Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 238583
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 26757
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 18223
WŁADZE GMINY Skarbnik 14933
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16719
GMINA Sołectwa 14920
GMINA Urząd 15654
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 9674
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 9209
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 7648
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 12939
PRAWO LOKALNE Statut 10252
PRAWO LOKALNE Regulamin 9736
PRAWO LOKALNE Uchwały 4676
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 13093
PRAWO LOKALNE Podatki 15657
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10027
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 10047
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 74890
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 227661
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 126587
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 5087
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 5809
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 5840
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 6226
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 6510
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 2856
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 4950
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 2222
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 9470
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 8393
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 7407
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 12922
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 8221
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 24049
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 9174
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 10424
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 9115
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 4100
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2345
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 1197
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 967
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 6956
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 1923
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 1900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 1900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 1873
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 1896
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 1928
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 1909
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 1960
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 1906
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 1940
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 1934
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 1981
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 1964
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 1976
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1972
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 1962
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 4102
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 1666
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 1840
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 2672
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 6154
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 4026
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 3879
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 2563
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 1530
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 3796
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 3598
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3168