Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-wojt.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-wojta.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-wojta-gminy4.doc
DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 Karolina Jękot 2020-01-15 Dodano załącznik: Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/87/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2020 rok
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/8/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2020
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/8/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2020-2030
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-22 Zmieniono dane załącznika: Umowa o odprowadzanie ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-22 Dodano załącznik: Umowa o odprowadzanie ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Informacja o sposobie korzystania z kanalizacji
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wysokość cen za odprowadzanie ścieków - TARYFA
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wniosek o zawarcie umowy - osoby prawne
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wniosek o zawarcie umowy - osoby fizyczne
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele pozarolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele inne niż rolnicze
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf -> 15729565319671289645dc1697362ab4.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295643816049557245dc169163b2ac.pdf -> 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencje 2020-2023
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Usunięto załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-03 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w gminie Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-27 Dodano załącznik: Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-19 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczej, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-10 Dodano załącznik: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-06 Dodano załącznik: Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sanok podaje do wiadomości wyborców informację o numer
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-02 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca postanowienie w sprawie podziału Gminy Sanok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcz
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Postanowienie Prezydenta i kalendarz wyborczy
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
za 2020 rok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-02-14 Zmieniono dane działu
za 2020 rok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-02-14 Zmieniono dane działu
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158105843214986090455e3d09807a5ef.pdf -> 158132263119432382855e411187bf9c3.pdf)
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/143/2020 z dnia 05.02.2020r. w sprawie zmian w WPF Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach", oznaczo
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15810598881064157025e3d0f30566a5.pdf -> 1581060184771433045e3d1058d96cc.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Dobra, poło
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Dobra, położonego na
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sanok, w miejscowości Lalin oznaczonej działką nr 217/44, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Sanok, w miejscowości Lalin oznaczonej działką nr 217/43, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Sanok w 2020 roku.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w miejscowości Międzybrodzie.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w miejscowości Międzybrodzie.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w miejscowości Jurowce.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działkami nr 94/1 i 94/2.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 484.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Niebieszczany, oznaczonej działką nr 3850/1.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Hłomcza, oznaczonej działką nr 219/1.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Trepcza, obejmującej część działki oznaczonej nr 826.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Trepcza, obejmującej część działki oznaczonej nr 826.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 6/2020 sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Strachocinie o nr porządkowym 345A, stanowiącym własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sanoku działu w nieruchomości oznaczonej działką nr 410/7 położonej w miejscowości Zabłotce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własny
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z pomieszczeń w Wiejskich Domach Kultury na terenie Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie nabycia przez Gminę Sanoku działu w nieruchomości oznaczonej działką nr 410/7 położonej w miejscowości Zabłotce na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych gminy
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-02-07 Dodano załącznik: Zarządzenie 1/2020 sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Sanok.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158097702621015174075e3bcb82705cd.pdf -> 15809770289163180715e3bcb845614e.pdf)
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 158097682015002026665e3bcab463a7e.pdf -> 158097702621015174075e3bcb82705cd.pdf)
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790753075098152235e1ec6eb50b95.pdf -> 158097682015002026665e3bcab463a7e.pdf)
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/148/2020 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/147/2020 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/146/2020 z dnia 05.02.2020 r.w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz w
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/145/2020 z dnia 05.02.2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-06 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIX/144/2020 z dnia 05.02.2020r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-02-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr XVII/132/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanok na lata 2020-2030.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-29 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XVIII/135/2020z dnia 28.01.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-29 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XVII/131/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gmini
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 28.01.2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok.
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-29 Dodano załącznik: Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2020.
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2020-02-14 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-02-12 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-02-12 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-02-12 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach Konrad Kaczak 2020-02-12 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-02-12 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-02-12 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: SIWZ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Dokumentacja techniczna
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny Rafał Sąsiadek 2020-02-11 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny Rafał Sąsiadek 2020-02-11 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny Rafał Sąsiadek 2020-02-11 Zmieniono dane pozycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia na podstawie art.25a ust.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia grupa kapitałowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wzór wykaz osób
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany Konrad Kaczak 2020-02-11 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - Wzór pełnomocnictwa
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra Anna Kruczkiewicz 2020-02-07 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Usunięto załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok, sołectwa Dobra, położonego na terenie miejscowości Dobra. Anna Kruczkiewicz 2020-02-06 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-02-06 Dodano załącznik: Wyjaśnienia Zamawiającego 06.02.2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118-31, położonej w obrębie Międzybrodzie Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w obrębie Międzybrodzie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 826 położonej w obrębie Trepcza Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 826 położonej w obrębie Trepcza
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w obrębie Międzybrodzie Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w obrębie Międzybrodzie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 3850/1, położonej w obrębie Niebieszczany Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 3850/1, położonej w obrębie Niebieszczany
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 219/1, położonej w obrębie Hłomcza Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 219/1, położonej w obrębie Hłomcza
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra Rafał Sąsiadek 2020-02-05 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra