Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  39878 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22263 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 13803 
WŁADZE GMINY Skarbnik 10770 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 14088 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 11767 
GMINA Sołectwa 10922 
GMINA Urząd 11758 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 5657 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 4734 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4232 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 8915 
PRAWO LOKALNE Statut 5899 
PRAWO LOKALNE Regulamin 5937 
PRAWO LOKALNE Uchwały 13151 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 8929 
PRAWO LOKALNE Podatki 9163 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6647 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 6735 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3459 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6276 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5159 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4652 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5013 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4264 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4396 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 1988 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 1915 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2321 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2414 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 2870 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3086 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 871 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6470 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5531 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5167 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 8608 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5318 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20155 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6330 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6454 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 5996 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 1845 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 176 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 161813 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 29783 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 86751 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1578 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2240 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1502 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1647 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1328 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1369 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 1850 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1672 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1382 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1413 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1406 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1459 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1238 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1180 
  Ilość odwiedzin: 39878