Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYM POTRZEBAMI Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane załącznika: Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/212/2020 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1613567494917333656602d160692f42.pdf -> 16135677422049481123602d16fed8018.pdf)
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/70/2021 z dnia 11 lutego 2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sanok wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/69/2021 z dnia 11 lutego 2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Sanok na 2021 rok
Urząd Grzegorz Łybyk 2021-01-21 Zmieniono dane podgrupy
Urząd Grzegorz Łybyk 2021-01-21 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 8/49/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r opinia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2023
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/49/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na rok 2021
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/126/2020 z dnia 23 grudnia 2020 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2021 rok
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/69/2020 z dnia 23 września 2020 r sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/49/2020 opinia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2023
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-09-28 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/69/2020 z dnia 23 września 2020 r sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-08-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159006040419722025855ec665746f973.doc -> 15988608174481051475f4cae1182322.doc)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-08-07 Dodano załącznik: Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane załącznika: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Proćko Marian - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Liszka Anna - Kierownik SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu ochrony Środowiska
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Stafiej Ewa - Pracownik Urzędu Gminy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-07-09 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok w dniu 12.07.2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-26 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 w gminie Sanok.
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane załącznika: GOK-Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: GOK w Sanoku- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-12 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXII/241/2021 z dnia 11.02.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-12 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXIII/240/2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16131117311452926265602621b380ed4.pdf -> 1613111767349914884602621d75d7b8.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16131116984627154026026219238490.pdf -> 16131117311452926265602621b380ed4.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-12 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXII/239/2021 z dnia 11.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie Gm
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 31/2021w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bykowce, Czerteż, Międzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Zabłotce i Trepcza w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy San
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie określenia zasad i organizacji przez Gminę Sanok transportu mieszkańców mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS - CoV, w tym osób niepełnosprawnych.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. transportu osób na szczepienie przeciwko Covid - 19 na terenie Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, położonego n
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki nr 294.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Srogów Dolny, oznaczonej działką 34/4.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Trepcza, oznaczonej działką 838/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Załuż, obejmującej część działki oznaczonej87/23.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej działką 187.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Dobra, oznaczonej działką 727/19.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w miejscowości Kostarowce, oznaczonej działką 736 i 737.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, położonego na
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie ogłoszenia czwrtego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, położonego na
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kieronik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, poł
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, położonego n
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Mrzygłód, położonego n
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok w obrębie Mrzygłód oznaczonej działką nr 53/26 na rzecz każdoczesnych właścicie
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok w obrębie Mrzygłód oznaczonej działką nr 423 na rzecz każdoczesnych właścicieli
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-10 Zmieniono dane działu
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-02-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXXI/222/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2032.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/222/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2032.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/238/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16121700562381263916017c3487465d.pdf -> 16121703835545317826017c48fed3a1.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/237/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w roku 2021 na terenie Gmi
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/236/2021 z dnia 28.01. 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany granic Gminy Sanok oraz przeprowadzenia konsultacji.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/235/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/234/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/233/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Gminy Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/232/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/231/2021 z dnia 28.01.2021 r. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sanok na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/230/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie nadania nazw ulicy w Trepczy.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/229/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2021.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/228/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/227/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/226/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/225/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/224/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-02-01 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXI/223/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Sanok na rok 2021
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-01-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16112198991497097747600943bb54f56.pdf -> 1611220223537650933600944ffc188d.pdf)
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Zmieniono dane pozycji
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Zmieniono dane pozycji
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Zmieniono dane pozycji
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-03-02 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/2, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Anna Ambicka 2021-02-25 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/2, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Anna Ambicka 2021-02-25 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Anna Ambicka 2021-02-25 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Anna Ambicka 2021-02-25 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2021-02-08 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2021-02-08 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2021-02-08 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce Rafał Sąsiadek 2021-02-08 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2021 Osoba Nieznana 2021-02-03 Zmieniono dane pozycji
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2021 Osoba Nieznana 2021-02-03 Dodano załącznik: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Konrad Kaczak 2021-02-02 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 1
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2021-01-28 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2021-01-28 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-27 Zmieniono dane pozycji
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-27 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Dębna. Anna Kruczkiewicz 2021-01-26 Zmieniono dane pozycji
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Dębna. Anna Kruczkiewicz 2021-01-26 Zmieniono dane pozycji
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. brzoza z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Dębna. Anna Kruczkiewicz 2021-01-26 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23, położonej w obrębie Załuż Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23, położonej w obrębie Załuż
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza Anna Ambicka 2021-01-21 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 34/4, położonej w obrębie Srogów Dolny Anna Ambicka 2021-01-21 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 34/4, położonej w obrębie Srogów Dolny Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 34/4, położonej w obrębie Srogów Dolny
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce Anna Ambicka 2021-01-21 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 727/19, położonej w obrębie Dobra Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 727/19, położonej w obrębie Dobra
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 187, położonej w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-01-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 187, położonej w obrębie Dębna
Czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Zmieniono dane pozycji
Czwarty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Zmieniono dane pozycji
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Zmieniono dane pozycji
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Zmieniono dane pozycji
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA +RODO
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
Piąty przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Mrzygłód, położonego na terenie miejscowości Mrzygłód. Anna Kruczkiewicz 2021-01-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. Joanna Sydoryk 2021-01-18 Zmieniono dane pozycji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. Joanna Sydoryk 2021-01-18 Zmieniono dane pozycji
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. Joanna Sydoryk 2021-01-18 Dodano załącznik: Wykaz faktur vat do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021r. Joanna Sydoryk 2021-01-18 Dodano załącznik: Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego