Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 254158
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 36860
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 27976
WŁADZE GMINY Skarbnik 23801
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 26558
GMINA Sołectwa 24520
GMINA Urząd 28513
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 22381
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 21567
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 16044
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 22093
PRAWO LOKALNE Statut 20012
PRAWO LOKALNE Regulamin 18558
PRAWO LOKALNE Uchwały 17322
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 22937
PRAWO LOKALNE Podatki 27376
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 18058
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 18199
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 298063
OGŁOSZENIA - PRZETARGI PLATFORMA ZAKUPOWA 7029
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 129896
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 178307
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 18383
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji. 3626
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 11432
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 13778
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 12300
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 9263
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 7184
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK 6289
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na 2 miesiące przed upływem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. 709
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 14838
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 13740
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 11863
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 18625
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 16684
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 32303
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 14581
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 18225
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 14557
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 9031
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 7005
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 7220
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 5950
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Informacja dotycząca zgłoszenia ubezpieczenia przez przedsiebiorcę do ZUS 2545
DPS w Raczkowej STATUT 4211
DPS w Raczkowej REGULAMIN 4324
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 3513
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 4123
DPS w Raczkowej WEZWANIA DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DOMU 3387
DPS w Raczkowej PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 3985
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4344
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 4331
DPS w Raczkowej PROTOKOŁY POKONTROLNE 3922
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 21654
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 15992
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 15664
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 16114
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 15636
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 15874
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 15842
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 15866
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 15659
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 15793
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 15844
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 15751
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 15837
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 15955
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 15887
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15683
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 15880
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 6567
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 10978
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09.06.2024 R. 1232
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7.04.2024 R. 4293
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027 3253
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW NA LATA 2024-2027 1973
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 10409
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 10285
PETYCJE 2023 r. 3556
PETYCJE 2024 R. 1818
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 10720
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 7714
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 7456
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 7419
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 5887
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 6070
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 6427
Planowanie przestrzenne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2261
Planowanie przestrzenne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 1711
Planowanie przestrzenne Rejestr urbanistyczny 803
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 5107
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 5005
KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ 1798
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Sanok 2845
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+ 1981
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sanok 2023