Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  261267 

Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22839 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14333 
WŁADZE GMINY Skarbnik 11268 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12472 
GMINA Sołectwa 11505 
GMINA Urząd 12223 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6131 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5232 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4620 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9428 
PRAWO LOKALNE Statut 6312 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6320 
PRAWO LOKALNE Uchwały 13802 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9312 
PRAWO LOKALNE Podatki 9925 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7066 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7131 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3768 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6645 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5489 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4925 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5355 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4557 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4826 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2337 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2223 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2717 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2867 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3211 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3462 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 1942 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6927 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5948 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5520 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 9485 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5689 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20636 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6761 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6919 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6425 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2134 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 439 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 36904 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 172072 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 93244 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1945 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3195 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1764 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1957 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1608 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1638 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2340 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1967 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1637 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1668 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1653 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1719 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 2233 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1486 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1422 
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 78 
  Ilość odwiedzin: 261267