Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: legenda Stróże Małe
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: ZAŁ. NR 3- Dane przestrzenne mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane grupy
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Część graficzna - 2 mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: ZAŁ. NR 2- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Zmieniono dane załącznika: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: legenda Stróże Małe
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Część graficzna - 2 mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Część graficzna mpzp STRÓZE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 3- Dane przestrzenne mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: ZAŁ. NR 2- Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Uzasadnienie do uchwały mpzp STRÓŻE MAŁE 15
Planowanie przestrzenne Grzegorz Łybyk 2023-10-25 Dodano załącznik: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Małe 15"
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2023-09-25 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2023-09-25 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-12 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2023-06-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf -> 168655271612363897046486c08ce4d19.pdf)
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-07 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2023-06-07 Zmieniono dane grupy
KONKURSY Karolina Jękot 2023-05-31 Usunięto załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły w Pakoszówce i Srogowie Górnym.
KONKURSY Karolina Jękot 2023-05-31 Dodano załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły w Pakoszówce i Srogowie Górnym.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2023-05-22 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2022.
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2023-05-10 Zmieniono dane grupy
ROZLICZENIA Z ZUS Magdalena Bok 2023-05-10 Zmieniono dane grupy
ROZLICZENIA Z ZUS Magdalena Bok 2023-05-10 Dodano załącznik: Informacja ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Magdalena Bok 2023-04-25 Usunięto załącznik: bilans
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Magdalena Bok 2023-04-25 Dodano załącznik: bilans
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-SC
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-RD
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-RB
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-POPR
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-PN
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG-MW
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik: Załącznik CEIDG_ZS
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Zmieniono dane grupy
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Zmieniono dane załącznika: Wniosek CEIDG-1
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Dodano załącznik:
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Usunięto załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2022 rok
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-27 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoolowych
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-24 Zmieniono dane grupy
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2023-03-24 Zmieniono dane grupy
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2022-12-29 Zmieniono dane grupy
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Kinga Skotnicka 2022-12-29 Dodano załącznik: Oświadczenie o wartości sprzedaży za 2022 rok
2023 r. Karolina Jękot 2023-11-14 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję.
PLATFORMA ZAKUPOWA Grzegorz Łybyk 2023-10-19 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-10-19 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-10-19 Usunięto załącznik: 17.07.2023_Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS w Raczkowej
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16971086274587078356527d29324be3.docx -> 16971087936290528876527d33909f79.docx)
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 169682978910150744256523915d4b3bf.docx -> 16971086274587078356527d29324be3.docx)
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-12 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE NR 79/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Sanok.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-09 Dodano załącznik: Informacja o rozpoczęciu pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 15.10.2023 r.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-09 Dodano załącznik: Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-10-03 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE NR 65/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Sanok
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-29 Dodano załącznik: Postanowienie nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-26 Dodano załącznik: Informacja Wójta Gminy Sanok w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sanok miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 169562018148992811365111c55b3dc7.pdf -> 169562050198896757465111d958b523.pdf)
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-25 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE NR 60/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na d
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-25 Dodano załącznik: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-25 Dodano załącznik: Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr 31/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-18 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18 września 2023 r.o losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-11 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 169398361574613863464f8237fa2c89.pdf -> 169441050150573405964fea70551b6f.pdf)
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-06 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-09-06 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-08-29 Zmieniono dane załącznika: 17.07.2023_Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS w Raczkowej
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-08-29 Zmieniono dane załącznika: Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS w Raczkowej
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-08-29 Zmieniono dane podgrupy
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA Maria Wojtowicz 2023-08-29 Zmieniono dane załącznika: OBOWIĄZUJĄCA_Procedura przyjęcia mieszkańca do DPS w Raczkowej
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-08-22 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-08-22 Dodano załącznik: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-08-22 Dodano załącznik: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. Karolina Jękot 2023-08-22 Zmieniono dane podgrupy
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane podgrupy
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane załącznika: Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (PKD)
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Dodano załącznik: Oświadczenie dot. zmiany decyzji z I półrocza 2023 r.
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Dodano załącznik: Klauzula informacyjna RODO
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane załącznika: Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2023r. (I półrocze)
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane załącznika: Wykaz faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane załącznika: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Zmieniono dane załącznika: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Dodano załącznik: Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (PKD)
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Usunięto załącznik: Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2023r.
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Usunięto załącznik: Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2022r.
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Usunięto załącznik: Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2022r.
Dopłaty do paliwa Joanna Sydoryk 2023-08-17 Usunięto załącznik: Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2022r.
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł- Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Joanna Podulka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Stafiej Ewa - Pracownik Urzędu Gminy
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
ZA 2022 ROK Karolina Jękot 2023-07-13 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/575/2023 z dnia 06.12. 2023 r.w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla OSP w Niebieszczanach.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/ 574/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/573/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/572/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/571/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/570/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024/2028.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/569/2023 z dnia 06.12.2023 r.w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/568/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych z terenu Gminy Sanok;
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/567/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok w obrębie Stróże Małe.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/566/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/565/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXXI/564/2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/563/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXX/562/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok oraz Gminy Zagórz przy realizacji zadania polegającego na wyznacze
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXX/561/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Stróże Małe 15".
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXX/560/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Pisarowce 8"- etap I.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr LXX/558/2023 z dnia 9.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zarszyn.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXX/559/2023 z dnia 09.11.2023 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr LXIX/549/2023 Rady Gminy w Sanoku z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2023-2026.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-12-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXX/558/2023 z dnia 6.12.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Zarszyn;
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr LXIX/557/2023 z dnia 24.10. 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/554/2023 z dnia 24.10. 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/556/2023 z dnia 24.10. 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/555/2023 z dnia 24.10. 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/554/2023 z dnia 24.10. 2023 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/553/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/552/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/551/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/550/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu je
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Załącznik do Uchwały Nr LXIX/549/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2023-2026.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/549/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2023-2026.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/548/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/547/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/546/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/545/2023 z dnia 24.10.2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2023.
UCHWAŁY 2023 Karolina Jękot 2023-11-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr LXIX/544/2023 z dnia 24.10.2023 r. w sprawie wyboru ławników na kadencja 2024-2027.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 203/2023 w sprawie oddania w najem w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Pisarowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 785.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 240/2023 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2023.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 236/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 235/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 234/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego uczni
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 233/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 232/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Prusieku do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 231/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pisarowcach do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 230/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Załużu do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 229/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 228/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strachocinie do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 227/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trepczy do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 227/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trepczy do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 226/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Falejówce do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
ZARZĄDZENIA 2023 Karolina Jękot 2023-10-20 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 225/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrej do zawierania w imieniu Gminy Sanok umów na przekazanie laptopa z rodzicem uprawnionego ucznia.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Konrad Kaczak 2023-12-08 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, wersja 7
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód - przetarg nr II. Anna Kruczkiewicz 2023-12-06 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-12-05 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-12-05 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ofertowego
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Konrad Kaczak 2023-12-04 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, wersja 6
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Pisarowce, Prusiek, Tyrawa Solna, Załuż i Kostarowce Anna Ambicka 2023-12-01 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Pisarowce, Prusiek, Tyrawa Solna, Załuż i Kostarowce Anna Ambicka 2023-12-01 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowościach Pisarowce, Prusiek, Tyrawa Solna, Załuż i Kostarowce
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok - sołectwo Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2023-11-28 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2023-11-28 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2023-11-28 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo dla małżonka - wzór
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2023-11-28 Dodano załącznik: Pełnomocnictwo zwykłe - wzór
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2023-11-28 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 326/2 położonej w miejscowości Mrzygłód
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 2576/2 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2023-11-17 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 2576/2 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2023-11-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 2576/2 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 510/2 położonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2023-11-17 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 510/2 położonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2023-11-17 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 510/2 położonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-15 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-15 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ofertowego
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-15 Usunięto załącznik: Informacja o wyniku przetargu ofertowego
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-15 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ofertowego
Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej Karolina Jękot 2023-11-14 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję.
Petycja w sparwie PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach- w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków Karolina Jękot 2023-11-14 Zmieniono dane pozycji
Petycja w sparwie PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach- w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków Karolina Jękot 2023-11-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16999482441389075696655326d4bfac4.pdf -> 169994836712658758996553274f542e1.pdf)
Petycja w sparwie PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH - dot. ostrzeżenia wszystkich mieszkańców o ryzyku potwierdzania pism podpisem elektronicznym na tabletach- w tym na tabletach Poczty Polskiej i banków Karolina Jękot 2023-11-14 Dodano załącznik:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 567-1 położonej w miejscowości Prusiek Rafał Sąsiadek 2023-11-13 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 567-1 położonej w miejscowości Prusiek Rafał Sąsiadek 2023-11-13 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 567-1 położonej w miejscowości Prusiek
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-08 Zmieniono dane pozycji
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok - sołectwo Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2023-11-08 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY