Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
Sprawozdania Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Zmieniono dane podgrupy
Sprawozdania Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Usunięto załącznik: Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004611117964286460cc5803637d1.pdf -> 1624005618107624611060cc5bf2b5370.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004409130105551660cc57398602b.pdf -> 162400538616465536060cc5b0a6cb58.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400475510125792260cc58938f11a.pdf -> 1624005158204493407960cc5a266961d.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400401548796256260cc55af5ad50.pdf -> 162400480950577868060cc58c915121.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Ciupka Katarzyna - Kierownik DPS w Raczkowej
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-06-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/35/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Sanok z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Trepczy Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Trepczy -Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Trepczy Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Trepczy sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Strachocinie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Strachocinie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Strachocinie - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Dobrej Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Dobrej Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Dobrej - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Falejówce Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Falejówce Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Falejówce - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 197/2021 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 196/2021 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 195/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 194/2021 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 193/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 192/2021 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanok za I półrocze roku 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 190/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 365/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 189/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022." , znak pos
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 187/2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 186/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 185/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusieku.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 1847/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 183/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Falejówce.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 181/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 180/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 179/2021 w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 178/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczone nr 235/4.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 177/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 176/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, oznaczonej jako działka 202.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 175/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 174/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 439.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 173/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 7 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej jaki działka nr 274/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż, oznaczonej jaki działka nr 163/21.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-09-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 171/2021 w sprawie przekazania drewna tartacznego pozyskanego z lasu mienia komunalnego wsi Sanoczek.
za 2021 ROK Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Dodano załącznik: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sanok za okres 1.01.2021r-30.06.2021r
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-08-26 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIX/286/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-08-25 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXXIX/285/2021 z dnia 24.08. 2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-08-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIX/288/2021 z dnia 25.08.2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanok na rok szkolny 2021/2022.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-08-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIX/287/2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Sanok porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-08-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIX/285/2021 z dnia 24.08./2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 170/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022", znak postę
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Mrzygłodzkiemu Towarzystwu Sportowemu SAN Mrzygłód siedzibą w Mrzygłodzie nieruchomości gruntowje stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Mrzygłodzkiemu Towarzystwu Sportowemu SAN Mrzygłód siedzibą w Mrzygłodzie nieruchomości gruntowje stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 168/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 167/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Klubowi Sportowemu VICTORIA Pakoszówka , części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 166/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 165/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 164/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Klubowi Sportowemu STALFRED Stróże Małe - Płowce z siedzibą w Płowcach, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 161/2021 w sprawie sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Trepcza, położonego na terenie m. Trepcza.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 160/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy WDK w Falejówce na terenie Gminy Sanok".
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 159/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regional
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 158/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy SP w Czerteżu z siedzibą w Czerteżu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 156/2021 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Sanoku.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 155/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 154/2021 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 153/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 152/2021 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 148/2021 zmieniające zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.05.21 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Oświadczenie + Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1631882554185980659561448d3a29bb5.pdf -> 163188258979762277661448d5d34abe.pdf)
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik:
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2021-09-17 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-17 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-17 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula inf. +oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. Anna Kruczkiewicz 2021-09-16 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Usunięto załącznik:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Dodano załącznik:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż Rafał Sąsiadek 2021-09-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Usunięto załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2021-09-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy