Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-08-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159006040419722025855ec665746f973.doc -> 15988608174481051475f4cae1182322.doc)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-08-07 Dodano załącznik: Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane załącznika: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Proćko Marian - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Liszka Anna - Kierownik SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu ochrony Środowiska
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Stafiej Ewa - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-07-09 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok w dniu 12.07.2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-26 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 w gminie Sanok.
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane załącznika: GOK-Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: GOK w Sanoku- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: SPZPOZ w Gminie Sanok- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Hałas Anna - Wójt Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane załącznika: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Wojtas Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy Sanok
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczychna terenie Gminy Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18 w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Kodeks wyborczy.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwc
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 19-2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-15 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-09-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159911527313079486975f50900955633.pdf -> 159911542417259303585f5090a0dc2b9.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-09-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158434680618683266855e6f36b6713ab.pdf -> 159911527313079486975f50900955633.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159860869512655503775f48d5379f2ee.pdf -> 159860874815704657375f48d56cef140.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15986080296525325165f48d29db5537.pdf -> 159860869512655503775f48d5379f2ee.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15986062188704347475f48cb8a92569.pdf -> 159860859315029400015f48d4d133c38.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159860613913388452945f48cb3b4a3e9.pdf -> 159860852416159607535f48d48c4c730.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159860836118573522545f48d3e9d71d6.pdf -> 159860846611100302205f48d452453eb.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159860832912732689275f48d3c971562.pdf -> 159860836118573522545f48d3e9d71d6.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159860607810448310245f48cafe48292.pdf -> 159860832912732689275f48d3c971562.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1598608133159468715f48d305b6c9e.pdf -> 159860825910730714135f48d3837ae41.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15986059826821715465f48ca9ee0e11.pdf -> 1598608133159468715f48d305b6c9e.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenia Nr 181/2020 w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na rok 2021
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie 180/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku WDK w m. Falejówka " oznaczonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 179/2020 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sanok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sanok za I półrocze roku 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie 178/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego DPS w m. Raczkowa" oznaczonego nr GKI.271.21
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Usunięto załącznik: Zarządzenie Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 174/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 173/2020 w sprawie szkolenia obronnego
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 172/2020 zmieniająca zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 171/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 170/2020 zmieniająca zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie 169/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz zapewnieni
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie 168/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego DPS w m. Raczkowa" oznaczon
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 167/2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości oznaczonej działką ne 190/5 położonej w m. Hłomcza z przeznaczeniem tej nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zad
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 166/2020 sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód ? Zagródki - Końskie w miejscowościach Mrzy
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 164/2020 zmieniająca zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 163/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 162/2002 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Dobra oznaczonej działką nr 137 na rzecz każdoczesn
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 161/2020 w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Sanok w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 158/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w m. Dębna
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 157/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie 156/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz zapewnieni
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 155/2020 w sprawie wyznaczenia Autonomicznego Stanowiska Komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " zastrzeżone w Urzędzie Gminy Sanok
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 154/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Kostarowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 596/2
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 153/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Dębna, obejmującej część działki oznaczonej nr 187
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 152/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 150
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 151/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Dobra, oznaczonej działką nr 734 oraz działką nr 739
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 150/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 149/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 148/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Srogów Górny, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 147/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Sanoczek, obejmującej część działki oznaczonej nr 379
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Srogów Górny, obejmującej część działki oznaczonej nr 1201/1, część działku nr 1202/20oraz dział
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenu komunalnego nieleśnego Gminy Sanok w m. Bykowce
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 143/2020 zmieniająca zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 142/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego DPS w miejscowości Raczko
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prusieku
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-08-28 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-25 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Usunięto załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2020-09-24 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: SIWZ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Dokumentacja techniczna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia na podstawie art.25a ust.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia grupa kapitałowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wzór wykaz osób
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-09-24 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - Wzór pełnomocnictwa
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka Konrad Kaczak 2020-09-22 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-21 Dodano załącznik: Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert 21.09.2020
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy, wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 21.09.2020 r.
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-21 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego, wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 21.09.2020 r.
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-21 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.09.2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny Rafał Sąsiadek 2020-09-18 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 88/2 i 89/1, położonej w obrębie Załuż Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 88/2 i 89/1, położonej w obrębie Załuż
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87-23 położonej w obrębie Załuż
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 987-3 położonej w obrębie Srogów Górny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 212 położonej w obrębie Jurowce Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 212 położonej w obrębie Jurowce
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 98 położoną w obrębie Dobra Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 98 położoną w obrębie Dobra
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 39/1, 39/2 i 39/3, położonej w obrębie Płowce Rafał Sąsiadek 2020-09-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 39/1, 39/2 i 39/3, położonej w obrębie Płowce
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-17 Dodano załącznik: Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert 17.09.2020
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-09-17 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.09.2020
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-09-16 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-09-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2020-09-16 Zmieniono dane pozycji