Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Urząd

Drukuj

Wójtowi podlegają bezpośrednio:

- Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

- Radca Prawny,

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,

- Audytor wewnętrzny.

 

Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 -Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,

- Referatu Ochrony Środowiska.

 

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio:

 -Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych,

- Biuro Funduszy Pomocowych i Promocji,

- Biuro Zarządzania Kryzysowego  i Obrony Cywilnej.

 

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

- Referatu Finansowego,

- Referatu Podatkowego.

 

- Referat Finansowy - RF

- Referat  Podatkowy- RPD

- Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - RGN

- Referat Ochrony  Środowiska- ROŚ

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji- GKI

- Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych- SAO

- Biuro Funduszy Pomocowych- BFP

- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej- ZK

- Radca Prawny- RP

- Pełnomocnik do spraw ochrony  informacji niejawnych- PIN

- Administrator Bezpieczeństwa Informacji- ABI

- Audytor Wewnętrzny- AW

Liczba odwiedzin kategorii: 15798