Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1242714 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 21368 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 12920 
WŁADZE GMINY Skarbnik 9940 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 13172 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 10624 
GMINA Sołectwa 10100 
GMINA Urząd 10945 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 4851 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 3664 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 3452 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 8029 
PRAWO LOKALNE Statut 5221 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5282 
PRAWO LOKALNE Uchwały 12105 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 8144 
PRAWO LOKALNE Podatki 8129 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5885 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 6021 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 2829 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 5564 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 4509 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4077 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 4361 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 3636 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 3739 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 1285 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 1304 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 1542 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 1531 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 2209 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 1860 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 5698 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 4809 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 4532 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 7587 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 4678 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 19434 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 5657 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 5779 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 5311 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 1241 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 21155 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 148812 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 78797 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 930 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 1209 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1113 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1214 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 937 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 945 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 1246 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1251 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 990 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1019 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 999 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 994 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 855 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 830 
  Ilość odwiedzin: 1242714