Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 157466
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 27885
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 19252
WŁADZE GMINY Skarbnik 15952
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 17833
GMINA Sołectwa 16044
GMINA Urząd 17209
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 10702
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 10487
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 8601
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 14069
PRAWO LOKALNE Statut 11414
PRAWO LOKALNE Regulamin 10760
PRAWO LOKALNE Uchwały 6315
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 14208
PRAWO LOKALNE Podatki 17361
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10929
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 10964
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 83104
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 239649
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 134762
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 6060
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 6695
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 6662
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 7070
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 7535
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 3804
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 6064
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 3874
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 10205
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 9082
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 7943
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 13830
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 8880
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 25327
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 9940
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 11317
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 9930
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 4716
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2831
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 1840
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 1499
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 8432
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 3344
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 3204
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 3315
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 3217
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 3316
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 3227
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 3322
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 3269
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 3303
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 3272
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 3222
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 3331
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 3340
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 3268
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3204
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 3261
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 4807
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 2770
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 2841
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 3722
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 7423
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 5307
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 4980
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 3624
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 2505
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 4512
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 4324
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3920
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 255
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 250
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 171