Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. 2019-10-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia wykonania prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych na dz. nr 840 położonej w miejscowości Dobra. 2019-09-25
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu, zrywki i ułożenia w stosy drewna opałowego na działce leśnej nr 1068, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-19
  Zapytanie ofertowe - budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)- wariant podstawowy- 1 obiekt w miejscowości Liszna 2019-08-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu drewna opałowego (loco las) na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości KOSTAROWCE. 2019-09-12
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Dobra, Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2019-08-01
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA. 2019-05-22
  Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług związanych z wielokrotnym wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach wewnętrznych, placów komunalnych, działek mienia wiejskiego oraz odkrzaczanie terenów gminnych w roku 2019 2019-04-30
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wyróbki drewna opałowego na działce leśnej nr 934, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Raczkowa - mienie wsi Srogów Górny.. 2019-03-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. 2019-03-05
  Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. 2019-03-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Międzybrodzie. 2019-01-31
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna - mienie wsi Hłomcza. 2019-01-11
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dębna. 2018-11-08
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 889 oraz 864 stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra. 2018-11-06
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 544/1 oraz 934 - mienie wiejskie wsi Srogów Górny 2018-10-24
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 430, 432 oraz 655 - mienie wiejskie wsi Mrzygłód 2018-10-16
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 2018-10-15
  Zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w miejscowości Bykowce - cmentarz 2018-09-18
  Zapytanie ofertowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach będących we władaniu Gminy Sanok, położonych w miejscowościach: DOBRA, MRZYGŁÓD 2018-09-11
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości KOSTAROWCE 2018-08-31
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości TYRAWA SOLNA 2018-07-25
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Srogów Dolny - mienie wsi TREPCZA.. 2018-07-20
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2018-06-13
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Dobra, Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2018-06-05
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dębna 2018-05-10
  Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowościach Srogów Górny i Raczkowa. 2018-04-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowościach Srogów Górny i Raczkowa 2018-04-19
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zabiegu czyszczeń późnych na dz. leśnych Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2018-04-09
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2018-03-28
  Wykonanie usługi zabiegu czyszczeń późnych na dz. leśnych Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2018-03-22
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości DOBRA 2017-11-14
  Zapytanie cenowe na wykonanie projektu rewitalizacji zieleni w parku w Markowcach wraz z koncepcją ścieżek spacerowych. 2017-09-07
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Dobra, Łodzina, Mrzygłód, Raczkowa, Załuż. 2017-09-06
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Hłomcza 2017-10-03
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2017-10-18
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Załuż 2017-10-19
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Kostarowce 2017-08-08
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok - mienie wsi Jurowce, położonych w miejscowości Raczkowa 2017-08-08
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji upraw leśnych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Dobra, Łodzina, Międzybrodzie, Mrzygłód, Raczkowa. 2017-05-24
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2017-05-10
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2017-04-21
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok - mienie wsi Trepcza, położonych w miejscowości Srogów Dolny. 2017-04-12
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2017-04-12
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2017-03-23
  Zakup oraz dostarczenie 10 notebooków do obsługi e-dziennika 2017-03-16
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dębna 2017-03-15
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2017-03-15
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Mrzygłód i Dębna 2017-02-20
  Opracowanie "Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023" 2016-11-10
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017-rejon 5 2016-10-27
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017-rejon: 5, 6, 7, 9, 15 2016-10-19
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-06
  Zapytanie ofertowe na realizacje zadania w zakresie odnowienia zieleni w zabytkowym parku w Kostarowcach, gmina Sanok 2016-09-29
  Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, 2015-12-21
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Sanok 2015-12-04
  Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.:?Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok? 2015-10-09
  Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.:Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Sanok 2015-09-28