Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-04-09 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-04-09 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-04-09 Zmieniono dane załącznika: Deklaracja dostępności
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-04-09 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-04-09 Dodano załącznik: Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-23 Zmieniono dane podgrupy
Koordynator ds. dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane podgrupy
Koordynator ds. dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane podgrupy
Koordynator ds. dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-18 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-18 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-18 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-18 Zmieniono dane podgrupy
Deklaracja Dostępności Kinga Skotnicka 2021-03-18 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-17 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-17 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-17 Dodano załącznik: Decyzja Dyrektora RZGW w Rzeszowie Wody Polskie w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane podgrupy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Wniosek o zawarcie umowy - osoby fizyczne
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Wniosek o zawarcie umowy - osoby prawne
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Informacja o sposobie korzystania z kanalizacji
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Umowa o odprowadzanie ścieków
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Wysokość cen za odprowadzanie ścieków - TARYFA
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika: Akceptacja e-Faktury
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Dodano załącznik: Akceptacja e-Faktury
Gospodarka Wodno-Ściekowa Grzegorz Łybyk 2021-03-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 157417054520632768175dd3efb1a10da.pdf -> 16158868112018881566605079dbbbc0d.pdf)
Deklaracja Dostępności Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Zmieniono dane załącznika: Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku.
Gminny Ośrodek Kultury Grzegorz Łybyk 2021-03-03 Dodano załącznik: Uchwała nr XXXVIII/212/2020 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1613567494917333656602d160692f42.pdf -> 16135677422049481123602d16fed8018.pdf)
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/70/2021 z dnia 11 lutego 2021 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sanok wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-02-17 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/69/2021 z dnia 11 lutego 2021 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Sanok na 2021 rok
Urząd Grzegorz Łybyk 2021-01-21 Zmieniono dane podgrupy
Urząd Grzegorz Łybyk 2021-01-21 Zmieniono dane podgrupy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr 8/49/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r opinia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2023
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/49/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Sanok na rok 2021
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/126/2020 z dnia 23 grudnia 2020 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2021 rok
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Zmieniono dane załącznika: Uchwała nr 8/69/2020 z dnia 23 września 2020 r sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-12-31 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/49/2020 opinia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2023
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2020-09-28 Dodano załącznik: Uchwała nr 8/69/2020 z dnia 23 września 2020 r sprawie zaopiniowania informacji Wójta Gminy Sanok o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2020-08-31 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159006040419722025855ec665746f973.doc -> 15988608174481051475f4cae1182322.doc)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-08-07 Dodano załącznik: Uchwała nr 204/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Zmieniono dane załącznika: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-07-27 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane załącznika: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Dodano załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Usunięto załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2020 rok Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane załącznika: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane załącznika: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Dodano załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2021 r
za 2021 ROK Małgorzata Szajna-Kędra 2021-04-22 Zmieniono dane działu
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Remont drogi " na Dolinki" dg. nr. ew. 173/1, 173/2 w km 0+130- 1+800 w miejscowości Z
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 85/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie przeprowadzenia konkursu międzyszkolnego " Listy do ziemi".
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 80/2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Łodzina.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 78/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 77/2021 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Niebieszczany.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Dobra.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 73/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 72/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na teren
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sanok i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2020.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok Sanok, położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej jako działka nr 326/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Jędruszkowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 114.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 67/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/13.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Trepcza, obejmującej część działki oznaczonej nr 497.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 528.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dębna, obejmującej oznaczonej jako działka nr 402.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej działkami nr 329 i 330.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Trepcza, obejmującej część działki oznaczonej nr 825.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 276/3.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Sanoczek, obejmującej część działki nr 304 i część działki nr 305.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej część działki oznaczonej nr 75/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych mieszczących się w budynku położonym w miejscowości Pisarowce o nr porządkowym 292, budynku położonym w Strachocinie o nr porządkowym 345 A oraz w budynk
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku za 2020 rok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku za 2020 rok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-04-21 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16183911815387850256076b08d419d4.pdf -> 161839127416607658396076b0eae837e.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 161838317819750583266076914ac78cd.pdf -> 16183911815387850256076b08d419d4.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1618382865503183497607690110ede5.pdf -> 16183833904278047856076921e08d9b.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXV/258/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-04-14 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Nr XXXV/256/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sanok.
