Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 312562
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 29245
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 20567
WŁADZE GMINY Skarbnik 17149
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 19139
GMINA Sołectwa 17331
GMINA Urząd 19219
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 12189
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 11904
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 9647
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 15324
PRAWO LOKALNE Statut 12880
PRAWO LOKALNE Regulamin 12059
PRAWO LOKALNE Uchwały 8168
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 15600
PRAWO LOKALNE Podatki 19382
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 12065
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 12097
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 97116
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 254734
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 148069
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 7830
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 7831
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 7801
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 8123
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 8780
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 5101
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 7413
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 5402
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 1833
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11005
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 9849
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8519
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 14661
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 9601
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 26587
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 10763
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 12476
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 10831
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 5418
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 3500
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 2773
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 2237
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 10945
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 4809
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 4657
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 4806
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 4687
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 4754
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 4747
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 4767
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 4705
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 4723
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 4695
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 4685
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 4815
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 4836
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 4735
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4576
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 4724
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 5646
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 4073
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 4043
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 5070
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 8990
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 6859
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 6311
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 4795
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 3662
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 5296
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 5129
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 4807
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 1053
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 1026
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 965
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 217