Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, i nowy wzór wniosku
Data publikacji: 2012-01-09

Nowe terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników, i nowy wzór wniosku.

 

Pierwszego stycznia 2012 r weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  wprowadzone ogłoszoną 30 grudnia 2011 r ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Zmienione zostały przede wszystkim terminy składania wniosków.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
  • 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  w 2012 r w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.  Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Ważna informacja.

Nowy, zmieniony wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie w najbliższych dniach opublikowany  w Dzienniku Ustaw, po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- wówczas poprzedni wzór wniosku będzie nieaktualny.

Nowy wzór wniosku będzie do pobrania w Urzędzie Gminy Sanok w Sanoku, ul. Kościuszki 23 pokój 109 (1 piętro), Tel. 134656551 (wew. 195), 134556552

Na podstawie informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiOsoba publikująca: Administrator Grzegorz Łybyk
Data publikacji: 2012-01-09

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0