Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 198481
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25245
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16717
WŁADZE GMINY Skarbnik 13513
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 15057
GMINA Sołectwa 13572
GMINA Urząd 14397
GMINA Planowanie przestrzenne 800
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8325
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7659
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6490
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11541
PRAWO LOKALNE Statut 8631
PRAWO LOKALNE Regulamin 8295
PRAWO LOKALNE Uchwały 2767
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11558
PRAWO LOKALNE Podatki 13856
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8838
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8904
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 210306
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 64012
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 117245
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3839
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4697
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4811
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5166
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5245
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1635
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3256
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8545
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7549
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6664
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11755
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7343
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22636
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8307
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9278
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8136
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3394
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1625
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 382
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 115
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5504
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 985
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 985
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 973
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 948
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 982
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 1008
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 979
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 1005
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 980
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 1002
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 1001
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 1035
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 1018
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 1013
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1007
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 1034
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3146
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 214
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1368
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3895
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3517
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3522
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4416
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 4096
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3509
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3642
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3546
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3849
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4712
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2695
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2471
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1335
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 291
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2865
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2698
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2350