Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-09-28 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/69/2020 z dnia 23 września 2020 r sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-08-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159006040419722025855ec665746f973.doc -> 15988608174481051475f4cae1182322.doc)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-08-07 Dodano załącznik: Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane załącznika: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Proćko Marian - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Liszka Anna - Kierownik SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu ochrony Środowiska
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Stafiej Ewa - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-07-09 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok w dniu 12.07.2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-26 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 w gminie Sanok.
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane załącznika: GOK-Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: GOK w Sanoku- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: SPZPOZ w Gminie Sanok- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Hałas Anna - Wójt Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane załącznika: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Wojtas Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy Sanok
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczychna terenie Gminy Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18 w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Kodeks wyborczy.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwc
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 19-2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 250/2020 w sprawie ogłoszenia sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu mienia komunalnego Gminy Sanok w miejscowości Dobra.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 249/2020 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sanok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na rok 2021 i projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2021 -2032.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 248/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Remont drogi" Na Białą Górę" dz.nr ewid.1211,1213,1113 w miej
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 247/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce", ozna
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 246/2020 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 245/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gm
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 244/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 242/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 241/2020 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 240/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 239/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 238/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Remont drogi" Na Białą Górę" dz.nr ewid.1211,1213,1113 w miejscowości Trepcza oraz 177
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 237/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 236/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczko
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-11-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 235/2020 w sprawie wszczęcia i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Remont wraz z modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce", oznaczonego nr
NA ROK 2021 Grzegorz Łybyk 2020-11-17 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Grzegorz Łybyk 2020-11-17 Zmieniono dane działu
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane działu
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane działu
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane działu
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16055345416099386585fb2834db74cb.pdf -> 16055346799025605525fb283d7c2821.pdf)
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Dodano załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Usunięto załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
NA ROK 2021 Małgorzata Szajna-Kędra 2020-11-16 Dodano załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2021 r.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-11-10 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/201/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/204/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/203/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/202/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/200/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/199/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/198/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/197/2020 z dnia 29.10.2020 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/196/2020 z dnia 29.10.2020 r. zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/195/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w miejscowości Strachocina;
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/194/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/193/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Sanok, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXVII/192/2020 z dnia 29. 10. 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXVII/192/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 177/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Niebieszczany oznaczonej działką nr 557/8
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 176/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Niebieszczany oznaczonej działką nr 1934/9
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Tyrawa Solna, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Dębna, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Usunięto załącznik: Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego DPS w miejscowości Racz
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Jędruszkowce
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-10-15 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Jędruszkowce
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Pytania i odpowiedzi, zmiana IWZ 27.11.2020
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: SIWZ
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-11-27 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-11-27 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-11-27 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 2a - Formularz wyceny
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 -Oświadczenia dotyczące braku podstaw do wykluczenia
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-11-27 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór umowy
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-26 Dodano załącznik: Istotne Warunki Zamówienia, wersja edytowalna
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-26 Dodano załącznik: Istotne Warunki Zamówienia
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-26 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN OTWARCIA OFERT
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Informacja o wyniku otwarcia ofert
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Usunięto załącznik: Informacja o wyniku otwarcia ofert4
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-25 Dodano załącznik: Informacja o wyniku otwarcia ofert4
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2020-11-24 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2020-11-24 Dodano załącznik: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza Anna Ambicka 2020-11-23 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza Anna Ambicka 2020-11-23 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-23 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-23 Dodano załącznik: Istotne Warunki Zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2021 Konrad Kaczak 2020-11-23 Dodano załącznik: Istotne Warunki Zamówienia, wersja edytowalna
Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-11-23 Dodano załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania 23.11.2020
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-19 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-19 Dodano załącznik: Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 2 - REGULAMIN OFERTOWEJ SPRZEDAŻY DREWNA
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. buk z lasu mienia wsi Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce Konrad Kaczak 2020-11-17 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
"Remont drogi "Na Białą Górę" dz. nr ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 - 2+000" Konrad Kaczak 2020-11-16 Dodano załącznik: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.11.2020
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-11-13 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu dz. nr 39 _ 5 Płowce
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-11-13 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-11-13 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu dz. nr 111_8 Płowce