Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1350154 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22017 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 13555 
WŁADZE GMINY Skarbnik 10537 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 13821 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 11356 
GMINA Sołectwa 10707 
GMINA Urząd 11534 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 5411 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 4415 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4059 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 8641 
PRAWO LOKALNE Statut 5700 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5770 
PRAWO LOKALNE Uchwały 12817 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 8714 
PRAWO LOKALNE Podatki 8836 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6386 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 6537 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3257 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6089 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 4988 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4493 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 4825 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4085 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4187 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 1769 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 1724 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2065 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2158 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 2666 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 2744 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6200 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5277 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 4982 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 8279 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5123 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 19922 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6115 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6209 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 5788 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 1649 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 25361 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 155280 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 82759 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1404 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 1824 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1381 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1505 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1203 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1253 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 1654 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1524 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1259 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1298 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1271 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1331 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1128 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1079 
  Ilość odwiedzin: 1350154