Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  214165 

Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22649 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14173 
WŁADZE GMINY Skarbnik 11101 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 14579 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12285 
GMINA Sołectwa 11262 
GMINA Urząd 12088 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 5989 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5083 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4482 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9261 
PRAWO LOKALNE Statut 6173 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6188 
PRAWO LOKALNE Uchwały 13591 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9189 
PRAWO LOKALNE Podatki 9712 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 6959 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7001 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3693 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6527 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5400 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4858 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5264 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4489 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4699 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2240 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2136 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2607 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2747 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3116 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3362 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 1720 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6799 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5831 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5437 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 9205 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5584 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20500 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6625 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6796 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6309 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2040 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 357 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 35235 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 169629 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 91647 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1843 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 2943 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1675 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1860 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1518 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1552 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2244 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1876 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1554 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1579 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1578 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1645 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 1985 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1412 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1347 
  Ilość odwiedzin: 214165