Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 375626
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25572
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 17039
WŁADZE GMINY Skarbnik 13815
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 15431
GMINA Sołectwa 13884
GMINA Urząd 14690
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8709
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 8093
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6771
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11860
PRAWO LOKALNE Statut 8992
PRAWO LOKALNE Regulamin 8593
PRAWO LOKALNE Uchwały 3166
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11894
PRAWO LOKALNE Podatki 14326
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9105
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 9136
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 215330
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 66746
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 119518
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 4166
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4958
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 5020
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5394
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5544
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1897
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3815
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8732
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7731
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6807
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 12029
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7546
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22936
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8480
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9600
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8363
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3538
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1787
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 613
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 337
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 1158
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5843
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 1159
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 1132
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 1119
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 1149
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 1174
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 1143
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 1169
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 1140
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 1170
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 1165
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 1214
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 1185
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 1178
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1194
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 1191
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3372
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 723
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1660
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 4210
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3819
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3806
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4712
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 4373
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3797
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3928
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3828
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4129
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 5012
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2994
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2796
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1611
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 567
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 3062
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2884
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2518