Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 53308
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 28986
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 20301
WŁADZE GMINY Skarbnik 16899
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 18902
GMINA Sołectwa 17069
GMINA Urząd 18865
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 11781
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 11630
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 9438
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 15100
PRAWO LOKALNE Statut 12565
PRAWO LOKALNE Regulamin 11815
PRAWO LOKALNE Uchwały 7802
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 15342
PRAWO LOKALNE Podatki 19000
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11859
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 11886
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 94171
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 252853
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 146098
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 7485
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 7590
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 7546
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 7942
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 8572
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 4896
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 7154
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 5166
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 1428
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 10880
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 9674
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8408
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 14489
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 9445
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 26395
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 10627
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 12215
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 10668
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 5302
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 3366
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 2620
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 2116
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 10426
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 4495
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 4337
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 4498
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 4370
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 4442
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 4429
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 4452
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 4392
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 4400
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 4389
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 4372
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 4500
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 4510
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 4427
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4279
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 4422
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 5477
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 3835
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 3819
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 4830
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 8657
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 6542
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 6084
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 4582
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 3443
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 5141
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 4960
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 4590
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 883
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 841
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 799