Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-wojt.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-wojta.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-wojta-gminy4.doc
DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 Karolina Jękot 2020-01-15 Dodano załącznik: Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/87/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2020 rok
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/8/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2020
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-12-04 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/8/2019 z dnia 27 listopada 2019 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2020-2030
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-22 Zmieniono dane załącznika: Umowa o odprowadzanie ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-22 Dodano załącznik: Umowa o odprowadzanie ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Informacja o sposobie korzystania z kanalizacji
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wysokość cen za odprowadzanie ścieków - TARYFA
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wniosek o zawarcie umowy - osoby prawne
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2019-11-19 Dodano załącznik: Wniosek o zawarcie umowy - osoby fizyczne
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Dodano załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele pozarolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na cele rolnicze
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-11-07 Usunięto załącznik: Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowej na cele inne niż rolnicze
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf -> 15729565319671289645dc1697362ab4.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157295643816049557245dc169163b2ac.pdf -> 157295649921280484645dc169531a8c5.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-11-05 Dodano załącznik: Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencje 2020-2023
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Usunięto załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-03 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w gminie Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-27 Dodano załącznik: Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-19 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczej, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-10 Dodano załącznik: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-06 Dodano załącznik: Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sanok podaje do wiadomości wyborców informację o numer
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-02 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca postanowienie w sprawie podziału Gminy Sanok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcz
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Postanowienie Prezydenta i kalendarz wyborczy
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2020-01-21 Dodano załącznik: Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 30.12.2019r.
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane działu
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane działu
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-01-15 Dodano załącznik: Uchwała Nr XVII/131/2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 288/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 287/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 286 /2019 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2019.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 285/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 284/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 283/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 282/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok, oznaczonego nr GKI.271
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 281/2019 w sprawie nabycia przez Gminę Sanok nieruchomości położonej w m. Zabłotce oznaczonej działką nr 410/7 z przeznaczeniem tej nieruchomości na cele z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań włas
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 280 /2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie położonego w Sanoku przy ul. Kościuszki 23
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 279 /2019 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2019.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 278/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 277/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 276/2019 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Trepcza, położonego na
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 275/2019 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Strachocinie o nr porządkowym 345 A, stanowiącym własność Gminy Sanok
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 274/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Srogowie Dolnym oznaczonej działką ewidencyjną nr 171/1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 273/2019 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Srogowie Dolnym oznaczonej działką ewidencyjną nr 148/1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 272/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 271/2019 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nieleśnych Gminy Sanok w m. Łodzina
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 270/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Strachocina, obejmującej część działki oznaczonej nr 1567
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 269/2019 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 268/2019 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 267/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Kostarowce oznaczonej jako działka nr 811/3
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 265/2019 w sprawie zmiany polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla projektu " Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sano - Lesko"
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 264/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Trepcza, położonego
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 263/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Tyrawa Solna, położo
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 262/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 261/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 260/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 259/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 515/1 położonej w o
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 258/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Czerteż, oznaczonej działką nr 185/15 położonej w m. Cz
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 257/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Czerteż, oznaczonej działką nr 185/14 położonej w m. Cz
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 256/2019 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 255/2019 w sprawie oddania w najme części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Tyrawa Solna , obejmującej część działki oznaczonej nr 122/1
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 254/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Tyrawa Solna, oznaczonej jako działka 304
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 253/2019 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej Mienie Wiejskie wsi Raczkowa , położonej w m. Raczkowa obejmującej część działki oznaczonej nr 838
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 252/2019 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Dębna, obejmującej część działki oznaczonej nr 183 oraz część działki oznaczonej nr 265
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 251/2019 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, p
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 251/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Kostarowce, położone
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 250/2020 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2019.
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 249/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 248/2019 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 247/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 246/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 245/2019 w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w Gminie Sanok w obrębie Srogów Górny , zabudowa
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 244/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce, zabudowanej nakładami nie s
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2020-01-10 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 243/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gmi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-01-17 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych Konrad Kaczak 2020-01-17 Dodano załącznik: Załączniki do zapytania ofertowego
Edytowalny druk wniosku akcyza 2020r. Joanna Sydoryk 2020-01-15 Zmieniono dane pozycji
Edytowalny druk wniosku akcyza 2020r. Joanna Sydoryk 2020-01-15 Dodano załącznik: Edytowalny druk wniosku akcyza 2020r.
Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r. Joanna Sydoryk 2020-01-15 Zmieniono dane pozycji
Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r. Joanna Sydoryk 2020-01-15 Zmieniono dane pozycji
Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r. Joanna Sydoryk 2020-01-15 Dodano załącznik: Informacja o zasadach i terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. Anna Kruczkiewicz 2020-01-15 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Zakup oraz dostawa jednego używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Konrad Kaczak 2020-01-15 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Zakup oraz dostawa jednego używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Konrad Kaczak 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakup oraz dostawa jednego używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Konrad Kaczak 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Zakup oraz dostawa jednego używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Konrad Kaczak 2020-01-15 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny Rafał Sąsiadek 2020-01-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-01-14 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-01-14 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Zmieniono dane pozycji
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Zmieniono dane załącznika: Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - dla osób fizycznych
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Dodano załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - dla osób prawnych
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Dodano załącznik: Wniosek o pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji kotów własnych
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Dodano załącznik: AZBEST - Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Dodano załącznik: Wniosek zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Usunięto załącznik: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Usunięto załącznik: ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 2019
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Usunięto załącznik: WNIOSEK O POKRYCIE KOSZTÓW STERYLIZACJI LUB KASTRACJI KOTÓW 2019
WNIOSKI DO POBRANIA Osoba Nieznana 2020-01-08 Usunięto załącznik: WNIOSEK O ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
ZEZWOLENIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU Osoba Nieznana 2020-01-08 Zmieniono dane pozycji
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2020-01-08 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE Osoba Nieznana 2020-01-02 Zmieniono dane pozycji
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE Osoba Nieznana 2020-01-02 Dodano załącznik: WZÓR DEKLARACJI - DOMKI LETNISKOWE
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Osoba Nieznana 2020-01-02 Zmieniono dane pozycji
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Osoba Nieznana 2020-01-02 Zmieniono dane pozycji
DEKLARACJA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Osoba Nieznana 2020-01-02 Dodano załącznik: WZÓR DEKLARACJI
Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2020 Konrad Kaczak 2019-12-31 Dodano załącznik: Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza Rafał Sąsiadek 2019-12-30 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza Rafał Sąsiadek 2019-12-30 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 857/11 położonej w obrębie Trepcza
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2019-12-30 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2019-12-23 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2019-12-23 Dodano załącznik: SIWZ
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2019-12-23 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2019-12-23 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2019-12-23 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy