Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 307934
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 28041
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 19409
WŁADZE GMINY Skarbnik 16084
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 18010
GMINA Sołectwa 16190
GMINA Urząd 17425
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 10881
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 10645
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 8722
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 14198
PRAWO LOKALNE Statut 11565
PRAWO LOKALNE Regulamin 10904
PRAWO LOKALNE Uchwały 6497
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 14376
PRAWO LOKALNE Podatki 17703
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11056
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 11093
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 84621
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 241522
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 136243
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 6218
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 6829
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 6786
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 7196
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 7694
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 3945
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 6255
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 4151
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 10310
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 9168
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8007
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 13921
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 8957
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 25479
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 10013
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 11451
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 10012
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 4787
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2899
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 1962
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 1567
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 8745
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 3542
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 3406
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 3515
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 3417
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 3504
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 3438
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 3510
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 3464
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 3493
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 3470
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 3416
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 3536
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 3542
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 3460
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3384
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 3462
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 4904
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 2922
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 3011
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 3881
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 7617
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 5504
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 5127
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 3750
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 2645
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 4609
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 4419
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 4031
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 355
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 353
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 261