Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WEZWANIA DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DOMU

Drukuj
Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, po śmierci mieszkańca Domu zobowiązany jest wezwać spadkobierców do podjęcia depozytu po zmarłym.

Depozyt można odebrać w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru osobom uprawnionym lub ogłoszenia wezwania do odbioru niepodjętego depozytu publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odbioru depozytu może dokonać osoba/osoby, które udokumentują uprawnienie do odbioru spadku po zmarłym/zmarłej za pomocą prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku niepodjęcia depozytu w terminie, zostaje on zlikwidowany, co oznacza, że złożony zostanie wniosek do Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, który przekazany zostanie na własność Skarbu Państwa, stosownie do uregulowań ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.

Depozyt w postaci środków finansowych jest przechowywany na koncie depozytowym Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej.