Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 426483
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24598
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16092
WŁADZE GMINY Skarbnik 12942
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14354
GMINA Sołectwa 12939
GMINA Urząd 13764
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7628
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6837
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5954
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10902
PRAWO LOKALNE Statut 7946
PRAWO LOKALNE Regulamin 7779
PRAWO LOKALNE Uchwały 1752
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10985
PRAWO LOKALNE Podatki 12464
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8336
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8379
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 55322
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 197801
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 109802
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3215
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4841
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7850
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6618
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 6026
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6478
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5705
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 6035
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3565
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3364
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3980
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4152
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4359
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4663
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4460
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1054
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1853
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8075
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7092
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6384
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11086
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6906
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22056
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7914
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8640
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7654
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3026
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1328
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 618
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4723
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 610
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 593
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 573
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 593
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 609
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 612
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 613
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 623
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 608
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 600
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 658
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 630
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 631
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 628
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 637
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2714
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 702
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3268
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2911
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2951
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3739
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3460
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2901
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3006
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2924
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3200
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3956
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2008
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1745
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 769
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2448
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2297
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1810