Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 2
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze oznaczonym punktami A÷G na działkach o nr ewid. 1307, 1602 i 1752 w miejscowości Strachocina
Data publikacji: 2021-09-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ w konturze oznaczonym punktami A÷G na działkach o nr ewid. 1307, 1602 i 1752 w miejscowości Strachocina


Osoba publikująca: Karolina Malik
Data publikacji: 2021-09-22