Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 241288
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24224
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 15741
WŁADZE GMINY Skarbnik 12600
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 13962
GMINA Sołectwa 12627
GMINA Urząd 13453
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7371
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6557
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5713
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10624
PRAWO LOKALNE Statut 7610
PRAWO LOKALNE Regulamin 7422
PRAWO LOKALNE Uchwały 1328
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10624
PRAWO LOKALNE Podatki 11804
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8077
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8139
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 51730
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 192636
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 106743
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2960
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4618
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7621
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6400
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5799
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6259
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5474
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5805
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3320
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3137
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3738
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3896
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4137
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4415
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4155
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 773
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1403
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7830
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6848
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6202
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10744
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6673
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21803
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7680
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8231
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7445
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2838
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1164
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 413
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4389
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 398
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 385
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 371
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 388
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 396
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 413
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 409
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 412
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 405
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 394
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 440
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 425
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 431
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 418
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 427
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2493
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 408
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2979
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2631
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2668
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3432
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3155
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2616
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2697
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2642
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2779
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3606
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1702
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1345
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 24
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2237
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2086
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1568