Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Niemczyk Daniel - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Biega Zdzisław - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Stabryła Daniel - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Pastuszak Agnieszka - Radna Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Oryszczak Wiesław - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Kaczmarski Tadeusz - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Kaczmarska Bogusława - Radna Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Dzierżawski Jan - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Dereń Stanisław - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Cecuła Rafał - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Burka Tadeusz - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Bodziak Janina - Radna Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-02 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku statut GOK 2018.pdf -> 15907476139901978855ed0e1dddfc13.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane podgrupy
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Usunięto załącznik: Zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice RP
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie powrotu wyjazdu za granic__.pdf -> 159074729613315405325ed0e0a074267.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie wyjazdu poza granice RP.dot -> 159074728210532636085ed0e09233ca9.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie wymeldowania z pobytu sta__ego.dot -> 159074726920004504495ed0e0852bca3.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15907472447388282485ed0e06c5b974.pdf -> 15907472562528934545ed0e078ad1b6.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie pobytu sta__ego.pdf -> 15907472447388282485ed0e06c5b974.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159074713213870514755ed0dffc8d664.pdf -> 15907472319669610125ed0e05fa099b.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159074712011146017315ed0dff0bcf6b.pdf -> 15907472201871623265ed0e054a808d.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159074710720154550215ed0dfe348c63.pdf -> 159074721016119032685ed0e04ac8307.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Usunięto załącznik: Zgłoszenie pobytu stałego
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Usunięto załącznik: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf -> 159074713213870514755ed0dffc8d664.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Zg__oszenie pobytu czasowego.dot -> 159074712011146017315ed0dff0bcf6b.pdf)
Ewidencja ludności Grzegorz Łybyk 2020-05-29 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wniosek-o-wydanie-dowodu-osobistego.pdf -> 159074710720154550215ed0dfe348c63.pdf)
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Usunięto załącznik: Karta informacyjna - poświadczenie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych.
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Usunięto załącznik: Wniosek o poświadczenia oświadczenia dla nabywcy.
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Usunięto załącznik: Oświadcznie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wniosek o przeniesienie decyzji.doc -> 159006044816323506305ec665a0e9930.doc)
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku wniosek o warunki zabudowy 2019.doc -> 159006040419722025855ec665746f973.doc)
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-05-05 Dodano załącznik: Uchwała NR 8/26/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Sanok z wykonania budżetu gminy za 2019 r
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-21 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-16 Zmieniono dane załącznika: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-16 Dodano załącznik: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Zmieniono dane załącznika: Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sanok w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Karolina Jękot 2020-04-14 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborac
WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. Grzegorz Łybyk 2020-03-30 Dodano załącznik: Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sanok w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenia 2020 Grzegorz Łybyk 2020-05-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie czasu pracy urzędu
Zarządzenia 2020 Grzegorz Łybyk 2020-05-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 101/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie czasu pracy urzędu
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla osób fizycznych.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w m. Niebieszczany", oznaczonego nr
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu określenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas prowadzonej akcji gaśniczej przez OSP, która miała miejsce w dniu 03.01.2020 r. w Strachocinie.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Sanok w formie nieodpłatnej darowizny , nieruchomości położonej w m. Srogów Dolny oznaczonej działką nr 252/2 z przeznaczeniem tej nieruchomości na zadania własne gminy tj. pod drogę
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Usunięto załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nieleśnych Gminy Sanok w m. Lalin.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce- Trepcza w km 3+707 - 3+ 955 polegającej
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 78/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 77/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 76/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położ
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczoną nr 364/2 oraz część działki oznaczonej nr 724.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej działkę oznaczoną nr 491 oraz część działki oznaczonej nr 484.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 810.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 810.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 604.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 133/1.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hłomcza na terenie Gminy Sanok". znak postępo
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w m. Dobra oznaczonej działką nr 374.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w m. Dobra oznaczonej działką nr 408/2.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gm
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: "Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na tere
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w m. Falejówka oznaczonej działką nr 502.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 50/2020 zmieniająca zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 49/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sanok oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżeti Gminy Sanok za rok 2019.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - GOK w Sanoku za 2019 rok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 44/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 122/1.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 41/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Sanoczek, obejmującej część działki oznaczonej nr 379.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3.
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: SIWZ
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik techniczny
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-03 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-06-02 Zmieniono dane pozycji
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-06-02 Zmieniono dane pozycji
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-06-02 Dodano załącznik: Informacja o wyniku trzeciego przetargu
Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany Łukasz Mendyka 2020-06-02 Zmieniono dane pozycji
Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany Łukasz Mendyka 2020-06-02 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-06-01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 01.06.2020 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2217R Jurowce - Trepcza w km 3+707 - 3+955 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Trepcza Konrad Kaczak 2020-05-27 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-27 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu części 2 postępowania
Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-27 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach Rafał Sąsiadek 2020-05-27 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach Rafał Sąsiadek 2020-05-27 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza Rafał Sąsiadek 2020-05-27 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-26 Dodano załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Hłomcza. Anna Kruczkiewicz 2020-05-26 Dodano załącznik: Informacja o wyniku drugiego przetargu
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-05-26 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-05-21 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-05-21 Dodano załącznik: Lokalizacja przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 "Sanisko w Bykowcach"
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-05-21 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-05-21 Dodano załącznik: Załącznik graficzny - mapa z zaznaczonym obszarem przeznaczonym do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce Rafał Sąsiadek 2020-05-21 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce
Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-21 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: SIWZ
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 Przedmiary (kosztorysy ofertowe)
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia na podstawie art.25a ust.1
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia grupa kapitałowa
Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-05-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót