Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-wojt.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-wojta.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-wojta-gminy4.doc
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-radny.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-radnego-gminy.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-radnego-gminy-przewodniczacego-rady-gminy2.doc
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku informacje-dotyczace-prawidlowego-wypelniania-oswiadczen-majatkowych.pdf -> Informacje-dotyczace-prawidlowego-wypelniania-oswiadczen-majatkowych_1_.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2018-05-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.docx -> Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2018-05-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx2017.pdf -> Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.docx)
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Usunięto załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-07 Dodano załącznik: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-10-03 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 107/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w gminie Sanok
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-27 Dodano załącznik: Postanowienie nr 105/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-19 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2019-09-16 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/61/2019 z dnia 5 września 2019r składu orzekającego KGIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Zmieniono dane załącznika: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczej, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-16 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń do komisji wyborczych, oraz terminie przeprowadzenia losowania.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-10 Dodano załącznik: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-06 Dodano załącznik: Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Zmieniono dane załącznika: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-05 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Sanok podaje do wiadomości wyborców informację o numer
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-09-02 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 88/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca postanowienie w sprawie podziału Gminy Sanok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcz
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019r.
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Dodano załącznik: Postanowienie Prezydenta i kalendarz wyborczy
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. Karolina Jękot 2019-08-20 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-07-05 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-28 Usunięto załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Podatki Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Dodano załącznik: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Dodano załącznik: Wniosek o podział nieruchomości
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Dodano załącznik: Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Usunięto załącznik: Wniosek o numer porządkowy budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Usunięto załącznik: Wniosek o numer porządkowy budynku
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Usunięto załącznik: Wniosek o podział
Geodezja i gosp. gruntami Rafał Sąsiadek 2019-06-04 Usunięto załącznik: Wniosek o podział
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-05-28 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15590245367416465235cecd39861eeb.pdf -> 15590250662479476665cecd5aaa7a9e.pdf)
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-05-28 Dodano załącznik: Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na łwników
WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 Karolina Jękot 2019-05-28 Zmieniono dane podgrupy
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-10-17 Dodano załącznik: Porządek XIII sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 24.10.2019 r
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-10-17 Dodano załącznik: Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 30.09.2019r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-10-17 Zmieniono dane załącznika: Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 21.08.2019r.
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-10-01 Dodano załącznik: Głosowania jawne imienne na XII sesji Rady Gminy Sanok VIII kadencji w dniu 30.09.2019r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-09-25 Dodano załącznik: Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 30.09.2019r.
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-09-25 Dodano załącznik: Porządek XII sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30.09.2019 r
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-09-02 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15664631205909860825d5e54903711a.pdf -> 15674036629542287145d6cae8ee4b9c.pdf)
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 21.08.2019 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Bykowce
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/77/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/76/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sanok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 1 września 2019
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odp
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie zmiany " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Uchwała Nr XI/73/2019 z dnia 21.08.2019 r. w sprawie zniesienia pomników przyrody
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-08-22 Dodano załącznik: Głosowania jawne imienne na XI sesji Rady Gminy Sanok VIII kadencji w dniu 21.08.2019r
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-08-21 Dodano załącznik: Porządek XI sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21.08.2019 r
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 153/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zape
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 151/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa 20-osobowego ( 19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawn
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 150/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych od właścicieli n
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 149/2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok w 2019 roku
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 140/2019 w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok w 2019 roku
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Falejówka
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 146/2019 w sprawie wszczęcia postępowania i powolania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 145/2019 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sanoku
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnej darowizny przez Gminę Sanok , nieruchomości położonej w m. Jurowce oznaczonej działką nr 94/8 z przeznaczeniem tej nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastruktu
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Prusiek , obejmującej część działki oznaczonej nr 21/1 oraz część działki oznaczonej n
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Prusiek , obejmującej część działki oznaczonej nr 21/1 oraz część działki oznaczonej nr 50/4
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach oraz Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 140/2019 w sprawie zmian w WPF Gminy Sanok
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rzędowej na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 138/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 138/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 137/2019 zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 136/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Sanoku
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 148/73
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 377
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 241/1
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 148/73
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 377
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 241/1
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok , położonej w m. Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-07-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie przekazania LKS " Remix" w Niebieszczanach , części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Niebieszczany
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-07-25 Dodano załącznik: Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 27.06.2019r.
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-07-16 Dodano załącznik: Uchwała nr X/72/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego.
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzetu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-17 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-15 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-15 Dodano załącznik: Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 Konrad Kaczak 2019-10-11 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka Rafał Sąsiadek 2019-10-10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu drewna opałowego (loco las) na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości KOSTAROWCE. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu drewna opałowego (loco las) na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości KOSTAROWCE. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 Oświadczenie split payment
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych uslug
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 Wykaz osób
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 Wykaz sprzetu
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 2- Wzór umowy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. Anna Kruczkiewicz 2019-10-07 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Usunięto załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857-11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857-11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2019-10-03 Zmieniono dane pozycji
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 Konrad Kaczak 2019-10-03 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 Konrad Kaczak 2019-10-03 Dodano załącznik: SIWZ