Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 799072
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 26313
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 17796
WŁADZE GMINY Skarbnik 14531
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16260
GMINA Sołectwa 14505
GMINA Urząd 15254
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 9284
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 8736
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 7295
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 12446
PRAWO LOKALNE Statut 9769
PRAWO LOKALNE Regulamin 9297
PRAWO LOKALNE Uchwały 4039
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 12649
PRAWO LOKALNE Podatki 15068
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9620
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 9711
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 70757
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 221579
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 123039
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 4728
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 5470
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 5495
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5886
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 6129
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 2481
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 4567
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 1380
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 9196
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 8159
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 7176
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 12550
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7975
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 23487
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8910
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 10080
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8769
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3888
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2132
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 979
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 737
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 6472
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 1642
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 1613
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 1611
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 1585
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 1606
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 1629
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 1631
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 1666
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 1627
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 1656
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 1646
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 1694
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 1675
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 1669
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1683
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 1675
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3802
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 1243
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 1418
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 2255
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 5724
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 3606
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 3441
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 2190
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 1147
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 3498
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 3320
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2908