Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004611117964286460cc5803637d1.pdf -> 1624005618107624611060cc5bf2b5370.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1624004409130105551660cc57398602b.pdf -> 162400538616465536060cc5b0a6cb58.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400475510125792260cc58938f11a.pdf -> 1624005158204493407960cc5a266961d.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162400401548796256260cc55af5ad50.pdf -> 162400480950577868060cc58c915121.pdf)
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Zmieniono dane załącznika: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Wroniak Agata - Kierownik Referatu Podatkowego
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Tymoczko Stanisława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Śliwiak Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Załużu
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Podulka Joanna -Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pakoszówce
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Olejarczyk Renata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pisarowcach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Krowiak Leontyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trepczy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kozimor Danuta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Korona Robert - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusieku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kornasiewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Januszczak Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Fedyń Beata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Cecuła - Stabryła Zofia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falejówce
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Cecuła Andrzej - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Starościak Andrzej - Kierownik SPZPOZ w Gminie Sanok
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Liszka Anna - Dyrektor SAPO w Gminie Sanok
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Kafara Krystyna - Kierownik GOK w Sanoku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Ciupka Katarzyna - Kierownik DPS w Raczkowej
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Dziadosz Edyta - Kierownik GOPS w Sanoku
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Porawska Małgorzata - Pracownik Urzędu Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Sąsiadek Rafał - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Marszałek Agnieszka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Haduch Agnieszka - Skarbnik Gminy
za 2020 ROK Karolina Jękot 2021-06-18 Dodano załącznik: Wdowiak Paweł - Zastępca Wójta , Sekretarz Gminy
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Judyta Stawarczyk 2021-06-08 Dodano załącznik: Uchwała Nr 8/35/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Sanok z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Trepczy Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Trepczy -Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Trepczy Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Trepczy sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Strachocinie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Strachocinie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Strachocinie - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Dobrej Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Dobrej Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Dobrej - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Falejówce Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Falejówce Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Falejówce - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Kostarowcach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Kostarowcach - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Dodano załącznik: Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r
Szkoła Podstawowa w Pakoszówce Małgorzata Szajna-Kędra 2021-05-21 Zmieniono dane podgrupy
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 170/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022", znak postę
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Mrzygłodzkiemu Towarzystwu Sportowemu SAN Mrzygłód siedzibą w Mrzygłodzie nieruchomości gruntowje stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Mrzygłodzkiemu Towarzystwu Sportowemu SAN Mrzygłód siedzibą w Mrzygłodzie nieruchomości gruntowje stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 168/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 167/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Klubowi Sportowemu VICTORIA Pakoszówka , części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 166/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 165/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 164/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 162/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Klubowi Sportowemu STALFRED Stróże Małe - Płowce z siedzibą w Płowcach, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 161/2021 w sprawie sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Trepcza, położonego na terenie m. Trepcza.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 160/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy WDK w Falejówce na terenie Gminy Sanok".
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 159/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regional
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 158/2021 w sprawie przekazania w użyczenie Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy SP w Czerteżu z siedzibą w Czerteżu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 156/2021 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Sanoku.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 155/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 154/2021 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 153/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 152/2021 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 148/2021 zmieniające zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31.05.21 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 147/2021 zmieniające zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 30.04.21 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 146/2021 w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie Gminy Sanok w m. Tyarwa Solna.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 145/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru ( SAP) w pomieszczeniach budynku DPS
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 144/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej na terenie Gminy Sanok w m. Dobra.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 143/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w m. Mrzygłód obejmującej część działku oznaczonej nr 374
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 142/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w Gminie Sanok w obrębie Prusiek oznaczonej działką nr 614/2.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 140/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej na terenie Gminy Sanok w m. Mrzygłód oznaczonej działką nr 148/71.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 140/2021 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej w m. Mrzygłód.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 138/2021 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 136/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy WDK w Falejówce na terenie Gminy Sanok",
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 135/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Asfaltowanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Sanok", znak postępowania : GKI.2
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 133/2021 w sprawie sprzedaży drewna średniowymiarowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Trepcza, położonego na terenie m. Trepcza.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 132/2021 w sprawie sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego na terenie m. Załuż.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 131/2021 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regional
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 130/2021 w sprawie zatrudnienia Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 129/2021 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 128/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 127/2021 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2021.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 126/2021 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na część nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok położonych w m. Strachocina, oznaczonych działkami nr 66, nr 257, nr 281, nr 860, nr 896, nr 897, nr 8
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 125/2021 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na część nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok położonych w m. Jurowce, oznaczonych działkami nr 224, nr 226.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 124/2021 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na część nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok położonych w m. Czerteż , oznaczonych działkami nr 450. nr 453 , nr 456.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 123/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmujących część działki oznaczonej nr 810.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 122/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra, obejmujących część działki oznaczonej nr 810 oraz część działki oznaczonej nr
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 121/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód obejmującej część działki oznaczonej nr 365/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 120/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Kostarowce , oznaczonej działką nr 526/1.
Zarządzenia 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 119/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Kostarowce , oznaczonej działką nr 682.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 162677204828747411460f69250019be.pdf -> 16276239021563140761610391de49647.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-07-30 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1626772015151576097260f6922f755ed.pdf -> 1627623879283111426610391c7caa26.pdf)
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-07-20 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVIII/284/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-07-20 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVIII/283/2021 z dnia 13.07.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
Uchwały 2021 Karolina Jękot 2021-07-20 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 z dnia 13.07.2021 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021.
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-29 Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 29.07.2021
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: SWZ
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2a - Projekt umowy w zakresie części nr 1, 2, 3 i 4
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2b - Projekt umowy w zakresie części nr 5
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu wyposażenia
Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2021/2022 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Konrad Kaczak 2021-07-28 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 5
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-27 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-27 Dodano załącznik: Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 928/12 położonej w miejscowości Pisarowce
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-21 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert 21.07.2021
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-21 Dodano załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-21 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert 21.07.2021
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-21 Dodano załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 21.07.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Konrad Kaczak 2021-07-20 Dodano załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, wersja 4
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-15 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-15 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-15 Usunięto załącznik: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-15 Zmieniono dane pozycji
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce Rafał Sąsiadek 2021-07-15 Dodano załącznik: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej oznaczonej działką nr 887/1 położonej w miejscowości Pisarowce
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Łukasz Mendyka 2021-07-09 Zmieniono dane pozycji
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Łukasz Mendyka 2021-07-09 Dodano załącznik: Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Łukasz Mendyka 2021-07-06 Zmieniono dane pozycji
Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach budynku Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Łukasz Mendyka 2021-07-06 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: SWZ
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Identyfikator poste?powania na miniPortalu
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu robót budowlanych
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 - Wzór wykazu oso?b
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: SWZ
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Identyfikator poste?powania na miniPortalu-1
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Projekt umowy
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu robót budowlanych
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Zała?cznik Nr 7 - Wzo?r wykazu oso?b
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 8 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Roboty termomodernizacyjne w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2021-07-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa