Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nazwa pozycji: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sanok o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w mści Sanoczek
Data publikacji: 2021-05-28
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sanok z dnia 28.05.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.114/7, 114/3, 113, 111, 112, 86, 109/4, 109/3, 93 w miejscowości Sanoczek


Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Woźniczyszyn
Osoba publikująca: Dorota Woźniczyszyn
Data publikacji: 2021-05-28

Załączniki

  • 2021-05-28 | 14:42:12

    Dorota Woźniczyszyn

    Ilość pobrań: 1