 2022-11-23
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2022-11-22
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2022-11-22
Świadczenie usług pocztowych, kurierskich oraz wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok 2022-11-18
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Srogów Górny, położonego na terenie miejscowości Raczkowa. 2022-11-18
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dębna, położonego na terenie miejscowości Dębna. 2022-11-17
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok (III postępowanie) 2022-11-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok w 2023 roku 2022-10-24
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" (II postępowanie) 2022-10-20
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego dla mieszkańców sołectwa Falejówka, pozyskanego z lasu mienia wsi Falejówka. 2022-10-20
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku 2022-10-14
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok (IV postępowanie) 2022-10-11
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok (II postępowanie) 2022-10-04
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok 2022-09-27
Remont drogi wewnętrznej gminnej na Popiele położonej na działkach: o nr. ew. 209, 211, 215 w miejscowości Jurowce oraz działkach o nr. ew. 852, 713, 693 w miejscowości Kostarowce 2022-09-22
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu Cyfrowa Gmina 2022-09-21
Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok (II postępowanie) 2022-09-20
Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Sanok 2022-09-09
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok (III postępowanie) 2022-08-30
Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok 2022-08-19
Roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy i przebudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej: Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach 2022-08-02
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok (II postępowanie) 2022-07-27
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna 2022-07-21
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Bykowce, położonego na terenie miejscowości Bykowce. 2022-07-21
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-18
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (III postępowanie) 2022-07-08
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok 2022-07-04
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego z lasu mienia wsi Dobra. 2022-07-01
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) 2022-06-15
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok 2022-06-14
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach 2022-05-31
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż 2022-05-06
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny 2022-04-27
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok 2022-04-27
Roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok 2022-04-07
Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Sanok w roku 2022 2022-04-07
Zakup laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 2022-03-30
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż 2022-03-16
Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód 2022-03-08
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce 2022-02-28
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra. 2022-02-04
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. 2022-01-31
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach 2022-01-10
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2022-01-14
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. 2022-01-21
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Trepcza, położonego na terenie miejscowości Trepcza. 2022-01-26
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. 2022-01-14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód 2022-01-04
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2021-12-14
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2021-12-14
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2021-11-30
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2021-11-17
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2021-11-03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok w 2022 roku. 2021-11-10
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 (II postępowanie) 2021-10-25
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 2021-09-28
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 (II postępowanie) 2021-08-16
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-26
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej 2021-07-06
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok 2021-07-06
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2021-06-18
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok 2021-06-08
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok 2021-06-08
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej 2021-06-01
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędruszkowce 2021-05-20
Remont drogi "na Dolinki" dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 ? 1+800 w miejscowości Załuż 2021-04-20
Sprzedaż samochodu Mercedes-Benz MB 100 2021-03-31
Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Sanok w roku 2021 2021-03-29
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2021-03-02
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2021-01-20
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Dębna. 2021-01-18
Czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2021-01-13
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach 2020-12-30
Pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Dębna. 2021-01-05
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. 2020-12-15
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, na terenie miejscowości Mrzygłód. 2020-12-07
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) 2020-11-27
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2021 2020-11-26
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. 2020-11-25
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021 2020-11-23
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. 2020-11-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok 2020-11-06
"Remont drogi "Na Białą Górę" dz. nr ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 - 2+000" 2020-10-26
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-10-26
Trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-11-04
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-10-23
Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce 2020-10-22
Sprzedaż samochodu Żuk pożarniczy 2020-10-08
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-10-13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany 2020-09-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) 2020-09-11
Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) 2020-09-04
Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok 2020-08-31
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2020-08-26
Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-08-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) 2020-08-07
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu (II przetarg) 2020-08-07
Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód - Zagródki - Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza 2020-07-31
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2020-07-24
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa 2020-07-08
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) 2020-07-07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok 2020-07-02
Gmina Sanok bez smogu ? wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (II przetarg) 2020-06-26
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (III przetarg) 2020-06-19
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok 2020-06-10
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok 2020-06-03
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-26
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2020-05-20
Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany 2020-05-18
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-19
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2020-05-19
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna.. 2020-05-12
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-05-12
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok 2020-05-12
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza w km 3+707 - 3+955 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2020-05-04
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-05-08
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-05-08
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-04-28
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Załuż, położonego na terenie miejscowości Załuż. 2020-04-28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok 2020-04-17
Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok 2020-04-09
Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Sanok w roku 2020 2020-04-01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany 2020-02-11
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-02-07
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra 2020-02-07
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach 2020-02-03
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. 2020-01-30
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. 2020-01-30
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok 2019-12-23
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2020 2019-12-12
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok, sołectwa Trepcza, położonego na terenie miejscowości Trepcza. 2019-12-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok, sołectwa Tyrawa Solna, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-12-04
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2020 2019-12-03
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2019-11-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok 2019-11-18
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. 2019-11-14
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych 2019-11-08
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 (II przetarg) 2019-10-28
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. 2019-10-18
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 2019-10-03
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-08-28
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. jodła, sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-06
II-gi Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. jodła, sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-13
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2019-08-13
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok w 2019 oraz 2020 roku 2019-08-06
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2019-08-05
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2019-07-24
Dostawa 20-osobowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim 2019-07-18
Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sanok w 2019 roku 2019-07-16
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-07-15
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie 2019-07-12
Pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-12
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w m. Srogów Górny. dz. nr ewid. 1260/2, polegająca na budowie chodnika w km 0+006.20 -- 0+086.00 str. prawa i 0+082.00 -- 0+607.00 str. lewa oraz wzmocnieniu nawierzchni jezdni nakładką bitumiczną w km 0+006 -- 0+828.5 2019-06-04
Wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni parku w miejscowości Markowce 2019-05-20
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobra 2019-05-10
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 1003, 1791 i 1531 w km 0+007÷0+179 i w km 0+185÷0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179÷0+185 w miejscowości Strachocina 2019-04-29
Wykonanie robót wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych 2019-04-12
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-04-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2019-03-29
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-27
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2019-03-26
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-20
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. 2019-03-20
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej 2019-03-19
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód. 2019-02-22
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Niebieszczany 2019-02-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra 2019-02-05
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Dębna.. 2019-01-23
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Kostarowce 2019-01-17
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kostarowce 2019-01-16
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Srogów Górny 2019-01-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Kostarowce 2019-01-10
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2019 2018-12-19
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2019 2018-12-18
II-gi Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna. 2018-12-13
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Tyrawa Solna. 2018-12-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód. 2018-11-23
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. 2018-11-22
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2018-11-21
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Trepcza, położony w miejscowości Srogów Dolny. 2018-11-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Tyrawa Solna 2018-10-29
Przebudowa drogi "koło T. Sabata" dz. nr ewid. 195, 15 w km 0+020-0+550 w miejscowości Liszna 2018-10-18
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tyrawa Solna i Liszna 2018-10-03
TRZECI PRZETARG - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-09-07
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Tyrawa Solna. 2018-09-06
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu mienia wsi Tyrawa Solna. 2018-08-30
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2018-08-29
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego ? gat. buk z dnia 06.08.2018 r. 2018-08-14
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu mienia wsi Międzybrodzie 2018-08-06
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Falejówka i Sanoczek 2018-08-06
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2018-08-02
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2018-07-30
TRZECI PRZETARG - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza w km 4+005 - 4+117 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-07-19
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2018-07-16
DRUGI PRZETARG - Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-07-02
TRZECI PRZETARG - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-06-26
DRUGI PRZETARG - Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+005 - 4+117 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-06-25
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok 2018-06-19
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2018-06-14
Wykonanie robót remontowych Wiejskiego Domu Kultury w Srogowie Górnym 2018-06-07
DRUGI PRZETARG - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-06-04
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+005 - 4+176 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2018-05-28
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu mienia wsi Dobra 2018-05-15
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu mienia wsi Dobra 2018-05-08
Przebudowa drogi "w kier. Lasu P. Kukurki" dz. nr ewid. 20/3 w km 0+000 - 0+600 w miejscowości Pisarowce 2018-04-27
