Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nieruchomości

Drukuj
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu
Nazwa pozycji Data
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, Prusiek 44 dz. nr ew. 727 2021-11-30
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, Jurowce 102, dz. nr ew. 21 przez 18 2021-11-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 673, nr 674 położonej w miejscowości Trepcza 2021-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących część działki nr 11 i działkę nr 288/2, położone w miejscowości Tyrawa Solna 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w miejscowości Falejówka 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 490/1 położona w miejscowości Trepcza 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 321 położona w miejscowości Tyrawa Solna 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 237 położona w miejscowości Mrzygłód 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 334/28 i część działki nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 12/1 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-11-18
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sanok oznaczonych dz. nr 44/2, nr 58/2, nr 225/1, nr 227/4, nr nr 227/6, nr 226/5, położonych w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż 2021-11-04
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-10-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-10-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-10-25
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe 2021-10-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3, położonych w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących części działek nr 399/4, 400 i 401/1, położonych w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 640/1, położonej w obrębie Prusiek 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 239/3, położonej w obrębie Dębna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 44, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 260 i 291/1, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 101, 102 i części działki nr 104, położonej w obrębie Jurowce 2021-10-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 3/2 i 3/3, położonej w obrębie Prusiek 2021-10-13
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 150/2 i 151 położonej w miejscowości Płowce, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany 2021-10-07
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 115/8 położonej w miejscowości Bykowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2021-10-07
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 673 i 674, położonej w miejscowości Trepcza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-10-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 1293 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 60 położonej w miejscowości Dobra 2021-09-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 27 i części działki nr 28 położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2021-09-29
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 374/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-29
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 348 położonej w obrębie Liszna 2021-09-28
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 392 i część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-09-28
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż 2021-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe 2021-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-08-09
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 60 położonej w obrębie Dobra 2021-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 374/1 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 27 i części działki nr 28, położonych w obrębie Tyrawa Solna 2021-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 274/1, położonej w miejscowości Dębna 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 202, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 163/21, położonej w miejscowości Załuż 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 439, położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 157/3, położonej w miejscowości Czerteż 2021-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2021-08-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-07-27
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-07-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60, położonej w obrębie Dobra 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej nr 374/1 położonej w obrębie Mrzygłód 2021-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 27 i część działki nr 28, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-07-01
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2021-06-28
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 467/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2021-06-24
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/71 położonej w miejscowości Międzybrodzie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-06-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 293-2 położonej w miejscowości Stróże Małe przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 i część działki nr 811/1 położonych w miejscowości Dobra 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 682 położona w miejscowości Kostarowce 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 526/1 położona w miejscowości Kostarowce 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 38 położona w miejscowości Srogów Dolny 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej działki nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1 położonych w miejscowości Załuż 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 365/1 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 279/6 położonej w miejscowości Dębna 2021-06-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-06-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/11 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/10 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce. 2021-05-28
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, 325/2, 325/3 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/19 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/22 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/20 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 234/21 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 242/2, położonej w miejscowości Dębna 2021-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 248 i 249, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra (2) 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra (2) 2021-05-26
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 302 położonej w miejscowości Mrzygłód 2021-05-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-28
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2021-04-28
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 292 w Pisarowcach 2021-04-26
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 44 w Prusieku 2021-04-26
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 345A w Strachocinie 2021-04-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-22
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Niebieszczany, w budynku o nr porządkowym 493, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-04-08
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dobra, w budynku o nr porządkowym 101, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2021-04-08
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-04-01
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 402 położona w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 326/1 położona w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 329 i 330, położonej w obrębie Dębna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 825 położonej w obrębie Trepcza 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 497 położonej w obrębie Trepcza 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 276/3 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/13 położonej w obrębie Międzybrodzie 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 114 położonej w obrębie Jędruszkowce 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 75/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305, położonej w obrębie Sanoczek 2021-03-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 148/73 i część działki nr 149 położonych w miejscowości Międzybrodzie 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 293 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 29 i 31, położonej w miejscowości Falejówka 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 380, położonej w miejscowości Raczkowa 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działką nr 422/5, położonej w miejscowości Pakoszówka 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 50/4 położonej w miejscowości Prusiek 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej pomieszczenie w budynku WDK w miejscowości Prusiek 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w miejscowości Mrzygłód 2021-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonych działkami nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w miejscowości Dobra 2021-03-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/2, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej działką nr 887/1, położonej w obrębie Pisarowce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-02-25
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2021-02-08
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2021-02-08
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2021-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23, położonej w obrębie Załuż 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 838/1, położonej w obrębie Trepcza 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 34/4, położonej w obrębie Srogów Dolny 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 736 i 737, położonej w obrębie Kostarowce 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 727/19, położonej w obrębie Dobra 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód 2021-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 187, położonej w obrębie Dębna 2021-01-21
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2021-01-15
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-12-16
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 187/2, nr 192/2, nr 204/2 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-12-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1934/9 położonej w miejscowości Niebieszczany 2020-12-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 557/8 położonej w miejscowości Niebieszczany 2020-12-16
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 958/2, 1015/1, 1267 polożonej w miejscowości Strachocina przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa 2020-12-15
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej na terenie miasta Sanoka, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz GOPS w Sanoku 2020-12-09
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2020-12-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2020-12-02
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2020-12-02
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-12-01
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina 2020-11-24
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, położonych w miejscowości Mrzygłód i Hłomcza 2020-11-23
Informacja o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki oznaczonej nr 60 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-28
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działkami nr 325/1, nr 325/2, nr 325/3 2020-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 337 położonej w miejscowości Sanoczek i część działki nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 237/5 położonej w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 279/6 położonej w miejscowości Dębna 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 312/1 i działkę nr 312/2, położone w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 324/5 i działkę nr 324/3 położone w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 824/1 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3, położonej w miejscowości Srogów Górny 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 2232, 2233 i 2234, położonej w miejscowości Strachocina 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1189/2, położonej w miejscowości Mrzygłód 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 824/1 położonej w miejscowości Dobra 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 1/14 oraz pomieszczenia szatni w budynku WDK w miejscowości Markowce 2020-10-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, obejmującej część działki nr 2207 położonej w miejscowości Strachocina 2020-10-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowości Jędruszkowce 2020-10-12
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 161 w Mrzygłodzie 2020-10-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 60 w miejscowości Dobra 2020-09-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 88/2 i 89/1, położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 484 położonej w obrębie Dobra 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 212 położonej w obrębie Jurowce 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 98 położoną w obrębie Dobra 2020-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 39/1, 39/2 i 39/3, położonej w obrębie Płowce 2020-09-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce 2020-09-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce 2020-09-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1934/9 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 557/8 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-09-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-09-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 528 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-08-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 355 położonej w obrębie Dębna 2020-08-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działką nr 60 położoną w obrębie Dobra 2020-08-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 236/3 położonej w miejscowośc Jędruszkowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Markowce, oznaczonej działką nr 250/38 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jędruszkowce, oznaczonej działką nr 215-2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2020-07-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 734 i 739 położonej w obrębie Dobra 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 987/3 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 596/2 położonej w obrębie Kostarowce 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11 położonej w obrębie Bykowce 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11 położonej w obrębie Bykowce(2) 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 187 położonej w obrębie Dębna 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 150 położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-07-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 1201/1, część działki nr 1202/42 i działkę nr 967/11 położonej w obrębie Srogów Górny 2020-07-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-07
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2 położonej w miejscowości Dobra 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra 2020-07-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce 2020-06-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 786 położonej w miejscowości Pisarowce oraz pomieszczenia szatni w WDK w Pisarowcach 2020-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, obejmującej część działki oznaczonej nr 364 położonej w miejscowości Hłomcza 2020-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 325-1, nr 325-2, nr 325-3 położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-05-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki nr 230 położonej w obrębie Bykowce 2020-05-21
II Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. jodła z lasu Gminy Sanok, sołectwa Hłomcza, położonego na terenie miejscowości Tyrawa Solna. 2020-05-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2020-05-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2020-05-14
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2020-05-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 1293 położonej w obrębie Mrzygłód 2020-05-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki oznaczonej nr 484 oraz działkę oznaczoną nr 491, położonych w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki oznaczonej nr 364/2 i część działki oznaczonej nr 724, położonych w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 810, położonej w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 810, położonej w miejscowości Dobra 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11, położonej w miejscowości Bykowce 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 133/1, położonej w miejscowości Bykowce 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2020-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 604, położonej w miejscowości Mrzygłód 2020-04-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408-2 położonej w miejscowości Dobra przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-04-23
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 171/1 położonej w obrębie Srogów Dolny 2020-03-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących część działki nr 810 i część działki nr 811/2, położonych w obrębie Dobra 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 811/2, położonej w obrębie Dobra 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 122/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3, położonej w obrębie Czerteż 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379, położonej w obrębie Sanoczek 2020-02-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 i część działki nr 396, położonej w obrębie Sanoczek 2020-02-26
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce 2020-02-21
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-18
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2020-02-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118-31, położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 826 położonej w obrębie Trepcza 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/31, położonej w obrębie Międzybrodzie 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 3850/1, położonej w obrębie Niebieszczany 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 219/1, położonej w obrębie Hłomcza 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 94/1 i 94/2, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 727/19 położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 484, położonej w obrębie Dobra 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 217/44 położonej w miejscowości Lalin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-02-05
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 217/43 położonej w miejscowości Lalin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-02-05
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż 2020-02-04
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej j oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż 2020-02-04
Wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok przeznaczonego do oddania w najem na działce o nr 1399 w m-ci Strachocina 2020-01-30
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2020-01-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2020-01-22
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny 2020-01-14
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce 2020-01-14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-18
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 1567 położonej w obrębie Strachocina 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3 położonej w obrębie Czerteż 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 811/3, położonej w obrębie Kostarowce 2019-12-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 157/3 położonej w obrębie Czerteż 2019-12-11
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 515-1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-12-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 838 położonej w miejscowości Raczkowa 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 157/3 położonej w miejscowości Czerteż 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej jako działka nr 304 położona w miejscowości Tyrawa Solna 2019-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 183 i część działki nr 265, położonych w miejscowości Dębna 2019-11-27
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-11-20
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 310/1 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-11-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza 2019-11-18
Wykaz przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej Gminie Sanok ? Miasto, obr. Śródmieście zabudowanej budynkiem na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok 2019-11-14
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4, położonej w obrębie Zabłotce 2019-10-30
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-10-24
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-10-10
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 857/11 położonej w miejscowości Trepcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-10-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 20/1, położonej w obrębie Płowce 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 21/18, położonej w obrębie Jurowce 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 43, położonej w obrębie Tyrawa Solna 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 566, położonej w obrębie Łodzina 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1236/4, położonej w obrębie Niebieszczany 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, oznaczonych działkami nr 278 i 1272/1, położonych w obrębie Mrzygłód 2019-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki nr 342/18 położonej w obrębie Falejówka 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 307/1 położonej w obrębie Sanoczek 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 219/2, 220/2, 221/2, 222/2, 223/2, 224/2, położonej w obrębie Hłomcza 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 75/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna 2019-09-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, położonych w obrębie Niebieszczany 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek (3) 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek (2) 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 804 położonej w obrębie Dobra 2019-08-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 położonej w obrębie Sanoczek 2019-08-28
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłomcza oznaczonej dz. nr 219/1 2019-08-14
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-07-31
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2019-07-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-07-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1082/2 położonej w miejscowości Mrzygłód 2019-07-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-07-16
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dz. nr 157/9 2019-07-10
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż 2019-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 377 położonej w miejscowości Mrzygłód 2019-06-26
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 219/1 położonej w miejscowości Hłomcza 2019-07-05
Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych działkami nr 1859/2, nr 1860/1 położonych w miejscowości Niebieszczany 2019-07-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 241/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 148/73 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5 położonej w miejscowości Bykowce 2019-06-26
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/2 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2019-06-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-06-12
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-06-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 715 położonej w obrębie Hłomcza 2019-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 826 położonej w obrębie Trepcza 2019-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 326/2 położonej w obrębie Mrzygłód 2019-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 21/18 położonej w obrębie Jurowce 2019-06-05
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429-1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-05-22
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1082/2 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-22
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 219/1położonej w miejscowości Hłomcza przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1860/1położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1859/2 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-05-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-17
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 25/3 położonej w miejscowości Dębna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 137 położonej w miejscowości Dobra 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 279/47 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 373 położonej w miejscowości Dębna 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 379 i część działki nr 396 położonej w miejscowości Sanoczek 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 757 położonej w miejscowości Kostarowce 2019-04-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 13 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2019-04-17
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach 2019-03-06
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach 2019-03-06
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 1586/16 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2019-03-01
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2019-02-21
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2019-02-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 174 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 334/27 położonej w miejscowości Czerteż 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 169/4 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 676 położonej w miejscowości Pakoszówka 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1260/1 położonej w miejscowości Srogów Górny 2019-02-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, obejmującej część działki oznaczonej nr 115 położonej w miejscowości Płowce 2019-02-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2019-01-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/5 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2019-01-17
Wykaz przeznaczonego do oddania w nieodpłatne użytkowane niewyodrębnionego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym, na rzecz SPZPOZ w Gminie Sanok 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 364/2 położonej w miejscowości Dobra 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 4, 6, 8, 14, 18, 36, 61, 63, położonej w miejscowości Kostarowce 2019-01-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 130/15, położonej w miejscowości Załuż 2019-01-03
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-12-13
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-12-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5, położonej w miejscowości Bykowce 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 838, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5, położonej w miejscowości Bykowce 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 3613/1, położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 289 i 295, położonej w miejscowości Dębna 2018-11-28
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-20
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-11-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-11-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3, położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 838, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 329, położonej w miejscowości Raczkowa 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 713/2, położonej w miejscowości Trepcza 2018-11-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1135, położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-11-14
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/5 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-11-08
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-10-31
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-10-31
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-10-30
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-10-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 12/1 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 346/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 595 położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 239 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-10-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działka nr 288/2 i część działki nr 11 położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2018-10-17
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 102/2 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-10-10
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-10-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-10-10
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102, położonym w miejscowości Jurowce, na działce oznaczonej nr 21/18 2018-10-03
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-10-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 516/2 , położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 334/28 i część działki oznaczonej nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 379 , położonej w miejscowości Sanoczek 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 516/2 , położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 32 i 33, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 402/6, 714/19 i część działki nr 402/4, położonej w miejscowości Hłomcza 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 3221/7 i 3224/4, położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 402/4, położonej w miejscowości Hłomcza 2018-09-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2018-09-07
Lista osób zakwalifikowanych do 1-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarowcach oznaczonej działką nr 928/12 2018-09-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki oznaczonej nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-08-30
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-08-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-08-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 148/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-08-29
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-28
Ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości budowlanych oznaczonych działkami nr 183/2, 183/3, 183/4, 183/6, 183/7, 183/10, 183/11, 183/12, 183/14, 183/15 położonych w miejscowości Czerteż 2018-08-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-08-03
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-08-02
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami numer 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-08-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 399/4, 400 i 401/1, położonej w miejscowości Dębna 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działkami nr 409 i 818, położonej w miejscowości Falejówka 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 44, położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 163/21, położonej w miejscowości Załuż 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 381/2, położonej w miejscowości Falejówka 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 1268/1, położonej w miejscowości Strachocina 2018-07-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Pakoszówka, oznaczonej działką nr 578 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działkami nr 291/1 i 260 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 365/1 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jędruszkowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 293 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101, 102 i część działki nr 104 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Trepcza, oznaczonej działką nr 490/1 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działkami nr 597/3, 600 i 601 2018-07-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Falejówka, oznaczonej działkami nr 405/1, 405/2 2018-07-11
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-07-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości obejmującej część działki oznaczonej nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2018-06-29
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-29
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-26
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-26
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-06-14
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, obejmującej część działki oznaczonej nr 235/4 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 309/6 oraz 348/11 położonych w miejscowości Bykowce 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5 położonej w miejscowości Bykowce 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tyrawa Solna, oznaczonej działką nr 274/11 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 239/3 położonej w miejscowości Dębna 2018-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-06-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1429/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-06-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 9/10 położonej w miejscowości Jurowce 2018-06-05
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-05
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Zabłotce oznaczonej działkami nr 441/2 nr 442/4 2018-05-23
Informacja o wyniku trzeciecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2018-06-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-06-05
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-05-28
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działką nr 103/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 555 położonej w Pakoszówce 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 727/17 położonej w Dobrej 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 239 położonej w Bykowcach 2018-05-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 230 położonej w Bykowcach 2018-05-23
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości budowlanych oznaczonych działkami nr 183/2, 183/3, 183/4, 183/6, 183/7, 183/10, 183/11, 183/12, 183/14, 183/15, 183/16 położonch w miejscowości Czerteąż 2018-05-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 325/2 położonej w miejscowości Łodzina 2018-05-15
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-05-10
Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-05-10
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-05-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 321 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 713 położonej w miejscowości Dobra 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 126 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 439 położonej w miejscowości Mrzygłód 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 61/2 i 61/3 położonych w miejscowości Dębna 2018-04-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 202 położonej w miejscowości Międzybrodzie 2018-04-25
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 820 położonej w miejscowości Mrzygłód, przeznaczonej do użyczenia 2018-04-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-04-25
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/4 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-04-19
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/3 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-04-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-04-18
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-04-12
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1773/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-04-11
Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 259/3 i dz. nr 259/2 położonych w miejscowości Bykowce 2018-04-11
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zbudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-04-06
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 9/10 położonej w miejscowości Jurowce 2018-04-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna obejmującej część działki nr 279/6 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 274/1 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Jędruszkowce obejmującej część działki nr 293 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki nr 365/1 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna obejmującej część działki nr 154 2018-03-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działkami nr 248 i 249 2018-03-28
Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką numer 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-03-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Załuż oznaczonej działkami nr 99/2, 100/2 i część działki nr 100/1 2018-03-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna 2018-03-22
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-03-22
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 21/4 położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-03-20
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pisarowce oznaczonej dz. nr 491/1 2018-03-20
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Łodzina oznaczonej działką nr 325/2 2018-03-14
Informacja o wyniku drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2018-03-09
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działką nr 47 przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2018-03-01
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-02-27
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-02-26
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-02-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 242/2 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działką nr 326/1 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki nr 604 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Prusiek oznaczonej działkami nr 3/2 i 3/3 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w miejscowości Dobra obejmującej część działki nr 810 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w miejscowości Dobra obejmujących część działki nr 810 i 811/1 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Pisarowce w budynku o nr ewid. 292 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Prusiek w budynku o nr ewid. 44 2018-02-21
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Strachocina w budynku o nr ewid. 345 A 2018-02-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 497 położonej w miejscowości Trepcza 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 38 położonej w miejscowości Srogów Dolny 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w miejscowości Kostarowce 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 92/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2018-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305 położonych w miejscowości Sanoczek 2018-02-01
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/16 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/14 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/12 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/11 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/10 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/7 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/6 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/4 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/3 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/2 położonej w miejscowości Czerteż 2018-01-31
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-01-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany 2018-01-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna 2018-01-30
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej działką nr 40/6 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2018-01-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2018-01-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 491/1 położonej w miejscowości Pisarowce 2018-01-25
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 259/3 położonej w miejscowości Bykowce 2018-01-23
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 259/2 położonej w miejscowości Bykowce 2018-01-23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 21/4 zabudowanej budynkiem położonej w miejscowości Stróże Małe 2018-01-23
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 552/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-01-16
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 40/6 w Tyrawie Solnej 2018-01-12
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działki nr 729, 730 i części działki nr 727/17 w Dobrej 2018-01-12
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 374/1 i 374/3 w Mrzygłodzie 2018-01-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2, i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-12-28
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-12-28
Informacja o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 położonych w miejscowości Bykowce 2017-12-21
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-12-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 239/1 położonej w Dębnej 2017-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w Bykowcach 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 402 położonej w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej działki oznaczone nr 329 i 330 położone w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 825 położonej w Trepczy 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 283 położonej w Dębnej 2017-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 75/1 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej działką nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej 2017-12-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w Mrzygłodzie 2017-12-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki oznaczone nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w Dobrej 2017-12-11
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-12-08
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Stróże Małe oznaczonej działką nr 21/4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płowce oznaczonej działką nr 100/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pisarowce oznaczonej działką nr 491/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2017-11-30
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1891/6 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-11-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i nr 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-11-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 147/3 położonej w miejscowości Lalin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2017-11-16
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 717 I 4 położonej w miejscowości Pisarowce, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym 2017-11-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-11-13
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Bykowce oznaczonych działkami nr 259/2 i nr 259/3 2017-11-07
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działka nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-10-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujących działki oznaczone nr 729, 730 i część działki nr 727/17 położonych w Dobrej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujących część działki nr 374/1 i część działki nr 374/3 położonych w Mrzygłodzie 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmującej część działki oznaczonej nr 40/6 położonej w Tyrawie Solnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 114 położonej w Jędruszkowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 118/13 położonej w Międzybrodziu 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 187 położonej w Dębnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 293 położonej w Jędruszkowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w Tyrawie Solnej 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 198/2, 198/4 i 422/5 położonej w Pakoszówce 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 237 i 1071 położonej w Mrzygłodzie 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działkami nr 736 i 737 położonej w Kostarowcach 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 34/4 położonej w Srogowie Dolnym 2017-10-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 838/1 położonej w Trepczy 2017-10-18
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-10-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dziłkami nr 441/2, 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-09-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-09-20
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-09-20
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w miejscowości Mrzygłód 2017-09-06
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 247/5 położonej w miejscowości Mrzygłód 2017-09-01
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Bykowce oznaczonych działkami nr 259/2 i 259/3 2017-09-01
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-08-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 294 położonej w Mrzygłodzie 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 348/16 położonej w Bykowcach 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 344 położonej w Lalinie 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/6 położonej w Dębnej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w Sanoczku 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej 2017-08-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-08-09
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-08-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1376/2 położonej w miejscowości Strachocina 2017-08-09
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2017-07-13
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej dziakłką 100/1 położonej w miejscowości Płowce 2017-07-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 87/23 położonej w miejscowości Załuż 2017-07-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej działkę nr 21 położonej w miejscowości Strachocina 2017-07-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 441/2 i 442/4 położonej w miejscowości Zabłotce 2017-06-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 247/5 położonej w miejscowości Mrzygłód 2017-06-20
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 192/4 położonej w miejscowości Czerteż 2017-06-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 3281/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-06-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany 2017-06-06
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomości oznaczonej dziaklami nr 227/1 i nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna 2017-06-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej działką nr 100/1 położonej w miejscowości Płowce. 2017-06-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 712/1 położonej w Dobrej 2017-05-31
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok 2017-05-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 87/23 położonej w Załużu 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 276/2 położonej w Tyrawie Solnej 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 484 położonej w Dobrej 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 87/23 położonej w Załużu 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 312/1 i działkę nr 312/2 położonych w Sanoczku 2017-05-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych działkami nr 88/2 i 89/1 położonych w Załużu 2017-05-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 734/3 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-05-16
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 682 położonej w miejscowości Kostarowce 2017-05-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 379 położonej w Sanoczku 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działki nr 2232, 2233, 2234 położonych w Strachocinie 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 279/47 położonej w Tyrawie Solnej 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 987/3 położonej w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących działkę nr 967/11 oraz część działki nr 1202/42 i część działki nr 1201/1 położonych w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 987/3 położonej w Srogowie Górnym 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących część działki nr 337 położonej w Sanoczku i część działki nr 237/5 położonej w Markowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w Kostarowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w Kostarowcach 2017-04-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem obejmującej część działki nr 118/31 położonej w Międzybrodziu 2017-04-26
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Zabłotce oznaczonej działkami nr 441/2, nr 442/4 2017-04-20
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 247/5 2017-04-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, oznaczonej działką nr 192/4 położonej w Czerteżu 2017-04-19
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 555 położonej w miejscowości Pakoszówka 2017-04-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 227/1, nr 227/2 położonej w miejscowości Dębna 2017-04-11
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3281 I 1 położonej w Niebieszczanach 2017-04-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-03-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2017-03-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-03-29
Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 555 w Pakoszówce 2017-03-15
Wykaz nieruchomości Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedazy położonej w Kostarowcach oznaczonej działką nr 682 2017-03-09
Wykaz nieruchomości Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedazy położonej w Kostarowcach oznaczonej działką nr 734 I 3 2017-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Zabłotcach 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-03-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej działką nr 192/4 2017-02-23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach oznaczonej działką nr 133/1 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach oznaczonej działką nr 215/11 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego ograniczonego położonej w miejscowości Niebieszczany oznaczonej działką nr 3281 I 1 2017-02-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Dębna oznaczonej działkami nr 227 I 1, 227 I 2 2017-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Płowce oznaczonej działką nr 100 I 1 2017-02-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Dobrej 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2017-01-25
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1773 I 2 położonej w Niebieszczanach 2017-01-10
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pakoszówce oznaczonej działką nr 555 2017-01-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Tyrawie Solnej 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2016-12-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Prusieku 2016-12-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Łodzinie 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2016-12-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-12-07
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na nieruchomość położoną w Poakoszówce oznaczonej działką nr 555 2016-11-25
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 1773 I 2 w Niebieszczanach 2016-11-25
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na nieruchomość położoną w Dobrej oznaczonej działką nr 151 2016-11-10
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 2 w Bykowcach 2016-11-03
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 2 w Bykowcach 2016-11-03
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 259 I 3 w Bykowcach 2016-11-03
Informacje o wynikach przetargu 2016-10-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2016-10-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2016-10-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym naOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 555 w Pakoszówce 2016-09-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 151 w Dobrej 2016-09-13
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż działki nr 1773 I 2 położonej w Niebieszczanach 2016-09-06
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 259 I 2 położonej w Bykowcach 2016-09-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 259 I 3 położonej w Bykowcach 2016-09-07
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1773 I 1 położonej w Niebieszczanach 2016-09-06
