Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 178
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24970
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16472
WŁADZE GMINY Skarbnik 13278
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14775
GMINA Sołectwa 13281
GMINA Urząd 14116
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8032
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7290
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6241
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11270
PRAWO LOKALNE Statut 8342
PRAWO LOKALNE Regulamin 8061
PRAWO LOKALNE Uchwały 2352
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11312
PRAWO LOKALNE Podatki 13267
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8611
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8647
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 205491
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 60638
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 114429
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3525
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4456
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4617
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4948
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4928
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1359
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 2656
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8333
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7338
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6539
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11463
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7118
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22395
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8139
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9005
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7900
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3229
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1501
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 184
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 814
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5161
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 804
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 795
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 768
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 803
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 833
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 814
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 825
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 811
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 819
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 814
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 856
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 835
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 832
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 829
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 845
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2948
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1117
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3605
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3233
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3263
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4086
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3810
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3221
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3351
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3253
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3561
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4382
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2379
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2153
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1061
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 51
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2675
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2509
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2130