Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.:Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Sanok
Data publikacji: 2015-09-28
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków pn.?Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok?, w tym: - Audyty energetyczne: 6 budynków; - Projekty budowlane pod zgłoszenie robót budowlanych ( o ile zachodzi konieczność); -Studium Wykonalności z wypełnieniem Wniosku o dofinansowanie wraz z innymi niezbędnymi materiałami i opracowaniami z nimi związanymi


Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Kaczak
Osoba publikująca: Konrad Kaczak
Data publikacji: 2015-09-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1