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2016-08-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Płowcach 2016-08-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2016-08-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w Płowcach 2016-07-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Pakoszówka 2016-06-30
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż zabudowanej działki położonej w Stróżach Małych 2016-07-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieogranWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Niebieszczany 2016-06-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Bykowce 2016-06-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Niebieszczanach 2016-06-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Dobrej 2016-06-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Bykowcach 2016-06-29
Informacja o wyniku przetargu 2016-06-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dębnej 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2016-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Jurowcach 2016-05-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Strachocinie 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Jędruszkowcach 2016-04-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Falejówce 2016-04-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 2016-03-14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Sanoczku 2016-03-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Stróżach Małych 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Hłomczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Hłomczy 2016-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Sanoczku 2016-02-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Czerteżu 2016-02-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2016-02-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Bykowcach 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2016-02-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2016-02-17
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Prusieku 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem mieszczącego się w Jurowcach 2016-02-03
Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Bykowcach 2016-01-28
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Stróżach Małych 2016-01-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dobrej 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2016-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Prusiek 2016-01-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Płowce 2016-01-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Kostarowcach 2016-01-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-12-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Czerteżu 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-11-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2015-11-18
Ogłoszenie o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sanok położonych w Niebieszczanach 2015-11-16
Wykazy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w Strózach Małych przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-11-05
Ogłoszenia o pierwszych przetargach na sprzedaże nieruchomości stanowiacych własnośc Gminy Sanok położonych w Bykowcach 2015-10-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-10-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Pakoszówce 2015-10-21
Wykazy nieruchomości połóżonych w Niebieszczanach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2015-09-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raczkowej 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-09-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Markowcach 2015-09-08
wykaz nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Sanok położonej w Czerteżu przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu usnego nieograniczonego 2015-08-27
wykaz nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu usnego nieograniczonego 2015-08-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Czerteżu 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2015-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2015-08-05
Wykazy nieruchomości położonych w Bykowcach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2015-07-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2015-07-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Niebieszczanach 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-06-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Płowcach 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Dębnej 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Załużu 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Falejówce 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Falejówce 2015-05-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Falejówce 2015-05-27
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Markowcach 2015-05-14
ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości położonej w miejscowosci Czerteż. 2015-05-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Markowcach 2015-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2015-04-22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2015-04-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w trybie bezprzetargowym położonej w Strożach Małych 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Tyrawie Solnej 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Dębna 2015-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Hłomczy 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Hłomczy 2015-04-01
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaz nieruchomości położonej w Falejówce 2015-04-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Pakoszówce 2015-03-04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-03-04
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Niebieszczany 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Zabłotce 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w miejscowosci Zabłotce 2015-02-27
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działki położonej w Zabłotcach 2015-02-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż 2015-02-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2015-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2015-01-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2015-01-28
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 28.01.2015r na dzierżawę części nieruchomości położonych w Markowcach 2015-01-28
Informacja o wyniku trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 w Jurowcach 2015-01-27
Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Niebieszczanach 2015-01-22
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2015-01-15
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Płowce 2015-01-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Zabłotce 2015-01-15
Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach 2015-01-15
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2015-01-15
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2014-12-23
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Markowcach 2014-12-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-12-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dębnej 2014-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-11-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jędruszkowcach 2014-11-19
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 połoóznej w Jurowcach stanowiącej zespół dworsko - parkowy 2014-10-30
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Mrzygłodzie 2014-10-16
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Markowce 2014-10-01
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości połozonej w miejscowości Dobra 2014-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-09-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-09-10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 9 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie bezprzetargowym 2014-09-03
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 8 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-09-03
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Zabłotcach oznaczonej działką nr 92 przez 7 przeznaczonej dp sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-09-03
Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego połóżonej w miejscowosci Dobra 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Płowcach 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowosci Czerteż.doc 2014-08-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Czerteżu 2014-08-20
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok połozonej w Trepczy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2014-08-12
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Mrzygłodzie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2014-08-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2014-08-06
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-08-06
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieogranicznonym na sprzedaż działki położonej w Niebieszczanach 2014-07-22
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieogranicznonym na sprzedaż działki położonej w Niebieszczanach 2014-07-22
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Prusieku 2014-07-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 245 położonej w Jurowcach stanowiącej zespół dworsko - parkowy 2014-06-11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Płowce oznaczonej dzialką nr 100 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 16 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 16 2014-06-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czerteż oznaczonej dzialką nr 183 przez 15 2014-06-05
Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Jurowcachoznaczonej działką nr 245 2014-05-29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Bykowce 2014-05-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Trepczy 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłodzie 2014-05-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Dolnym 2014-04-30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę połozonej w Sanoczku 2014-04-16
Informacje o wynikach przetargów 2014-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Lalinie 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Niebieszczany 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód 2014-04-09
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2014-04-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2014-03-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach 2014-03-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 245 w Jurowcach będącej zespołem dworsko parkowym oraz dokumantacja konserwatowrska wraz z opinią 2014-02-18
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Niebieszczany 2014-02-12
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Mrzygłód 2014-02-12
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Czerteż 2014-02-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Prusieku 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Czerteżu 2014-02-12
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnoś Gminy Sanok położonej w Płowcach oznaczonej działką nr 100 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 61 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 58 2014-02-12
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Dobrej 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Srogowie Górnym 2014-02-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2014-02-12
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Sanok połozonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 2014-02-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Strachocinie 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Zabłotcach 2014-01-08
Informacje o wynikach przetargów dla nieruchomości położonych w miejscowosciach Czerteż i Płowce 2013-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach 2013-12-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-11-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Kostarowcach 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-11-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Załużu 2013-11-13
iInformacje o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 30.10.2013r 2013-11-07
Informacje o wyniku pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 23.10.2013r 2013-11-07
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 61 przeznaczonaj do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym 2013-10-17
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 58 przeznaczonaj do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym 2013-10-17
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Płowce 2013-10-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2013-10-16
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości będacej własnoscią Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 2013-10-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-10-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-10-16
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2013-10-07
Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Łodzina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2013-10-07
Wykaz nieruchomości położonej w Jurowcach oznaczonej działką nr 245, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej zespół dworsko parkowy. 2013-09-25
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 566 przez 1 położonej w miejscowości Prusiek 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1157 położonej w miejscowości Pakoszówka 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka 2013-09-19
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 279 przez 1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna 2013-09-19
Ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Niebieszczany 2013-09-19
Informacja o wyniku przetargu 2013-09-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Jurowcach 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-09-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-08-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Bykowcach 2013-07-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Mrzygłódzie 2013-07-31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-07-03
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych położonych w miejscowości Niebieszczany 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działką nr 279 / 1 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Prusiek oznaczonej działką nr 566 / 1 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Pakoszowka oznaczonej działką nr 1157 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 183 /15 położonej w Czerteżu 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 100 położonej w Płowcach 2013-07-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 183 / 16 położonej w Czerteżu 2013-07-03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2013-06-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Międzybrodziu 2013-06-26
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Tyrawie Solnej 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dżierżawę połozonej w Dobrej 2013-05-15
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Jurowcach oznaczonej dz. nr 21/18 2013-04-17
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Sanoczku oznaczonej dz. nr 307/1 2013-04-17
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Niebieszczanach oznaczonej dz. nr 1236/4 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Falejówce oznaczonej działką nr 502 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Płowcach oznaczonej działką nr 100 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu oznaczonej działką nr 183 przez 16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Czerteżu oznaczonej działką nr 183 przez 15 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetragu ustnego nieograniczonego 2013-04-17
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Prusieku 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Tyrawie Solnej 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Pakoszówce 2013-04-12
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Pakoszówce 2013-04-12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę połozonej w Dobrej oznaczonej działką nr 712/4 2013-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzieżawę położonej w Dobrej oznaczonej działką nr 810 2013-04-10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Międzybrodziu 2013-04-10
Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sanok położonych w Niebieszczanach przeznaczonych do zbycia w trybie przetargów ustnych nieograniczonych 2013-04-09
Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej Mienie Wiejskie wsi Raczkowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze, w trybie bezprzetargowym 2012-06-28
Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie miejscowości Trepcza, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze, w trybie bezprzetargowym 2012-06-28
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Międzybrodziu przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-10
informacje o wynikach przetargów na sprzedaż działek położonych w miejscowościach Czerteż i Płowce 2013-12-13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę połozonej w Załużu 2014-04-16

Załączniki

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-06 | 08:22:31

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:41:41

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-06 | 08:20:45

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:37:51

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:30:59

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2019-03-01 | 08:29:06

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 0

 • Ilość pobrań: 1