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-28 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157/9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-28 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 157-9 położonej w miejscowości Czerteż przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Rafał Sąsiadek 2021-04-28 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Rafał Sąsiadek 2021-04-28 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej dz. nr 881 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Osoba Nieznana 2021-04-27 Zmieniono dane pozycji
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Osoba Nieznana 2021-04-27 Dodano załącznik: Analiza stanu gospodarki odpadami 2020
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 292 w Pisarowcach Konrad Kaczak 2021-04-26 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 292 w Pisarowcach
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 44 w Prusieku Konrad Kaczak 2021-04-26 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na I piętrze budynku o nr porządkowym 44 w Prusieku
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 345A w Strachocinie Konrad Kaczak 2021-04-26 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się na parterze budynku o nr porządkowym 345A w Strachocinie.pdf
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Usunięto załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości Mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2021-04-22 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1109/1 położonej w miejscowości mrzygłód przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Remont drogi "na Dolinki" dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 ? 1+800 w miejscowości Załuż Konrad Kaczak 2021-04-20 Zmieniono dane pozycji
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Konrad Kaczak 2021-04-20 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 3
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Niebieszczany, w budynku o nr porządkowym 493, przeznaczonej do oddania w użyczenie Anna Ambicka 2021-04-08 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Niebieszczany, w budynku o nr porządkowym 493, przeznaczonej do oddania w użyczenie
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dobra, w budynku o nr porządkowym 101, przeznaczonej do oddania w użyczenie Anna Ambicka 2021-04-08 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dobra, w budynku o nr porządkowym 101, przeznaczonej do oddania w użyczenie Anna Ambicka 2021-04-08 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Dobra, w budynku o nr porządkowym 101, przeznaczonej do oddania w użyczenie
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Zmieniono dane pozycji
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Dodano załącznik: OŚWIADCZENIE o niekaralności
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Usunięto załącznik: OŚWIADCZENIE o niekaralności
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Zmieniono dane pozycji
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Dodano załącznik: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok 2021
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Usunięto załącznik: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Dodano załącznik: Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych w woj. podkarpackim
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Usunięto załącznik: Lista podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych w woj. podkarpackim
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Zmieniono dane załącznika: Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 30.11.2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 r.
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Dodano załącznik: Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 30.11.2020 r. w sprawie określenia ogłonej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 r.
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Usunięto załącznik: Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVII.280.19 z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Dodano załącznik: Karta informacyjna dla wnioskodawców o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok Anna Ambicka 2021-04-06 Usunięto załącznik: Karta informacyjna dla wnioskodawców o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2021-04-01 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina Rafał Sąsiadek 2021-04-01 Dodano załącznik: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej dz. nr 325/1, nr 325/2, 325/3 położonej w miejscowości Łodzina
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030 Grzegorz Łybyk 2021-03-31 Dodano załącznik: Uchwała w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030 Grzegorz Łybyk 2021-03-31 Dodano załącznik: Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sanok
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030 Grzegorz Łybyk 2021-03-31 Usunięto załącznik: AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃDO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030 Grzegorz Łybyk 2021-03-31 Usunięto załącznik: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU PROJEKTU DOKUMENTU PN.: AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃDO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY SANOK NA LATA 2014-2030
Sprzedaż samochodu Mercedes-Benz MB 100 Konrad Kaczak 2021-03-31 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce Anna Ambicka 2021-03-31 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce Anna Ambicka 2021-03-31 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 310/1 położonej w obrębie Bykowce
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 402 położona w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 402 położona w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 402 położona w obrębie Dębna
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 326/1 położona w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 326/1 położona w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 326/1 położona w obrębie Dębna
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 329 i 330, położonej w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 329 i 330, położonej w obrębie Dębna Anna Ambicka 2021-03-31 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, oznaczonej działkami nr 329 i 330, położonej w obrębie Dębna
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki oznaczonej nr 825 położonej w obrębie Trepcza Anna Ambicka 2021-03-31 Zmieniono dane pozycji