Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
Data publikacji: 2019-01-02
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wydaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. decyzji udzielającej dla PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Usługi Zakład Południowy, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej podziemnej SN 15 kV przez ciek bez nazwy na działce nr ew. 209 obręb Załuż, gmina Sanok, w nasypie kolejowym w km 118+820 metodą rozkopu otwartego, w ramach zadania: "Przebudowa zasilania obiektu odbiorcy w miejscowości Manasterzec"


Osoba publikująca: Beata Michniowska
Data publikacji: 2019-01-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0