Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-wojt.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-wojta.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-wojta-gminy4.doc
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-radny.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-radnego-gminy.pdf)
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele pozarolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele inne niż rolnicze
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf -> 15729565319671289645dc1697362ab4.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295643816049557245dc169163b2ac.pdf -> 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencje 2020-2023
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Usunięto załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-03 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w gminie Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-27 Dodano załącznik: Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-19 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczej, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-10 Dodano załącznik: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-06 Dodano załącznik: Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sanok podaje do wiadomości wyborców informację o numer
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-02 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca postanowienie w sprawie podziału Gminy Sanok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcz
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Postanowienie Prezydenta i kalendarz wyborczy
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Usunięto załącznik: Uchwała Nr XIV/105/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/109/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/108/2019 z dnia 15.11.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/106/2019 z dnia 15.11.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIV/105/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/105/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/104/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIV/103/2019 z dnia 15.11.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w tym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-11-18 Dodano załącznik: Głosowania jawne imienne na XIV sesji Rady Gminy Sanok VIII kadencji w dniu 15.11.2019r.
NA ROK 2020 Małgorzata Szajna-Kędra 2019-11-13 Zmieniono dane załącznika: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2020 r
NA ROK 2020 Małgorzata Szajna-Kędra 2019-11-13 Zmieniono dane działu
NA ROK 2020 Małgorzata Szajna-Kędra 2019-11-13 Dodano załącznik: Projekt budżetu Gminy Sanok na 2020 r
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-11-07 Dodano załącznik: Porządek XIV sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 15.11.2019 r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 24.10.2019r.
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/91/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmian w WPF gminy Sanok
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/89/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zmian w WPF gminy Sanok
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2019-2022
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie , w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w mieście Sanok, w obrębie Ś
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencje 2020-2023
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencja 2020-2023
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 24.10.2019 r. sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz wyn
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/98/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Załącznik do Uchwały Nr XIII/97/2019 z dnia 24.10.2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2019-2022
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/97/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2019-2022
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/96/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie , w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w mieście Sanok, w obrębie Śródmieści
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała nr XIII/95/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/94/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/93/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego w formie weksla in blanco
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/92/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/90/2019 z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XIII/88/19 z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-10-30 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/88/19 z dnia 24.10.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-10-29 Dodano załącznik: Głosowania jawne imienne na XIII sesji Rady Gminy Sanok VIII kadencji w dniu 24.10.2019r.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 226/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Niebieszczany , oznaczonej działką nr 3850/1.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 224/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej , stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Tyrawa Solna.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 223/2019 w sprawie powołania Komisji d/s nagród organu prowadzącego.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 222/2019 w sprawie nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości położonej w m. Zabłotce oznaczonej działką nr 409/20.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 221/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:" Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2019/2020 i 2020/2021.""
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 220/2019 w sprawie nabycia przez Gminę Sanok udziału w nieruchomości oznaczonej działką nr 410/7, położonej w m. Zabłotce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy tj. c
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 219/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 857/11 położonej w Gminie Sanok w obrębie Trepcza.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 218/2019 w sprawie nabycia przez Gminę Sanok udziału w nieruchomości oznaczonej działką nr 410/7, położonej w m. Zabłotce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy tj. c
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-10-18 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 217/2019 w sprawie zmian w WPF Gminy Sanok.
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza Rafał Sąsiadek 2019-11-18 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza Rafał Sąsiadek 2019-11-18 Dodano załącznik: Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857-11 położonej w miejscowości Trepcza
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza Rafał Sąsiadek 2019-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857-11 położonej w miejscowości Trepcza
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Zmieniono dane pozycji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: SIWZ
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Instrukcja MiniPortal
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia i dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ? JEDZ
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Grupa kapitałowa
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wykaz usług
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 - Oświadczenie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - Oświadczenie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 9 - Oświadczenie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 11 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 12 - Klucz publiczny
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-11-18 Dodano załącznik: Załącznik nr 13 - Identyfikator postępowania
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok Rafał Sąsiadek 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok Rafał Sąsiadek 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok Rafał Sąsiadek 2019-11-14 Dodano załącznik: Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok Rafał Sąsiadek 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Informacja o wynikach zapytania ofertowego
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk, z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położonego na terenie miejscowości Kostarowce. Anna Kruczkiewicz 2019-11-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-12 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.11.2019
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-12 Dodano załącznik: Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, zmiana treści SIWZ 12.11.2019
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. Konrad Kaczak 2019-11-12 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: SIWZ
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenie grupa kapitałowa
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór umowy dla części 1
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór umowy dla części 2
Dostawa kina sferycznego 360 oraz zakup filmów fulldome wraz z licencją do Multimedialnego Centrum Edukacyjno Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych Konrad Kaczak 2019-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wzór pełnomocnictwa
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. Konrad Kaczak 2019-11-07 Dodano załącznik: Wyjaśnienia treści SIWZ 07.11.2019
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. Konrad Kaczak 2019-11-07 Dodano załącznik: Opinia RIO
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-11-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna