Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Ciarko Sp Zo.o. Sp. K 2023-12-08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy łącznika obwodnicy Sanoka 2023-12-07
Obwieszczenie wójta Gminy Sanok o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego Łodzina ? San I" 2023-12-07
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę w m-ci Kostarowce 2023-11-17
Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w miejscowości Mrzygłód 173 2023-11-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr ew. 1107, 974, 1087 w miejscowości Prusiek kon 2023-11-02
Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem w miejscowości Mrzygłód 161 2023-11-02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Pana Tomasza Jantosza 2023-10-26
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dot. linii kolejowej Zagórz-Jasło 2023-10-26
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 24 października 2023r. dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 176 pk i 191 pk Koła Łowieckiego 2023-10-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 175pk i 165pk Koła Łowieckiego BAŻANT w Brzozowie 2023-10-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 194 pk Koła Łowieckiego RYŚ w Lesku 2023-10-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 1192 pk Koła Łowieckiego SĘP w Sanoku 2023-10-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 184 pk Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku 2023-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A 2023-10-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dot. planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 183 pk Koła Łowieckiego DARZ BÓR w Sanoku 2023-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok dla inwestycji pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Stróże Małe na działkach nr ew. 278/2, 276 i 22/2 w konturze A-Z 2023-10-16
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek Ciarko Sp. z o.o. S. K. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji 2023-10-06
Obwieszczenie Starosty Sanockiego w sprawie budowy publicznej drogi gminnej (obwodnica Sanoka) 2023-10-03
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2023_2024 w obwodzie łowieckim nr 181 pk KŁ Towarzystwo Łowieckie BIESZCZADY w Sanoku 2023-10-03
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek PSG Sp. zo.o. z/s w Tarnowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/ w m. Prusiek 2023-09-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok dla inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 772/2, 356, 359, 357, 354 w miejscowości Hłomcza 2023-09-20
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023-09-15
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 1303/1, 1303/2, 1303/3 Trepcza, 1115 Sanok w konturze ABCDEFGH 2023-09-14
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 137 w Gminie Sanok z dnia 5 września 2023 r. o rejestracji kandydatów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Powiecie Sanockim 2023-09-13
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek P. Tomasza Jantosz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej, przebudowa i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabłotce 2023-09-13
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie projektu 2023-09-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na wniosek PGE Dystrybucja S.A dla inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV na dz. nr ew.448, 222, 373, 375, 279/6 w m. Dębna 2023-09-06
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ew. 278/2, 276, 22/2 w miejscowości Stróże Małe 2023-09-07
Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych 2023-09-01
Obwieszczeniu o wydaniu decyzji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok dla inwestycji pn. Budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 241, 295/4, 785 w miejscowości Hłomcza 2023-08-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa linii SN, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, linii nN w miejscowości Jurowce 2023-08-28
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dla społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji na gaz płynny składającej się ze zbiorników 6x6400l każdy na potrzeby linii produkcyjnej. 2023-08-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok dla stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa naziemnej instalacji na gaz płynny składającej się ze zbiorników 6x6400l każdy na potrzeby linii produkcyjnej. 2023-08-24
Ogłoszenie - nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 2023-08-09
Zapytanie cenowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok 2023-08-10
Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 137 w Sanoku z dnia 3 sierpnia 2023 r. o składzie Komisji do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w gminie Sanok 2023-08-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Hłomcza 2023-08-04
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego 2023-07-25
Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 17 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa publicznej drogi gminnej, klasy technicznej L w km od 0+002.55 do 0+641.7 2023-07-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na wniosek P. Macieja Grządziela dla inwestycji pn. Budowa punktu zbiórki i sortowania odpadów dz. nr ew. 86/2 w m. Jurowce 2023-07-20
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m.Hłomcza 2023-07-14
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz-Etap C: Wróblik Szlachecki (ze stacją)-U 2023-07-17
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV w m. Dębna 2023-07-14
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Macieja Grządziel w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Punktu Zbiórki i Sortowania Odpadów 2023-06-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i budynkami pompowni wody w miejscowości Pakoszówka, Srogów Górny, Jurowce 2023-05-22
Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2023 roku upływa obecna VI kadencja samorządu rolniczego. 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027 2023-05-19
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów 2023r. 2023-05-10
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023-05-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Automet Group Spółka jawna z/s ul. Stankiewicza 4, 38-500 Sanok dla inwestycji pod nazwa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 Mpa/ 2023-04-26
OBWIESZCZENIE informujące o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji zmieniającą decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa ... 2023-03-31
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2023-03-27
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2023r. 2023-03-24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 292 w konturze ABCD w m. Raczkowa 2023-02-13
Obwieszczenie o wydaniu dec. o ust .lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w konturze ABCD w miejscowości Stróże Małe 2023-02-13
Obwieszczenie o wydaniu dec. o ust .lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 MPa) w konturze od A-aD w miejscowości Pisarowce 2023-02-09
O B W I E S Z C Z E N I E o przesłaniu pr. dec. c. p. do uzgodnień w spr. inwestycji p. n.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SAN7012A na działce 292 w konturze ABCD w m. Raczkowa 2023-01-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce 292 w konturze ABCD w m. Raczkowa 2023-01-05
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r. 2022-11-24
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-11-16
Informacja Wójta Gminy Sanok o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 roku 2022-11-08
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT w Brzozowie w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-25
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 650 w m. Trepcza 2022-10-25
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego JARZĄBEK w Sanoku w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-21
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SĘP w Sanoku w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-10-20
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r. 2022-10-20
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DARZ BÓR w Sanoku w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-19
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-19
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Lesko w sezonie łowieckim 2022_2023 2022-10-19
Obwieszczenie PGWWP dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące rurociągów 2022-10-19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-10-17
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 2022-10-14
obwieszczenie o wydaniu dec. o ust.lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci elektroenergetycznej na dz.744,745/1,752,753/2,3672 w m. Niebieszczany 2022-10-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-10-10
Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie BIESZCZADY" w sezonie łowieckim 2022/2023 2022-10-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) 2022-10-04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek P4 Sp. z o.o, dla inwestycji pod nazwą Budowa stacji bazowej telefoniikomórkowej SAN 7115B 2022-09-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publ. dot. Budowy sieci gazowej sredniego ciśnienia ( do 0,5MPa) w konturze A-I w miejscowości Trepcza 2022-09-28
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu dec. o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla inwestycji pn.: Budowa stacji transform. słupowej, kablowej linii energetycznej w m. Wujskie 2022-09-22
Obwieszczenie o przesłaniu pr.dec.c.p dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do(0,5 MPa) w konturze od A-D na dz. 143/7 w m. Sanoczek 2022-09-20
Obwieszczenie o przesłaniu pr. dec. c. p. do uzgodnień w spr. inwestycji p. n.: Stacja bazowa telefonii komórkowej na działce 650 w miejscowości Trepcza 2022-09-19
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SANOK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pisarowce 8 2022-09-14
Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów 2022-09-13
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Łodzina 5, terenu obejmującego złoże Łodzina-San I, położonego w Gminie Sanok oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2022-09-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SAN 7122A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr 650 w konturze ABCD w miejscowości Trepcza 2022-08-29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srogów Górny 2022-08-11
OBWIESZCZENIE w związku z toczącym się postępowanie administracyjnym z wniosku P4 Sp. z o.o w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej. 2022-08-09
OBWIESZCZENIE w związku z toczącym się postępowanie administracyjnym z wniosku P4 Sp. z o.o w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej. 2022-08-05
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-08-03
Obwieszczenie o przesłaniu pr. dec. c. p. do uzgodnień w spr. inwestycji p. n.: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV oświetlenie drogowe w miejscowości Czerteż 2022-08-03
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr ewid. 1756/1, 1758/2, 1764/4, 3723/1 w m. Niebieszczany 2022-08-02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trepcza 2022-07-27
O B W I E S Z C Z E N I E o przesłaniu pr. dec. c. p. do uzgodnień w spr. inwestycji p. n.: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV oświetlenie drogowe w miejscowości Niebieszczany 2022-07-27
Obwieszczenie dot. decyzji na wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości Prusiek 2022-07-21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV ? oświetlenie drogowe w m. Niebieszczany 2022-07-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV ? oświetlenie drogowe w m. Czerteż 2022-07-14
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p. n. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Srogów Górny 2022-07-20
Obwieszczenie Starosty Sanockiego dot. Budowy obwodnicy II etap w ciągu drogi krajowej Zator - Medyka 2022-06-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachocina w konturze oznaczonym linią koloru zielonego. 2022-06-14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa pomnika upamiętniającego 2022-06-13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia / do 0,5MPa/ 2022-06-13
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r. 2022-06-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SAN 7125A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr 215/5 w konturze ABCD w miejscowości Byk 2022-06-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia w Jurowcach na potrzeby przedszkola 2022-06-07
Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach 2022-05-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2022-05-31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu - Budowa obwodnicy Sanoka etap II 2022-05-27
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r. 2022-05-16
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-05-05
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu przez Wójta Gminy Sanok decyzji w sprawie zmiany zapisów w decyzji z dnia 14.05.2020r. znak:GKI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa punktu zbiórki i sortowan 2022-04-22
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-04-08
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-04-05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą; Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-04-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SAN 7125A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową w miejscowości Bykowce 2022-03-29
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SANOK o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Pisarowce 8" 2022-03-29
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2022-03-08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze A-G na działce o nr ew. 57/2, 249/2 w miejscowości Jurowce. 2022-03-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek Spółki Wodnej - Postęp z/s Prusiek 44, Sanok 2022-02-17
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak:GKI.6733.4.2020 z dnia 14.05.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 10 stycznia 2022r. o planie polowań zbiorowych na terenie Gminy Sanok w sezonie łowieckim 2021_2022 w obwodzie łowieckim nr 176 pk Koła Łowieckiego JARZĄBEK w Sanoku 2022-01-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT w Brzozowie w sezonie łowieckim 2021_2022 2021-12-31
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-12-17
Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze oznaczonym punkami od A do H na działkach o nr ew.: 869/2, 1085, 877/7, 877/5 w miejscowości Trepcza w gminie 2021-12-10
Obwieszczenie z dnia 02.12.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze A-H na działce o nr ew. 31/3, 33/2, 34/4 w miejscowości Srogów Dolny. 2021-12-02
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SPZPOZ w Gminie Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa ośrodka zdrowia na części działki o nr ewid.365/1 i 372 w m. Mrzygłód 2021-11-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia/ do 0.5MPa/ w konturze A-J na działce nr 1307, 1595, 1594, 1593 w m-ci Strachocina 2021-11-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) 2021-11-25
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP na działce o nr ewid.371 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-11-25
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-11-25
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2021r. aktualizacja 2021-11-17
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2021r. 2021-11-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do0,5MPa/ 2021-11-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do0,5MPa/ 2021-11-16
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 2021-11-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 8 listopada 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT w Brzozowie w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-11-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/ 2021-11-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 3 listopada 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ w Lesku w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-11-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-11-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa SP.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/ 2021-11-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Sanoku w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Brzozowie w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa SP. z o.o w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia / do 0,5 MPa/ 2021-10-21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Budowa dwóch prefabrykowanych wylotów betonowych typu ciężkiego fi 200mm zlokalizowanych na prawej skarpie rowu melioracyjnego R-11 wraz z umocnieniem skarp rowu w ic 2021-10-19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa / 2021-10-12
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-10-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 8 października 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Sanoku w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 5 października 2021r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie BIESZCZADY" w Sanoku w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-06
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia/ do 0.5MPa/ w konturze A-D na działce nr 959/2, 961/2 w m-ci Niebieszczany. 2021-09-28
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP 2021-09-28
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia / do 0.5MPa/ w konturze A-D na działce nr 764, 435, 763 w m-ci Strachocina. 2021-09-28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PSG Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-09-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.29, 1/159, 1/158, 1/23, 1/89, 1/30, 1/85, 16/6, 1/160 w miejscowości Bykowce 2021-09-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze oznaczonym punktami A÷G na działkach o nr ewid. 1307, 1602 i 1752 w miejscowości Strachocina 2021-09-22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Łodzina 5, terenu obejmującego złoże Łodzina-San I, położonego w Gminie Sanok 2021-09-02
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2021-09-02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia/do 0,5 MPa/ 2021-08-26
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą; Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej kontenerowej na dz. 90/7 w m. Jurowce 2021-08-11
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Eksploatacja instalacji do lakierowania, położonej przy ul. Okulickiego w Sanoku, obręb Dębna oraz obręb Sanoczek. 2021-08-09
Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. na działce nr 29, 1/159, 1/158, 1/23, 1/89, 1/30, 1/85, 16/6, 1/160 w miejscowości Bykowce w konturze od 1 do 40 2021-08-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze oznaczonym punktami A÷F na działkach o nr ewid. 202 i 204/1 w miejscowości Bykowce 2021-07-28
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-08-02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia/ do 0.5MPa/ w m-ci Niebieszczany. 2021-07-27
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Sanok w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Przebudowa budynku dworu w Falejówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury. 2021-07-26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki gazownictwa Sp.zoo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/ 2021-07-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacj iinwestycji celu publicznego : Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bykowce 2021-07-16
Zmiana koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie gazu w horyzoncie kredowym złoża gazu ziemnego Strachocina 2021-07-13
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-07-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 2021-07-08
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Sanoku obręb Posada 2021-07-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok dla inwestycji pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sanoczek 2021-07-01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P. Macieja Grządziel w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej kontenerowej 2021-06-30
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-06-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki gazownictwa Sp.zoo dla inwestycji pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-06-07
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o. o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-06-02
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sanok o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w mści Sanoczek 2021-05-28
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Polskiej Spółki gazownictwa Sp. z o. o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ 2021-05-28
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2021-05-26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. budowy elektrowni słonecznej "PV Strachocina 2" 2021-05-21
Obwieszczenie dot. punktu zbiórki odpadów segregowanych, stacji przeładunkowej oraz instalacji do odzysku i recyklingu 2021-05-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2021-04-12
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na cieku powierzchniowym Stobnica 2021-04-09
Obwieszczenie dot. budowy i eksploatacji elektrowni słonecznej w miejscowości Pakoszówka 2021-03-10
Sprawozdanie zawierające wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Sołectw: Bykowce, Czerteż, Międzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza i Zabłotce. 2021-03-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 6 listopada 2020r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BAŻANT" w Brzozowie w sezonie łowieckim 2020/2021 2020-11-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2020r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Sęp" w Sanoku na sezon łowiecki 2020/2021 2020-10-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 20 października 2020r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie BIESZCZADY" w Sanoku w sezonie łowieckim 2020/2021 2020-10-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 20 października 2020r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Sanoku w sezonie łowieckim 2020/2021 2020-10-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 15 października 2020r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Sanoku na sezon łowiecki 2020/2021 2020-10-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 14 października 2020r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Sanoku na sezon łowiecki 2020/2021 2020-10-16
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020 2020-08-27
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie 2020-08-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok zawiadamiające o podjęciu przez Radę Gminy Sanok Uchwały Nr XXI 2020-08-18
INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020 2020-06-16
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2020 2020-06-04
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2020-05-27
Decyzja Starosty Sanockiego dot. odszkodowania majątkowego nieruchomości w miejscowości Raczkowa 2020-05-21
Powszechny Spis Rolny 2020 2020-04-02
Marszałek Województwa Podkarpackiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie 2020-03-26
Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową położona w Raczkowej. 2020-02-25
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące inwestycji pod nazwą: Budowa budynku usługowego ? domu opieki dla osób starszych w konturze ABCDE na działce nr e 2020-02-18
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową położona w Raczkowej (działka 287) 2020-02-07
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową położona w Raczkowej (działki 333,450) 2020-02-07
Decyzja Starosty Sanockiego dotycząca odszkodowania za szkody w składnikach majątkowych 2020-01-22
Zawiadomienie Starosty Sanockiego z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod budowę gazociągu, oznaczoną działką nr 474 położoną w obrębie Falejówka, gm. Sanok 2019-12-24
Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Falejówce 2019-12-16
Zawiadomienie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 2019-12-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 27 listopada 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2019-11-28
Decyzja Starosty Sanockiego dot. odszkodowania majątkowego nieruchomości w miejscowości Falejówka 2020-05-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 28 października 2019r. o planie polowań zbiorowych oraz planie polowań dodatkowych Koła Łowieckiego 2019-10-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2019-10-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2019r. o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2019-10-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 17 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2019-10-18
Decyzja Starosty Sanockiego o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Hłomcza 2019-10-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 2 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Sanoku na sezon łowiecki 2019/2020r. 2019-10-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 27 września 2019r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Sanoku na sezon łowiecki 2019/2020r. 2019-09-27
Zawiadomienie Starosty Sanockiego o wszczęciu postępowania w sprawie uznania czy nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Hłomcza stanowi mienie gromadzkie 2019-09-09
Ogłoszenie podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów- 2019r. 2019-08-01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące realizacji przedsięwzięcia - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice Strachocina wraz z infrastrukturą towarzysząca 2019-07-30
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 137 w Gminie Sanok z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie dokonanej rejestracji kandydatów do Rady Powiatowej PIR 2019-07-12
Zaproszenie na naradę techniczno-gosp. organizowaną w Starostwie Powiatowym w Sanoku w ramach wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla lasów należących do osób fizycznych, położonych w Gminie Sanok. 2019-07-30
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych położonych w Gminie Sanok. 2019-07-26
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji nr 1/5/19 z dnia 2 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa Terenowej Jedn 2019-07-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego DARZ BÓR w Sanoku 2019-07-04
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sanok o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej inwestycji pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-SAN7010_C na działce nr 357/4 2019-06-27
Drugi przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-07
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna 2019-05-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2019-05-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-05-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-05-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-05-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 marca 2019 dotyczące gazociągu Strachocina - Granica RP 2019-03-27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 marca 2019 - dotyczy gazociągu Strachocina - Granica RP 2019-03-27
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2019 r. 2019-03-20
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia 2018-11-15
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 27 lutego 2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Dobra 7, terenu obejmującego część złoża Dobra I, położonego w Gminie Sanok. 2019-02-27
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 2019-02-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 16 stycznia 2019r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2019-01-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 16 stycznia 2019r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2019-01-17
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2018 r. 2018-12-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 13 listopada 2018r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ŻUBR w Sanoku na sezon łowiecki 2018/2019 2018-11-13
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 24 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 23 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 17 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 17 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 17 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Dobra 7 terenu obejmującego część złoża Dobra I położonego w Gminie Sanok. 2018-10-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 11 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "ŻUBR" w Sanoku na sezon łowiecki 2018/2019 2018-10-12
Projekt "Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok" 2018-10-10
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 5 października 2018 r. o terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 2018-10-05
Zawiadomienie o wniesionych odwołaniach dot. inwestycji - Budowa Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 2018-08-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z 23.08.2018 r. w sprawie wniesienia odwołania do wydanej decyzji Wojewody Podkarpackiego znak I-V.7840.1.19.2018 dot. inwestycji pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów Rzeczpospolite 2018-08-24
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych RP i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi 2018-08-20
Decyzje o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Niebieszczany, gmina Sanok 2018-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lipca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Darz Bór 2018-07-10
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 28.06.2018 r. znak I-V.7840.1.19.2018 2018-07-06
Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 29.06.2018r. w sprawie ustalenia, że nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Niebieszczany, gmina Sanok stanowią mienie gromadzkie 2018-07-02
Decyzja Starosty Sanockiego z dnia 29.06.2018r. w sprawie ustalenia, że nieruchomości gruntowe położone w obrębie ewidencyjnym Niebieszczany, gmina Sanok stanowią mienie gromadzkie 2018-07-02
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Jurowce i Srogów Górny. 2018-06-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 19 czerwca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Jarząbek" w Sanoku 2018-06-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 19 czerwca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2018-06-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 19 czerwca 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2018-06-20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2018-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 29 maja 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie Bieszczady" w Sanoku 2018-05-30
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 23 maja 2018 r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2018-05-23
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2018-05-18
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018-05-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 13 kwietnia 2018r. o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego 2018-04-13
Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2018 r o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - Przebudowa drogi krajowej wraz z rozbudową w m. Pisarowce 2018-04-11
Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji - Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 w m. Pisarowce 2018-02-26
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie Budowy Obwodnicy Miasta Sanoka 2018-02-22
Obwieszczenie z dnia 05.02.2018 r. dotyczące budowy gazociągu Strachocina -Pogórska Wola. 2018-02-06
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dot. Budowy gazociągu DN 1000 MOP relacji Strachocina-Pogórska Wola 2018-01-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 grudnia 2017 roku o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok obręb Dąbrówka i Posada oraz w miejscowości Pł 2017-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 grudnia 2017 roku o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok obręb Dąbrówka i Posada or 2017-12-15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o wydaniu decyzji dot. budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sanok Dąbrówka oraz Płowce. 2017-12-01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa oświetlenia Sanok Dąbrówka oraz Płowce 2017-11-14
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotycząca budowy gazociągu relacji Strachocina-Pogórska Wola 2017-10-27
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-10-27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzjii o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej dla zamierzenia inwestycyjnego - Budowa gazociągu Strachocina- Granica RP. 2017-10-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2017-09-27
Obwieszczenie z dnia 07.09.2017 o wydaniu postanowienia z dnia 04.09.2017 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2017 r znak I-VII.7820.1.2.2016 dotyczącej budowy obwodnicy miasta S 2017-09-08
III Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła 2017-09-07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa międzysystemowego 2017-09-05
OBWIESZCZENIE znak DAB.1.6631.1.2016.AW/MD.2 (Nk 121369/17) 2017-08-09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa Obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" 2017-08-01
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-06-14
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2016 r. udzielono pomocy publicznej w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2017-05-09
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu 2017-04-20
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2016r. Nr 45/16 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji 2017-04-03
Wójt Gminy Sanok zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023" 2017-03-17
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów - luty 2017-02-20
Karta zgłoszenia projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sanok 2017-2023 2017-02-08
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów. 2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.01.2017 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 2017-01-25
INFORMACJA WÓJTA GMINY SANOK w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody 2017-01-04
Decyzja w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Dobra stanowią mienie gromadzkie. 2016-12-20
Zawiadomienie w sprawie uznania czy nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 111,70 ha położona w obrębie ewidencyjnym Dobra stanowi mienie gromadzkie. 2016-11-18
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu 2016-11-10
Decyzja dot. działki nr 91 oraz 104 w obrębie Łodzina 2016-09-16
Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną 2016-09-28
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 25 sierpnia 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie Łodzina 4, terenu obejmującego złoże Łodzina San, położonego w Gminie Sanok. 2016-08-25
Informacja o prowadzonych pracach geofizycznych. 2016-08-16
Zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót geologicznych 2016-08-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania czy nieruchomość położona w obrębie Łodzina stanowi mienie gromadzkie. 2016-08-03
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok do publicznej wiadomości informację prowadzącego zakład o dużym ryzyku na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 2016-07-20
INFORMACJA Wójta Gminy Sanok o przyjmowaniu wniosków osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt 2016-07-11
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2015 r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2016-05-19
Obwieszczenie z dnia 27.01.2015 o wydaniu postanowienia z dnia 20.01.2016r w sprawie wyjaśnień wątpliwości, co do treści decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2015r znak I-X.7840.1.74.2015 2016-01-28
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo upustowych: Aksmanice, Trójca 2016-01-05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Łodzina 4 2015-12-09
KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO 2015-10-29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strachocina 12 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-06-24
OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki na działce nr 155/1 w konturze ABCD w miejscowości Bykowce, Gmina Sanok" 2015-06-08
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 6 maja 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Sanok 2015-05-06
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-04-29
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-03-24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Czternastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dębna 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Dwunastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-11-18
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Falejówka 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-11-18
Umorzenie zaległości czynszowych 2014-10-22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 16.10.2014r.o przystąpieniu do sporządzenia Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w gminie Sanok 2014-10-16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 9 lipca 2014r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Jedenastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok. 2014-07-09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Strachocina 12 w Gminie Sanok 2014-07-01
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-07-01
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. w postaci zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2014-05-23
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Dębna 2 w gminie Sanok 2014-06-12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-06-12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-06-12
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia dwunastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok 2014-02-28
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2014-02-28
Informacja o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014r. 2014-01-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok oraz projekt pn. ?Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sanok na lata 2014-2030? 2013-12-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 10 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2013-12-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 10 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia Jedenastej Zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w gminie Sanok 2013-12-10
Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód Tyrawa Wołoska w km 1+ 616" 2013-12-09
Obwieszczenie o wyłączeniu z produkcji rolnej w miejscowościach Tyrawa Solna, Mrzygłód, Raczkowa, Falejówka, Srogów Góny, Pakoszówka oraz Strachocina 2013-09-17
Postępowanie ze złożoną ofertą na zakup drewna 2013-07-11
Ustalenie ceny sprzedaży drewna 2013-07-11
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Dziesiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Trepcza 18 w Gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Załuż 11" w gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-08-21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Ósmej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w miejscowości Załuż. 2012-08-21
Wójt Gminy Sanok informuje o zmianie terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych i nowym wzorze wniosku. 2012-06-01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Międzybrodzie 6 w Gminie Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-05-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wyłożeniu do publicznego wglądu "Dziewiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-05-31
Projekt rozporządenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i i ch części 2012-04-18
Ogłoszenie w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2012-03-12
Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, i nowy wzór wniosku 2012-01-09
Obwieszczenie - program ochrony środowiska przed hałasem 2011-09-05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Czternastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-02-11
1 2017-09-20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej SAN 7125A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr 215/5 w konturze ABCD w miejscowości Byk 2022-06-07
Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. na wniosek PSG Sp. zo.o. z/s w Tarnowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci gazowej w m. Prusiek 2023-09-28

Załączniki

 • 2022-05-16 | 09:56:04

  Magdalena Bok

  Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 8

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1