Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok
Data publikacji: 2021-06-08
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/384abefc-6165-4c57-b545-4ab743d5bf75 id postępowania: 384abefc-6165-4c57-b545-4ab743d5bf75


Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Kaczak
Osoba publikująca: Konrad Kaczak
Data publikacji: 2021-06-08