Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacj iinwestycji celu publicznego : Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bykowce
Data publikacji: 2021-07-16
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sanok o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. decyzji znak: GKI.6733.16.2021 o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. . "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze oznaczonym punkami od A do F na działkach o nr ew. 39, 41/4, 43/2 w miejscowości Bykowce w gminie Sanok".


Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Malik
Osoba publikująca: Karolina Malik
Data publikacji: 2021-07-16

Załączniki

  • 2021-07-20 | 11:10:20

    Karolina Malik

    Ilość pobrań: 0