DRUGI PRZETARG-Utworzenie Klubu Seniora w Mrzygłodzie w Gminie Sanok 2018-04-26
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodłaz lasu mienia wsi Dobra 2018-04-25
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-16
Utworzenie Klubu Seniora w Mrzygłodzie w Gminie Sanok 2018-04-10
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna 2018-03-29
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-03-28
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyrawa Solna oraz Mrzygłód 2018-03-19
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-03-07
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat.buk 2018-02-22
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Prusiek 2018-02-12
V Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-02-08
Informacja o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego - gat. buk z dnia 02.02.2018 r. 2018-02-02
IV Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-02-01
Informacja o wyniku trzeciego nieograniczonego przetargu ofertowego z dnia 25.01.2018 r. 2018-02-01
Wykonanie pokrycia dachowego w ramach rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2018-01-31
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk 2018-01-26
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-01-25
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2018-01-18
Roboty wykończeniowe przychodni w ramach rozbudowy i przebudowy w zakresie usług medycznych i oświaty istniejącego budynku WDK Niebieszczany 2018-01-18
TRZECI PRZETARG - Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2018-01-05
Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2017-12-05
CZWARTY PRZETARG-Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-12-01
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jawor 2017-11-28
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2017-11-20
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.00,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 r. 2017-11-10
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-11-07
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-10-30
Przebudowa drogi "między Osiedlami mieszkalnymi" dz. nr ewid. 108/2 w km 0+250 - 1+030 w miejscowości Lalin 2017-10-27
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 2017-10-09
Przebudowa infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok 2017-09-28
Ogłoszenie o sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-27
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna opałowego gat. buk, grab 2017-09-20
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-07
IV Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-18
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-08-30
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-08-23
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-08-10
Przebudowa drogi "na Kopań" dz. nr ewid. 85 w km 0+000 - 0+280 oraz 0+395 - 0+600 w miejscowości Płowce 2017-08-09
Przebudowa dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód 2017-08-02
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-07-25
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-07-25
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-07-13
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-07-13
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2017-07-11
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-06-14
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-06-14
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna 2017-06-06
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-06-06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 4+458 - 4+696 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza 2017-06-01
Zakup, dostarczenie sprzętu informatycznego oraz wyposażenia do sal do ćwiczeń dla szkół Gminy Sanok 2017-06-01
Asfaltowanie dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Sanok 2017-05-24
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody i dwoma zbiornikami wodociągowymi w miejscowości Płowce 2017-04-27
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego 2017-04-18
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka 2017-04-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stróże Małe 2017-04-11
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego 2017-04-11
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina 2017-04-03
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego z lasu gminnego sołectwa Hłomcza położnego na terenie miejscowości Łodzina 2017-03-03
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurowce 2017-02-27
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wujskie 2016-12-23
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2016-12-20
Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Sanok w ramach projektu Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerst 2016-12-07
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2016-11-28
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kostarowce na salę ćwiczeń ruchowych 2016-11-14
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Załuż oraz część miejscowości Bykowce 2016-09-22
Remont dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód na terenie Gminy Sanok 2016-09-01
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2016/2017 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2016-07-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce - II ETAP 2016-06-27
Asfaltowanie dróg gminnych oraz placów na terenie gminy Sanok 2016-06-07
Przebudowa drogi "w Dobrzankę" dz. nr ewid. 14 w km 0+000 - 0+345 wraz z przebudową przepustu w km 0+275 w miejscowości Dobra. 2016-04-19
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzygłód oraz Tyrawa Solna 2016-03-23
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. 2016-03-16
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Mrzygłód, Dębna, Międzybrodzie 2016-02-26
Wykonanie robót remontowych i wykończeniowych w Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Niebieszczany 2016-02-15
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Łodzina 2016-01-19
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce-Strachocina 2016-01-12
Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Sanok 2015-12-03
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Markowce - II Etap 2015-12-01
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w miejscowości Łodzina 2015-11-16
Odbiór i transport do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Sanok 2015-11-09
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-02
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Dobra, Załuż, Kostarowce, Łodzina 2015-10-27
Przebudowa drogi Hłomcza ? Zagródki ?w kier. na Rzeczki? dz. nr ewid. 772/1 w miejscowości Hłomcza w km 0+354-0+814 2015-10-15
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 2015-10-05
Asfaltowanie dróg gminnych w sześciu miejscowościach gminy Sanok 2015-08-13
Remont dróg poscaleniowych gminnych w miejscowościach Strachocina oraz Mrzygłód na terenie Gminy Sanok 2015-08-13
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kostarowce 2015-08-07
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Trepcza, Srogów Dolny, Srogów Górny, Hłomcza, Raczkowa, Stróże Małe 2015-07-27
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2015/2016 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu 2015-07-22
Remont budynku dawnego dworu Rylskich w Pisarowcach (obecnie Szkoła Podstawowa)-Etap II 2015-07-09
Przebudowa ciągu dróg na dz. nr ewid.29, 1/23, 1/85, 6, 39 w miejscowości Bykowce, ul. Łany w km 0+000-0+825 oraz ul. Polanki w km 0+000-0+690 2015-07-06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerteż 2015-06-15
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Sanok w m. Trepcza, Srogów Dolny, Srogów Górny, Hłomcza, Raczkowa, Stróże Małe 2015-08-05

Załączniki

 • Ilość pobrań: 74

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1