Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Obwieszczenie RDOŚ dot. przystąpienia do opracowania projektu planu dla obszaru Natura 200 Dorzecze Górnego Sanu
Data publikacji: 2020-03-19
RDOŚ w Rzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 200 Dorzecze Górnego Sanu PLH180021


Data publikacji: 2020-03-19

Załączniki

  • 2020-03-19 | 15:27:06

    Osoba Nieznana

    Ilość pobrań: 2