Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Sanok w roku 2021
Data publikacji: 2021-03-29
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d0b9b71-35dd-465c-98bd-2f250e3202c0 , ID postępowania: 0d0b9b71-35dd-465c-98bd-2f250e3202c0


Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Kaczak
Osoba publikująca: Konrad Kaczak
Data publikacji: 2021-03-29