Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2527121
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 34062
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 25200
WŁADZE GMINY Skarbnik 21459
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 24061
GMINA Sołectwa 22195
GMINA Urząd 25792
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 19161
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 18841
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 13674
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 19805
PRAWO LOKALNE Statut 17650
PRAWO LOKALNE Regulamin 16281
PRAWO LOKALNE Uchwały 14655
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 20547
PRAWO LOKALNE Podatki 24950
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 15935
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 16091
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 291948
OGŁOSZENIA - PRZETARGI PLATFORMA ZAKUPOWA 3650
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 125024
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 173196
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 15769
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem lub zakończeniem pełnienia funkcji. 1352
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 9159
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 11544
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 9956
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 7103
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 4998
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK 2877
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 13688
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 12591
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 10795
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 17516
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 14467
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 30705
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 13339
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 16784
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 13402
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 7787
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 5808
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 5796
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 4695
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Informacja dotycząca zgłoszenia ubezpieczenia przez przedsiebiorcę do ZUS 1132
DPS w Raczkowej STATUT 2751
DPS w Raczkowej REGULAMIN 2841
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 2161
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 2140
DPS w Raczkowej WEZWANIA DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU PO ZMARŁYM MIESZKAŃCU DOMU 1906
DPS w Raczkowej PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 2527
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2836
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 2904
DPS w Raczkowej PROTOKOŁY POKONTROLNE 1966
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 18356
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 12898
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 12731
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 13125
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 12673
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 12874
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 12873
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 12900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 12689
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 12802
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 12801
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 12752
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 12890
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 12942
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 12879
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12690
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 12852
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 4194
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 9398
WYBORY Wybory do Sejmu i Senatu 2023 r. 1880
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2024-2027 1071
WYBORY WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA DĘBNA 14.05.2023 R. 1495
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY SANOK 18 CZERWCA 2023 R. 1720
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 9547
WYBORY WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA BYKOWCE 04.09.2022 R. 2674
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 9180
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 10539
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 14644
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 12659
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 11740
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 10089
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 8796
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 8929
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 8797
PETYCJE 2023 r. 1303
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 9051
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 5458
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 5223
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 5216
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 3621
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 3738
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 4329
Planowanie przestrzenne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1181
Planowanie przestrzenne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 806
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 3116
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 3027
KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ 743
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Sanok 1775
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+ 974
KONSULTACJE SPOŁECZNE Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sanok 996