Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 919702
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 28618
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 19979
WŁADZE GMINY Skarbnik 16618
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 18580
GMINA Sołectwa 16753
GMINA Urząd 18299
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 11417
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 11339
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 9201
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 14786
PRAWO LOKALNE Statut 12215
PRAWO LOKALNE Regulamin 11506
PRAWO LOKALNE Uchwały 7323
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 15023
PRAWO LOKALNE Podatki 18594
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 11620
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 11625
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 90802
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 248913
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 142450
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 7063
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 7313
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 7288
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 7717
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 8307
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 4633
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 6890
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 4866
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2020 ROK 975
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 10711
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 9468
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 8260
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 14252
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 9270
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 26046
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 10392
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 11964
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 10438
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 5111
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 3227
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 2389
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 1925
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 9862
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 4132
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 3993
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 4120
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 4004
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 4095
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 4038
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 4114
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 4059
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 4064
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 4050
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 4003
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 4129
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 4147
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 4059
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3935
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 4049
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 5302
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 3494
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 3563
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 4494
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 8328
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 6200
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 5756
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 4287
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 3182
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 4983
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 4800
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 4435
DOSTĘPNOŚĆ Deklaracja Dostępności 701
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewnienia dostępności 678
DOSTĘPNOŚĆ Koordynator ds. dostępności 607