Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Usunięto załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx -> 16364670571558877382618a8171072bb.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669131370170042618a80e1c9d62.docx -> 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Dodano załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
Agroturystyka Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD Karolina Jękot 2022-01-18 Dodano załącznik: Informacja o przedmiocie zamierzonego referendum gminnego w sprawie utworzenia gminy Mrzygłód
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane podgrupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 164248800480440238161e660c4b9344.pdf -> 164248813655609073461e6614901212.pdf)
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane podgrupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane załącznika: Informacja o przedmiocie zamierzonego referendum gminnego w sprawie utworzenia gminy Strachocina.
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane podgrupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane podgrupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Zmieniono dane podgrupy
REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA Karolina Jękot 2022-01-18 Dodano załącznik: Informacja o przedmiocie zamierzonego referendum gminnego w sprawie utworzenia gminy Strachocina.
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2022-01-04 Zmieniono dane załącznika: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 2022r
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2022-01-04 Zmieniono dane załącznika: wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego że przeznacznie działek do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami SUiKZP
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2022-01-04 Dodano załącznik: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 2022r
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/40/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opinii do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2022-2033
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/40/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na rok 2022
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/129/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały Gminy Sanok na 2022 rok
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-12-30 Zmieniono dane podgrupy
Nieruchomości Anna Ambicka 2021-11-18 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Anna Ambicka 2021-10-07 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Anna Ambicka 2021-10-07 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Anna Ambicka 2021-10-07 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
Geodezja i gosp. gruntami Anna Ambicka 2021-10-07 Usunięto załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-09-28 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/95/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 OPIS OBIEKTU POTWIERDZAJĄCY STOPIEŃ SPEŁNIANIA PRZEZ TEN OBIEKT WYMAGAŃ DLA RODZAJU POLE BIWAKOWE
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Dodano załącznik: załącznik nr 1 OPIS OBIEKTU POTWIERDZAJĄCY STOPIEŃ SPEŁNIANIA PRZEZ TEN OBIEKT WYMAGAŃ DLA RODZAJU POLE BIWAKOWE
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 199 Wójta Gminy Sanok z dn. 15.09.2021 r. w sprawie procedury prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz pól biwakowych położonych na terenie Gminy Sanok.
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane podgrupy
Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane podgrupy
Sprawozdania Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Zmieniono dane podgrupy
Sprawozdania Grzegorz Łybyk 2021-08-26 Usunięto załącznik: Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004611117964286460cc5803637d1.pdf -> 1624005618107624611060cc5bf2b5370.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004409130105551660cc57398602b.pdf -> 162400538616465536060cc5b0a6cb58.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400475510125792260cc58938f11a.pdf -> 1624005158204493407960cc5a266961d.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400401548796256260cc55af5ad50.pdf -> 162400480950577868060cc58c915121.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/319/2021 z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV//318/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/309/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Rady Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/317/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/316/2021 z dnia 29.12.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/315/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sanok na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/315/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Sanok na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/314/2021 z dnia 29.12. 2021 r.w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok.".
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/313/2021 z dnia 29.12.2021 r .w sprawie uchwalenia Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2022-01-19 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLV/312/2021 z dnia 29.12.2021 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/311/2021 z dnia 25.11.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/310/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/309/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/308/2021 z dnia 25.11.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/307/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/294/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/306/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/305/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych z terenu Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/304/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/303/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała nr XLIII/302/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLIII/301/2021 z dnia 25.11.2021 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-11-24 Dodano załącznik: Uchwała Nr XLII/300/2021 z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Sanok polegającej na wyłączeniu terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włącz
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu na 2022 rok
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1636526643237820537618b6a3358d5d.pdf -> 16365267441234643490618b6a9848f3b.pdf)
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16365265282009083730618b69c0454d9.pdf -> 1636526643237820537618b6a3358d5d.pdf)
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
NA ROK 2022 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Dodano załącznik: NA ROK 2022
NA ROK 2021 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
NA ROK 2020 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
NA ROK 2020 Grzegorz Łybyk 2021-11-10 Zmieniono dane działu
Zarządzenia 2021 Grzegorz Łybyk 2021-11-05 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 246/221 Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategi Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 237/2021 w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej w 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 236/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.;" Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 235/2021 z dnia 25.10.2021 w przedmiocie wykonania uchwały Nr XL/296/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 21września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bykowce, Zabłotc
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 233/2021 w sprawie powołania Komisji d/s nagród organu prowadzącego.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 232/2021 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenu komunalnego nieleśnego Gminy Sanok w miejscowości Falejówka.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 231/2021 w sprawie odwołania koordynatora gminnego ds. transportu osób na szczepienia przeciwko Covid - 19 na terenie Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 230/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Dębna, oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 229/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej Mienie Wiejskie wsi Dębna oraz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dębna.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 228/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 44.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 227/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej działką nr 239/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 226/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Mrzgłód, oznaczonej działkami nr 260 i 291/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 225/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101, 102 oraz część działki nr 104.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 224/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Prusiek, oznaczonej jako działki nr 3/2 i 3/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 223/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Prusiek, oznaczonej działką nr 640/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 222/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 221/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sanok, w miejscowości Lalin oznaczonej działką nr 115/8 , w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 219/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia nabory na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-10-27 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 217/2021 w sprawie określenia zasad i organizacji przez Gminę Sanok transportu mieszkańców mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV, w tym osób niepełnosprawnych.
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-21 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-21 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-21 Dodano załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód Konrad Kaczak 2022-01-19 Dodano załącznik: 2022-01-19 Zmiana dokumentów zamówienia-Projekt umowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód Konrad Kaczak 2022-01-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.01.2022 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód Konrad Kaczak 2022-01-18 Dodano załącznik: Zmiana dokumentów zamówienia w tym TSO i TZO., 18.01.2022 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód Konrad Kaczak 2022-01-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt Umowy - tekst po zmianach 18-01-2022 r.
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-14 Dodano załącznik: Zmiana SWZ, zmiana terminu składania ofert 14.01.2022
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.01.2022
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-14 Dodano załącznik: Poprawiony Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego 14.01.2022
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Usunięto załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Międzybrodzie, położonego na terenie miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2022-01-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16104484926629211125ffd7e6c2b1b4.docx -> 164199461430735530861ded9764010d.docx)
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane pozycji
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157848584610999624135e15c85684977.docx -> 1641994390168303262561ded8969dfc4.docx)
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15784857476104841715e15c7f3efff1.docx -> 16419943523888716361ded870658a9.docx)
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16104463454982263735ffd760907e64.docx -> 1641994336167778180161ded860552e2.docx)
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161001134510824145775ff6d2d110862.docx -> 1641994311177932457061ded8470c92d.docx)
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2022-01-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161001131014980216295ff6d2ae89a5c.docx -> 1641994293191939280461ded835a872e.docx)
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu 10.01.2022
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-10 Dodano załącznik: SWZ
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-10 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-10 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2022-01-10 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego