Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędruszkowce
Data publikacji: 2021-05-20
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a49dba68-1ef5-4f2c-b0f5-147a9e08433d Identyfikator postępowania: cf7809cb-f4cd-4021-9c0d-49c6b1426db9


Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Kaczak
Osoba publikująca: Konrad Kaczak
Data publikacji: 2021-05-20