Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 8937
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 23679
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 15183
WŁADZE GMINY Skarbnik 12053
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 13342
GMINA Sołectwa 12156
GMINA Urząd 12999
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6926
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6055
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5307
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10185
PRAWO LOKALNE Statut 7081
PRAWO LOKALNE Regulamin 6899
PRAWO LOKALNE Uchwały 658
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10103
PRAWO LOKALNE Podatki 10967
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7669
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7737
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 46421
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 185379
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 101799
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2613
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4258
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7230
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6015
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5442
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5899
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5086
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5408
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2947
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2760
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3342
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3473
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3780
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3994
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 3695
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 380
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 386
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7499
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6507
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5955
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10247
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6340
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21388
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7325
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 7623
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7127
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2614
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 873
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 63
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3913
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 57
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 56
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 56
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 51
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 54
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 55
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 58
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 58
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 58
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 58
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 60
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 68
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 56
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 61
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 57
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2189
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2573
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2227
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2253
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2994
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 2691
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2213
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2252
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2225
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2348
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3091
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1197
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 882
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1949
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1827
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1116