Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  131807 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22437 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 13997 
WŁADZE GMINY Skarbnik 10931 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 14284 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12070 
GMINA Sołectwa 11087 
GMINA Urząd 11914 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 5843 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 4909 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4327 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9081 
PRAWO LOKALNE Statut 6031 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6032 
PRAWO LOKALNE Uchwały 13373 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9027 
PRAWO LOKALNE Podatki 9489 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6797 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 6863 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3559 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6385 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5258 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4728 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5131 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4360 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4537 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2096 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2007 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2448 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2552 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 2979 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3198 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 1269 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6643 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5684 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5312 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 8938 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5451 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20318 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6496 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6646 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6177 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 1938 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 244 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 32839 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 166279 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 89545 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1693 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2542 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1563 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1734 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1403 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1440 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 1991 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1752 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1443 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1478 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1468 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1530 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 416 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1303 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1246 
  Ilość odwiedzin: 131807