Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 82507
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25074
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16572
WŁADZE GMINY Skarbnik 13386
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14886
GMINA Sołectwa 13396
GMINA Urząd 14222
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8154
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7449
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6345
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11377
PRAWO LOKALNE Statut 8468
PRAWO LOKALNE Regulamin 8146
PRAWO LOKALNE Uchwały 2532
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11420
PRAWO LOKALNE Podatki 13510
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8708
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8752
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 207407
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 62027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 115656
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3651
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4566
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4701
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5042
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5072
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1466
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 2947
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8421
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7430
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6590
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11586
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7221
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22493
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8202
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9103
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8006
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3312
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1561
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 246
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 877
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5337
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 870
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 864
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 839
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 874
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 896
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 874
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 891
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 873
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 883
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 886
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 918
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 903
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 899
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 915
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3036
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1209
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3730
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3357
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3377
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4226
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3930
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3356
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3475
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3380
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3687
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4522
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2512
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2292
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1194
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 163
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2762
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2595
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2241