Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 294292
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 30825
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 21985
WŁADZE GMINY Skarbnik 18488
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 20620
GMINA Sołectwa 19007
GMINA Urząd 21379
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 14131
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 14379
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 10976
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 16759
PRAWO LOKALNE Statut 14365
PRAWO LOKALNE Regulamin 13385
PRAWO LOKALNE Uchwały 10257
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 17088
PRAWO LOKALNE Podatki 21293
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 13287
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 13353
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 104948
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 264923
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 154702
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 9822
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 9040
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 9024
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 9300
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 10052
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 6344
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 8789
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 6816
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 4218
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2021 ROK 177
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 11864
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 10769
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 9235
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 15659
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 10923
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 28017
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 11555
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 13987
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 11677
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 6214
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 4226
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 3774
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 3048
DPS w Raczkowej STATUT 456
DPS w Raczkowej REGULAMIN 435
DPS w Raczkowej ZARZĄDZENIA 306
DPS w Raczkowej PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA 284
DPS w Raczkowej OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 428
DPS w Raczkowej POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 427
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 13260
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 6987
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 6778
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 7046
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 6766
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 6837
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 6970
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 6871
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 6779
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 6789
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 6829
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 6781
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 6899
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 6973
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 6856
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6632
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 6921
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej 375
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 6738
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 5871
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 5653
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 6776
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 10775
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 8693
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 8051
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 6429
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 5235
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 6331
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 6197
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 6132
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 2229
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 2147
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 2108
DOSTĘPNOŚĆ Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami 448
DOSTĘPNOŚĆ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 365
Agroturystyka Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Sanok 1356
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY STRACHOCINA 744
REFERENDUM REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE UTWORZENIA GMINY MRZYGŁÓD 715