Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 999690
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 29841
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 21175
WŁADZE GMINY Skarbnik 17740
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 19729
GMINA Sołectwa 18008
GMINA Urząd 20157
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 12662
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 13067
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 10220
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 15907
PRAWO LOKALNE Statut 13512
PRAWO LOKALNE Regulamin 12637
PRAWO LOKALNE Uchwały 9061
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 16223
PRAWO LOKALNE Podatki 20280
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12586
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 12609
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 101513
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 258761
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 150871
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 8633
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 8384
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 8337
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 8649
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 9338
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 5629
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 8067
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 5990
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 2839
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11359
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 10215
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8821
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15106
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 9971
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 27112
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11101
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 13194
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11193
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 5763
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 3835
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3205
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 2594
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 11945
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 5571
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 5428
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 5610
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 5451
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 5508
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 5546
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 5518
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 5465
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 5469
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 5464
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 5453
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 5568
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 5609
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 5475
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5294
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 5479
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6101
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 4757
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 4702
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 5769
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 9782
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 7683
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 7058
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 5451
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 4305
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 5713
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 5574
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 5320
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 1473
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 1414
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 1368
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 639
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 38
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 29