Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 541244
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24750
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16243
WŁADZE GMINY Skarbnik 13080
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14528
GMINA Sołectwa 13054
GMINA Urząd 13890
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7791
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7026
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6091
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11048
PRAWO LOKALNE Statut 8128
PRAWO LOKALNE Regulamin 7887
PRAWO LOKALNE Uchwały 1940
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11098
PRAWO LOKALNE Podatki 12714
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8439
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8467
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 56944
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 200270
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 111279
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3329
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4263
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4455
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4774
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4630
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1142
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 2169
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8154
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7169
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6431
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11212
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6988
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22164
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8006
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8761
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7741
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3070
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1403
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 686
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4896
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 673
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 657
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 632
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 662
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 678
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 687
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 682
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 688
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 672
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 671
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 731
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 693
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 697
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 693
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 705
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2817
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 829
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3397
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3045
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3081
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3888
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3591
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3023
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3132
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3049
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3338
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4115
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2145
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1861
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 885
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2553
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2394
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1952