Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zapytania ofertowe

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych 2022-03-01
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego na działkach leśnych nr: 840 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA.. 2022-02-10
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego na działce leśnej nr 279/47, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TYRAWA SOLNA. 2022-02-10
  Wykonywanie czynności polegających na odpłatnym doręczaniu listów wychodzących z Urzędu Gminy Sanok w roku 2022 2021-12-14
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Sanok w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych w roku 2022 2021-12-10
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 (Pakoszówka, Lalin, Liszna) 2021-11-17
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Mrzygłód - mienie wsi Mrzygłód. 2021-10-14
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Kostarowce - mienie wsi Kostarowce. 2021-10-06
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 1067, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna ? mienie wsi HŁOMCZA. 2021-10-04
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych nr 840 oraz 889, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Dobra. 2021-09-29
  Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA. 2021-09-27
  Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. 2021-09-23
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. 2021-09-21
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA. 2021-09-20
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych nr 1068 oraz 279/47, stanowiące własność Gminy Sanok, położone w miejscowości Tyrawa Solna. 2021-09-17
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Załuż. 2021-09-16
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie i zrywkę drewna opałowego na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. 2021-09-15
  Wybór instytucji finansowej zarządzajacej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe 2020-10-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz wyrób drewna opałowego na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra. 2020-11-10
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. 2020-10-08
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. 2020-10-01
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie. 2020-09-24
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działkach leśnych, stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Mrzygłód i Dębna - mienie wsi Mrzygłód. 2020-09-03
  Gmina Sanok zaprasza do złożenia oferty na: 2020-08-26
  Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Gmina Sanok bez smogu - wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok" 2020-08-25
  Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + 2020-06-25
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wyróbki i zrywki drewna opałowego (wiatrołomy) na działce leśnej nr 889, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. 2020-07-14
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi Dobra, Łodzina i Raczkowa. 2020-07-23
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi Dobra, Łodzina i Raczkowa. 2020-07-30
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi Łodzina i Raczkowa. 2020-08-07
  Wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA. 2020-05-04
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych 2020-02-12
  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sanok oraz jednostek organizacyjnych 2020-01-30
  Zakup oraz dostawa jednego używanego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. 2020-01-15
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 85/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości ZAŁUŻ. 2020-01-15
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. 2019-11-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskanie -wyrób drewna opałowego (loco las) na działkach leśnych nr 889 i 864, stanowiących własność Gminy Sanok, położone w miejscowości DOBRA. 2019-11-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego i opałowego na działkach leśnych stanowiących własność Gminy Sanok nr: 799, 104, 1067, położone w miejscowości: Hłomcza, Łodzina i Tyrawa Solna- mienie wsi HŁOMCZA. 2019-10-17
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego na działce leśnej nr 5, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości TREPCZA. 2019-10-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia wykonania prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych na dz. nr 840 położonej w miejscowości Dobra. 2019-09-25
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu, zrywki i ułożenia w stosy drewna opałowego na działce leśnej nr 1068, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna. 2019-09-19
  Zapytanie ofertowe - budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)- wariant podstawowy- 1 obiekt w miejscowości Liszna 2019-08-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz pozyskania, wyrobu drewna opałowego (loco las) na działce leśnej nr 393, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości KOSTAROWCE. 2019-09-12
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Dobra, Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2019-08-01
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna opałowego na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DĘBNA. 2019-05-22
  Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług związanych z wielokrotnym wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach wewnętrznych, placów komunalnych, działek mienia wiejskiego oraz odkrzaczanie terenów gminnych w roku 2019 2019-04-30
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wyróbki drewna opałowego na działce leśnej nr 934, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Raczkowa - mienie wsi Srogów Górny.. 2019-03-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. 2019-03-05
  Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. 2019-03-07
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej nr 220, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Międzybrodzie. 2019-01-31
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Tyrawa Solna - mienie wsi Hłomcza. 2019-01-11
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej nr 423/1, stanowiącej własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dębna. 2018-11-08
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 889 oraz 864 stanowiących własność Gminy Sanok, położonych w miejscowości Dobra. 2018-11-06
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 544/1 oraz 934 - mienie wiejskie wsi Srogów Górny 2018-10-24
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działkach leśnych nr: 430, 432 oraz 655 - mienie wiejskie wsi Mrzygłód 2018-10-16
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 2018-10-15
  Zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w miejscowości Bykowce - cmentarz 2018-09-18
  Zapytanie ofertowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach będących we władaniu Gminy Sanok, położonych w miejscowościach: DOBRA, MRZYGŁÓD 2018-09-11
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości KOSTAROWCE 2018-08-31
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości TYRAWA SOLNA 2018-07-25
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Srogów Dolny - mienie wsi TREPCZA.. 2018-07-20
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2018-06-13
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pielęgnacji upraw leśnych w lesie mienia wsi: Dobra, Łodzina, Raczkowa, Załuż. 2018-06-05
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dębna 2018-05-10
  Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowościach Srogów Górny i Raczkowa. 2018-04-26
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowościach Srogów Górny i Raczkowa 2018-04-19
  Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zabiegu czyszczeń późnych na dz. leśnych Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2018-04-09
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2018-03-28
  Wykonanie usługi zabiegu czyszczeń późnych na dz. leśnych Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2018-03-22
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości DOBRA 2017-11-14
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2017-10-18
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji i zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych założonych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Dobra, Łodzina, Mrzygłód, Raczkowa, Załuż. 2017-09-06
  Zapytanie cenowe na wykonanie projektu rewitalizacji zieleni w parku w Markowcach wraz z koncepcją ścieżek spacerowych. 2017-09-07
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Hłomcza 2017-10-03
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Załuż 2017-10-19
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Kostarowce 2017-08-08
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok - mienie wsi Jurowce, położonych w miejscowości Raczkowa 2017-08-08
  Zapytanie cenowe na wykonanie prac w zakresie pielęgnacji upraw leśnych w lasach we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości: Dobra, Łodzina, Międzybrodzie, Mrzygłód, Raczkowa. 2017-05-24
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dobra 2017-05-10
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2017-04-21
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok - mienie wsi Trepcza, położonych w miejscowości Srogów Dolny. 2017-04-12
  Pozyskanie i zrywka drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Międzybrodzie 2017-04-12
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2017-03-23
  Zakup oraz dostarczenie 10 notebooków do obsługi e-dziennika 2017-03-16
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Dębna 2017-03-15
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Tyrawa Solna 2017-03-15
  Zapytanie cenowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna z lasów we władaniu Gminy Sanok położonych w miejscowości Mrzygłód i Dębna 2017-02-20
  Opracowanie "Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023" 2016-11-10
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017-rejon 5 2016-10-27
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017-rejon: 5, 6, 7, 9, 15 2016-10-19
  Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 2016-10-06
  Zapytanie ofertowe na realizacje zadania w zakresie odnowienia zieleni w zabytkowym parku w Kostarowcach, gmina Sanok 2016-09-29
  Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, 2015-12-21
  Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Sanok 2015-12-04
  Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.:?Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok? 2015-10-09
  Kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla zadania pn.:Modernizacja energetyczna budynków na terenie Gminy Sanok 2015-09-28