Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2022-05-16 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Magdalena Bok 2022-05-16 Dodano załącznik: Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów 2022r.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Zmieniono dane załącznika: Raport o stanie Gminy za rok 2021 .
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2022-05-12 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za 2021 r.
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-21 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-11 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-04-11 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-28 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
DPS w Raczkowej Maria Wojtowicz 2022-02-23 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Usunięto załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx -> 16364670571558877382618a8171072bb.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16364669131370170042618a80e1c9d62.docx -> 16364669321055970515618a80f44c1ff.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Karolina Jękot 2021-11-09 Dodano załącznik: Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027
Agroturystyka Kinga Skotnicka 2021-09-20 Zmieniono dane grupy
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2021-05-06 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2020.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-04-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> 161847543920561087866077f9aff3bbb.pdf)
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Kinga Skotnicka 2021-03-19 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2021-03-15 Zmieniono dane grupy
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2021-02-23 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2021-02-16 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf -> 16134654851550171896602b878d7edd9.pdf)
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik:
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Usunięto załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
KONKURSY Karolina Jękot 2021-01-22 Dodano załącznik: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
DANE OGÓLNE Grzegorz Łybyk 2020-12-30 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
DOSTĘPNOŚĆ Karolina Jękot 2020-09-29 Zmieniono dane grupy
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Stabryła Daniel - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Zmieniono dane załącznika: Skoczołek Krzysztof - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Skoczołek Krzysztof - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Pastuszak Agnieszka - Radna Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Oryszczak Wiesław - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Niemczyk Daniel - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Kaczmarski Tadeusz - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Kaczmarska Bogusława - Radna Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Dzierżawski Jan - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Zmieniono dane załącznika: Dereń Stanisław - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Dereń Stanisław
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Cecuła Rafał - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Burka Tadeusz - Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Bodziak Janina - Radna Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Zmieniono dane załącznika: Biega Zdzisław- Radny Gminy Sanok
ZA 2021 ROK Karolina Jękot 2022-05-17 Dodano załącznik: Biega Zdzisław- Radny Gminy Sanok
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-05-04 Zmieniono dane podgrupy
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Maria Wojtowicz 2022-05-04 Dodano załącznik: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU WIZYJNEGO
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Dodano załącznik: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2025 Kinga Skotnicka 2022-04-07 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Magdalena Bok 2022-04-04 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Magdalena Bok 2022-04-04 Dodano załącznik: SPZPOZ w Gminie Sanok- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2021 r
za 2020 ROK Karolina Jękot 2022-04-01 Zmieniono dane załącznika: Anna Mozoła - Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
za 2020 ROK Karolina Jękot 2022-04-01 Dodano załącznik: Anna Mozoła - Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane podgrupy
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane podgrupy
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane załącznika: DPS Raczkowa - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane podgrupy
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Dodano załącznik: DPS Raczkowa bilans sporządzony na dzień 31.12.2021
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane podgrupy
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej Magdalena Bok 2022-03-30 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Bok 2022-03-29 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Bok 2022-03-29 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Bok 2022-03-29 Zmieniono dane załącznika: GOPS bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Magdalena Bok 2022-03-29 Dodano załącznik: GOPS bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Magdalena Bok 2022-03-25 Zmieniono dane podgrupy
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Magdalena Bok 2022-03-25 Zmieniono dane podgrupy
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Magdalena Bok 2022-03-25 Dodano załącznik: SAPO - Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r.
Gminny Ośrodek Kultury Magdalena Bok 2022-03-25 Zmieniono dane podgrupy
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-05-23 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 113/2022 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla osób fizycznych.
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Usunięto załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2022r.
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane działu
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane załącznika: Sprawozdania za I kwartał 2022r.
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane działu
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane działu
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane działu
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane załącznika: Sprawozdania za I kwartał 2022r.
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Zmieniono dane działu
ZA 2022 ROK Magdalena Bok 2022-04-26 Dodano załącznik: Sprawozdania za I kwartał 2022r.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/363/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sanockiego prawa własności nieruchomości stanowiących własność gminy Sanok położonej na terenie gminy Sanok w miejsco
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/362/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok .
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/361/2022 z dnia 21.04.2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/360/202 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/359/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sanok do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżety Gminy Sanok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z kon
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/358/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu.
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/357/2022 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Dobra oraz o odstąpieniu od obowiązku przetargo
UCHWAŁY 2022 Karolina Jękot 2022-04-25 Dodano załącznik: Uchwała Nr L/356/2022 z dnia 21.04.2022 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-11 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 87/2022 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-11 Usunięto załącznik:
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrz
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej cześć działki oznaczonej nr 115/7.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 85/2022 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Usługi związane z koszeniem poboczy, rowów dróg gminnych oraz terenów zielonych na tere
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 79/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, położonej w miejscowości Mrzygłód , obej
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 78/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 727
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik:
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Jurowce, oznaczonej działkami nr 101,102 oraz częś
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.:" Zakup laptopów i tabletów w ramach projektu grantowego : Wsparcie dzieci z rodzin popeg
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie przyjęcia zmian w rocznym planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 71/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 70/2022 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 69/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2022.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2021.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal użytkowy mieszczący się w budynku położonym w miejscowości Jurowce o nr porządkowym 102, w budynku położonym w miejscowości Prusiek o nr porządkowym 44 oraz w budynk
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Jędruszkowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 293.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Pakoszówka, oznaczonej działką nr 578.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę c nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Niebieszczany, oznaczonej działkami nr 3221/7 i 3224/4.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Czerteż, położonej w miejscowości Czerteż, obejmującej część działki oznaczonej nr 334/
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 16494014061712888725624fde3ea3346.pdf -> 1649401447503719945624fde678bded.pdf)
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż, obejmującej część działki oznaczonej nr 130/15.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Stróże Małe.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dębna, oznaczonej działkami nr 289 i 295.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działka nr 1135.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, oznaczonej działka nr 1135.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna, obejmującej cześć działki oznaczonej nr 299.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej cześć działki oznaczonej nr 115/7.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej cześć działki oznaczonej nr 115/7.
Zarządzenia 2022 Karolina Jękot 2022-04-08 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Łodzina, obejmującej cześć działki oznaczonej nr 415.
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-20 Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 20.05.2022
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-18 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-18 Dodano załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-17 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Osoba Nieznana 2022-05-17 Zmieniono dane pozycji
INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Osoba Nieznana 2022-05-17 Dodano załącznik: Wykaz środków ee zrealizowanych w 2021 roku
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-17 Dodano załącznik: Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf
Roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-16 Dodano załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 16.05.2022
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-12 Dodano załącznik: WyjaŚnienia do treści SWZ zmiana TSO i TZO - 12.05.2022 r.
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-12 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 12.05.2022 r.
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-12 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór z 12.05.2022 r.
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Modyfikacja treści SWZ zmiana TSO i TZO - 10.05.2022
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.05.2022
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Zmieniony załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Modyfikacja treści SWZ zmiana TSO i TZO - 10.05.2022
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.05.2022
Poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola w miejscowości Pakoszówka na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2022-05-10 Dodano załącznik: Zmieniony załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: SWZ
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż Konrad Kaczak 2022-05-06 Dodano załącznik: Załącznik Nr 9 - Identyfikator poste?powania na miniPortalu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 1582/5, 1582/6, 1582/7 położonej w miejscowości Niebieszczany Rafał Sąsiadek 2022-05-06 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 1582/5, 1582/6, 1582/7 położonej w miejscowości Niebieszczany Rafał Sąsiadek 2022-05-06 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 1582/5, 1582/6, 1582/7 położonej w miejscowości Niebieszczany
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce Anna Ambicka 2022-04-29 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa zwykłego
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa dla małżonka
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Załącznik mapowy do ogłoszenia o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104 położonych w miejscowości Jurowce Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działek nr 101, 102 i części działki nr 104, położonych w miejscowości Jurowce
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-04-29 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa zwykłego
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa dla małżonka
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Załącznik mapowy do ogłoszenia o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 392 i części działki nr 294, położonych w miejscowości Mrzygłód
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-04-29 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa zwykłego
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Wzór pełnomocnictwa dla małżonka
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Załącznik mapowy do ogłoszenia o przetargu
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra Anna Ambicka 2022-04-29 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 727/17 położonej w miejscowości Dobra
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Niebieszczany 530, dz. nr ew. 1199/4 (GKI.7151.5.2022) Konrad Kaczak 2022-04-28 Dodano załącznik: Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Niebieszczany 530, dz. nr ew. 1199/4 (GKI.7151.5.2022)
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Prusiek 44, dz. nr ew. 727 (GKI.7151.6.2022) Konrad Kaczak 2022-04-28 Dodano załącznik: Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Prusiek 44, dz. nr ew. 727 (GKI.7151.6.2022)
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.4.2022) Konrad Kaczak 2022-04-28 Dodano załącznik: Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.4.2022)
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.3.2022) Konrad Kaczak 2022-04-28 Dodano załącznik: Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem Jurowce 102, dz. nr ew. 21/18 (GKI.7151.3.2022)
Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Srogów Dolny Konrad Kaczak 2022-04-27 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu