Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
Cyberbezpieczeństwo Grzegorz Łybyk 2022-05-25 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2022-05-16 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2022-05-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021 .
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za 2021 r.
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-21 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-11 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-11 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-28 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Usunięto załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx -> 16364670571558877382618a8171072bb.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669131370170042618a80e1c9d62.docx -> 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Dodano załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
Agroturystyka Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane podgrupy
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane załącznika: REGULAMIN MONITORINGU W DPS RACZKOWA
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane podgrupy
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane załącznika: REGULAMIN MONITORINGU W DPS RACZKOWA
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik:
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Stafiej Ewa - Pracownik Urzędu Gminy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Mozoła Anna - Kierownik DPS w Raczkowej
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-06-08 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2022-06-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/47/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Sanok z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ Maria Wojtowicz 2022-06-03 Zmieniono dane podgrupy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Anna Hałas - Wójt Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Tadeusz Wojtas - Przewodniczący Rady Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Stabryła Daniel - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Zmieniono dane załącznika: Skoczołek Krzysztof - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Skoczołek Krzysztof - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Pastuszak Agnieszka - Radna Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Oryszczak Wiesław - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Niemczyk Daniel - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Kaczmarski Tadeusz - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Kaczmarska Bogusława - Radna Gminy Sanok
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane działu
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 18/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 17/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie w sprawie wewnętrznej procedury antymobbingowej w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 16/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane załącznika: ZARZĄDZENIE NR 15/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 15/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 14/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 13/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 12/2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu HACCP w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzania okresowych ocen pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 9/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad HACCP oraz Instrukcji identyfikacji krytycznych punktów kontroli (CCP) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Domu Pomocy Społecznej w Ra
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 8/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej oraz Analizy Zagrożeń i Ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 7/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Zmieniono dane załącznika: ZARZĄDZENIE NR 6/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
ZARZĄDZENIA 2022 Maria Wojtowicz 2022-06-24 Dodano załącznik: ZARZĄDZENIE NR 6/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-23 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16494003421537018196624fda16955a3.pdf -> 1655985862100136433162b456c623a0f.pdf)
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 134/2022 w sprawie: Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w Gminie Sanok".
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 138/2022 w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Sanok.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 137/2022 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok".
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 135/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Gminie Sanok w obrębie Falejówka oznaczonej działką nr 342/12.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 134/2022 w sprawie: Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR w Gminie Sanok".
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 133/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie; 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trepczy; 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopn
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 132/2022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Sanok.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 131/2022 w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Sanok.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 130/2022 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, popr
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 129/2022 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 128/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 127/2022 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 126/2022 w sprawie przyjęcia przez Gminę Sanok w formie nieodpłatnej darowizny, nieruchomości położonej w miejscowości Raczkowa oznaczonej działką nr 465/1 z przeznaczeniem tej nieruchomości na cel publiczny w związku z in
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie przekazania drewna tartacznego pozyskanego z lasu mienia komunalnego wsi Tyrawa Solna.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 124/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 123/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 174.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 121/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Kostarowce, oznaczonej działka nr 522/1.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 120/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 13/2.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 119/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, oznaczonej jako działka nr 60.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 118/2022 W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Trepcza, oznaczonej jako działka nr 713/2.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie przeznaczeni do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działką nr 520.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 116/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Falejówka, oznaczonej działkami nr 405/1 i 405/2.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 115/2022 W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Falejówka, oznaczonej działkami nr 409 i 818.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-06-20 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 114/2022 sprawie przekazanie w użyczenie Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy SP w Czerteżu z siedziba w Czerteżu, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr LI/364/2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021 - 2027.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr LI/368/2022 z dnia 20.05.2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr LI /367/2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Sanok.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr LI/366/2022 z dnia 20.05.2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr LI/365/2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanok.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-05-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr LI/364/2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021 ? 2027.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-05-23 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla osób fizycznych.
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Usunięto załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2022r.
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: SWZ
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach (II postępowanie) Konrad Kaczak 2022-06-15 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator poste?powania na miniPortalu
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: SWZ
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe)
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do SWZ- Projekt umowy
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych
Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-06-14 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 do SWZ - Identyfikator poste?powania na miniPortalu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/9 położonej w miejscowości Płowce
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2022-06-09 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/7 położonej w miejscowości Płowce
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104, położonych w obrębie Jurowce, który odbył się w dniu 01.06.2022 r. Anna Ambicka 2022-06-09 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104, położonych w obrębie Jurowce, który odbył się w dniu 01.06.2022 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej jako działka 374/2 położonej w obrębie Mrzygłód Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, oznaczonej jako działka 374/2 położonej w obrębie Mrzygłód
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 298/7, położonej w obrębie Płowce Anna Ambicka 2022-06-08 Zmieniono dane pozycji
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 298/7, położonej w obrębie Płowce Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 298/7, położonej w obrębie Płowce
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż Anna Ambicka 2022-06-08 Zmieniono dane pozycji
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w obrębie Dobra, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. Anna Ambicka 2022-06-08 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w obrębie Dobra, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w obrębie Dobra, który odbył się w dniu 31.05.2022 r.
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działek nr 392 i 294 położonych w obrębie Mrzygłód, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. Anna Ambicka 2022-06-08 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działek nr 392 i 294 położonych w obrębie Mrzygłód, który odbył się w dniu 31.05.2022 r. Anna Ambicka 2022-06-08 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działek nr 392 i 294 położonych w obrębie Mrzygłód, który odbył się w dniu 31.05.2022 r.
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-06-07 Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2022-06-06 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2022-06-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 516/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-05-31 Zmieniono dane pozycji
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Konrad Kaczak 2022-05-31 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022, wersja 4
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-30 Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.05.2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza Anna Ambicka 2022-05-26 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza Anna Ambicka 2022-05-26 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 522/1, położonej w miejscowości Kostarowce Anna Ambicka 2022-05-26 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 522/1, położonej w miejscowości Kostarowce
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 520, położonej w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-05-26 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 520, położonej w miejscowości Mrzygłód
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 60, położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-05-26 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 60, położonej w miejscowości Dobra