Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2024-01-18 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2024-01-18 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2024-01-18 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Judyta Stawarczyk 2024-01-11 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Judyta Stawarczyk 2024-01-11 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: legenda Stróże Małe
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: ZAŁ. NR 3- Dane przestrzenne mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Część graficzna - 2 mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: ZAŁ. NR 2- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: legenda Stróże Małe
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Część graficzna - 2 mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Część graficzna mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3- Dane przestrzenne mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Uzasadnienie do uchwały mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2023-09-25 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2023-09-25 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2023-06-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf -> 168655271612363897046486c08ce4d19.pdf)
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-07 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-07 Zmieniono dane grupy
KONKURSY Karolina Jękot 2023-05-31 Usunięto załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły w Pakoszówce i Srogowie Górnym.
KONKURSY Karolina Jękot 2023-05-31 Dodano załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły w Pakoszówce i Srogowie Górnym.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2023-05-22 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2022.
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2023-05-10 Zmieniono dane grupy
ROZLICZENIA Z ZUS Magdalena Bok 2023-05-10 Zmieniono dane grupy
ROZLICZENIA Z ZUS Magdalena Bok 2023-05-10 Dodano załącznik: Informacja ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Magdalena Bok 2023-04-25 Usunięto załącznik: bilans
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Magdalena Bok 2023-04-25 Dodano załącznik: bilans
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-SC
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-RD
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-RB
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-POPR
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-PN
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-MW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG_ZS
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Zmieniono dane grupy
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Zmieniono dane załącznika: Wniosek CEIDG-1
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2022 rok
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-04-12 Dodano załącznik: Wojtas Tadeusz
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-04-10 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-04-10 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE Iz dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-04-04 Dodano załącznik: INFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANOKU
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-04-04 Dodano załącznik: Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-04-02 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok.
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-26 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-26 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA LATA 2024-2027 Karolina Jękot 2024-03-26 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1710917539125590279165fa87a30951b.pdf -> 1710924080185021360465faa1307eb6d.pdf)
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Dodano załącznik: Wysokość cen za odprowadzane ścieków od 01.04.2024r
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane załącznika: Akceptacja e-Faktury
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane załącznika: Decyzja Dyrektora RZGW w Rzeszowie Wody Polskie w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - 2024r
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Zmieniono dane załącznika: Decyzja Dyrektora RZGW w Rzeszowie Wody Polskie w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Dodano załącznik: Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2024-03-20 Dodano załącznik: Decyzja Dyrektora RZGW w Rzeszowie Wody Polskie w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - 2024r
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-18 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE NR 122/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwie
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-18 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE NR 120/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 17105094604591660665f44d9427dc6.pdf -> 171050965514960272965f44e5753145.pdf)
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-15 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójtaw wyborach Wójta Gminy Sanok zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-15 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 15 marca 2024 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sanokzarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-15 Dodano załącznik: KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy Sanok w wyborach zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-14 Dodano załącznik: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sanok.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Dodano załącznik: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Dodano załącznik: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Dodano załącznik: Harmonogram dyżurów do czasu wyborów Powiatowej Komisji Wyborczej w Sanoku.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Zmieniono dane załącznika: Informacja Wójta Gminy Sanok z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sanok miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-12 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 11 marca 2024 r. o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych.
Projekt budżetu Judyta Stawarczyk 2024-03-08 Usunięto załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2024 rok i projekt WPF na lata 2024 -2035
Projekt budżetu Judyta Stawarczyk 2024-03-08 Dodano załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2024 rok i projekt WPF na lata 2024 -2035
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-07 Dodano załącznik: Informacja Wójta Gminy Sanok z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sanok miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 04 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD OTWARTY w okręgu wyborczym nr 12 w w
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr 7 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnion
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie o swojej składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Zapotoczny Roman
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Stabryła Daniel
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Skoczołek Krzysztof
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Oryszczak Wiesław
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Niemczyk Daniel
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Kaczmarski Tadeusz
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Kaczmarska Bogusława
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Dzierżawski Jan
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Dereń Stanisław
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Cecuła Rafał
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Burka Tadeusz
Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. Karolina Jękot 2024-03-01 Dodano załącznik: Bodziak Janina
UCHWAŁY 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXVI/621/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2024.
UCHWAŁY 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXVI/620/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wdrożenia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ obsługującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn,
UCHWAŁY 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr LXXVI/619/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
UCHWAŁY 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXVI/619/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
UCHWAŁY 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr LXXV/618/2024 z dnia 05 marca 2024 r. w sprawie określenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-16 Usunięto załącznik: Zarządzenie Nr 102/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
ZARZĄDZENIA 2024 Maria Wojtowicz 2024-04-16 Zmieniono dane działu
ZARZĄDZENIA 2024 Maria Wojtowicz 2024-04-16 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 8/2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 107/2024 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości oznaczonej działką nr 369/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Srogów Górny.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 106/2024 w sprawie przeprowadzenia konkursu międzyszkolnego " Klimatyczny Storytelling" w ramach projektu o nazwie " Stwórzmy klimat na dobry klimat" realizowanego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologic
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 105/2024 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z z zakresu administracji rządowej na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 104/2024 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 103/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 99/2024 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej rok 2024
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 102/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 100/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Dobra, obejmującej części działki nr 727/19.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 98/2024 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 96/2024 w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Sanok na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 95/2024 sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117371R w m. Zabłotce w km 0+000+0+584,10 na terenie Gminy Sa
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 94/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Sanok służebności gruntowej drogowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie Zabłotce oznaczonej działką nr 410/9.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 93/2024 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2023.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 92/2024 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 91/2024 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 90/2024 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 89/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Międzybrodzie.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 88/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Stróże Małe oznaczonej działką nr 293/1.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 87/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Wujskie obejmującej część działki nr 4/2.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 86/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Jurowce obejmującej część działki nr 212.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 85/2024 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 17131719962103959052661cee1c13dff.pdf -> 1713172055593564527661cee5777218.pdf)
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 82/2024 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pakoszówka oznaczonej działką nr 740/68.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 86/2024 w sprawie ogłoszenia piątego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Wujskie, położonego na t
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 82/2024 w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pakoszówka oznaczonej działką nr 740/68.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 81/2024 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielni
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 80/2024 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządz
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 78/2024 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w Raczkowej w 2024 roku.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 77/2024 sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na tereni
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 76/2024 w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Wujskie, położonego na
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 75/2024 sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niebieszczany - Etap IV".
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 73/2024 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sanok.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 72/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 71/2024 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Wujskie, położonego na terenie m
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 70/2024 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Wujskie, położonego na terenie m
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 69/2024 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok ? sołectwa Wujskie, położonego na
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 68/2024 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w obrębie Stróże Małe.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 67/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej cześć działki nr 148/73.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 66/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, oznaczonej działką nr 239/11.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 65/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Strachocina.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 64/2024 W sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenu komunalnego nieleśnego Gminy Sanok w miejscowości Falejówka ? cmentarz.
ZARZĄDZENIA 2024 Karolina Jękot 2024-04-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 63/2024 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G117356R Jędruszkowce-Dudyńce".
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej Konrad Kaczak 2024-04-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej Konrad Kaczak 2024-04-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Wykaz Wykaz usług (prac), osób
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej Konrad Kaczak 2024-04-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Program prac konserwatorskich i restauratorskich
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej Konrad Kaczak 2024-04-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Tyrawie Solnej Konrad Kaczak 2024-04-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2024-04-11 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2024-04-11 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2024-04-11 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna
Wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach Konrad Kaczak 2024-04-08 Dodano załącznik: Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 567/1 położonej w obrębie Prusiek Rafał Sąsiadek 2024-04-05 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 567/1 położonej w obrębie Prusiek Rafał Sąsiadek 2024-04-05 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 567/1 położonej w obrębie Prusiek Rafał Sąsiadek 2024-04-05 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 567/1 położonej w obrębie Prusiek
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Wykaz Wykaz usług (prac), osób
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Program prac konserwatorskich i restauratorskich
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Konserwacja i restauracja ikonostasu w Kościele p.w. Narodzenia N. M. P. w Kostarowcach Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
Remont muru kamiennego wokół kościoła filialnego (byłej cerkwi) pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Trepczy Konrad Kaczak 2024-04-05 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyniku postępowania
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/4 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2024-03-29 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/4 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2024-03-29 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/4 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2024-03-29 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/4 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Informacje o podmiotach odbierających odpady, miejscach unieszkodliwiania i osiągniętych poziomach odzysku Osoba Nieznana 2024-03-28 Zmieniono dane pozycji
Informacje o podmiotach odbierających odpady, miejscach unieszkodliwiania i osiągniętych poziomach odzysku Osoba Nieznana 2024-03-28 Dodano załącznik: Informacje o podmiotach, punktach selektywnej zbiórki odpadów i zużytego sprzętu EiE
Informacje o podmiotach odbierających odpady, miejscach unieszkodliwiania i osiągniętych poziomach odzysku Osoba Nieznana 2024-03-28 Usunięto załącznik: PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY NA TERENIE GMINY SANOK
POZIOMY PONOWNEGO UŻYCIA, RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA SKŁADOWANIA Osoba Nieznana 2024-03-28 Zmieniono dane pozycji
POZIOMY PONOWNEGO UŻYCIA, RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA SKŁADOWANIA Osoba Nieznana 2024-03-28 Dodano załącznik: Poziomy ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania za 2023 rok
POZIOMY PONOWNEGO UŻYCIA, RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OGRANICZENIA SKŁADOWANIA Osoba Nieznana 2024-03-28 Dodano załącznik: Poziomy ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania za 2022 rok
Przystąpienie do opracowania Planu Ogólnego Gminy - plik gml Agata Fedyń 2024-03-28 Dodano załącznik: Przystąpienie do opracowania Planu Ogólnego Gminy - plik gml
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Konrad Kaczak 2024-03-28 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, wersja 3
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-26 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-26 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ofertowego
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Jurowce, Wujskie, Stróże Małe, Międzybrodzie Anna Ambicka 2024-03-22 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Jurowce, Wujskie, Stróże Małe, Międzybrodzie Anna Ambicka 2024-03-22 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Jurowce, Wujskie, Stróże Małe, Międzybrodzie
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-22 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. jodła z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. jodła z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr V. Anna Kruczkiewicz 2024-03-19 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr IV Anna Kruczkiewicz 2024-03-18 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Wujskie, położonego na terenie miejscowości Wujskie - przetarg nr IV Anna Kruczkiewicz 2024-03-18 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja Konrad Kaczak 2024-03-14 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja Konrad Kaczak 2024-03-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja Konrad Kaczak 2024-03-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Wykaz Wykaz robót, osób
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja Konrad Kaczak 2024-03-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Przedmiar
Prace remontowo - konserwatorskie przy dzwonnicy w Hłomczy - kontynuacja Konrad Kaczak 2024-03-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Projekt umowy