Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Remont drogi "na Dolinki" dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 ? 1+800 w miejscowości Załuż
Data publikacji: 2021-04-20
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4ba2c0f-7859-4180-ac4e-3bac5add047f , ID postępowania: c4ba2c0f-7859-4180-ac4e-3bac5add047f


Osoba odpowiedzialna za treść: Konrad Kaczak
Osoba publikująca: Konrad Kaczak
Data publikacji: 2021-04-20