Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  41023 

Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 23098 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14622 
WŁADZE GMINY Skarbnik 11504 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12756 
GMINA Sołectwa 11716 
GMINA Urząd 12481 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6390 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5463 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4823 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9688 
PRAWO LOKALNE Statut 6513 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6512 
PRAWO LOKALNE Uchwały 14191 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9599 
PRAWO LOKALNE Podatki 10282 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7262 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7334 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3919 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6823 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5641 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5080 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5530 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4715 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5014 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2553 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2396 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2925 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3071 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3394 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3636 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 2301 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7140 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6152 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5695 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 9772 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5920 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20873 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6976 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 7149 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6688 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2324 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 572 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 40478 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 177045 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 96511 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2212 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3455 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1913 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2157 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1796 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1813 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2512 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 2169 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1803 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1840 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1829 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1892 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 2459 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 78 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1622 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1561 
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 557 
  Ilość odwiedzin: 41023