Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zastępca Wójta i Sekretarz

Drukuj

Zastępca Wójta Gminy  i Sekretarz Gminy Sanok - Paweł  Wdowiak


Do zadań Z-cy Wójta  i Sekretarza Gminy należy:

 1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 2. Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd.
 3. Nadzorowanie  przestrzegania  instrukcji  kancelaryjnej.
 4. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy.
 5. Zapewnienie  publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze Koordynacja  spraw związanych z wyborami i spisami.
 6. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu.
 7. Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie.
 8. Wydawanie wszelkich  zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 9. Przyjmowanie ostatniej woli spadkodawców.
 10. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta  zgodnie z ustawą  o pracownikach samorządowych.
 11. Wykonywanie innych zadań na polecenie  lub z upoważnienia wójta.
Liczba odwiedzin kategorii: 19409