Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 6 maja 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Sanok
Data publikacji: 2015-05-06
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SANOK z dnia 6 maja 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piętnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, terenu położonego w Gminie Sanok


Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Fedyń
Osoba publikująca: Agata Fedyń
Data publikacji: 2015-05-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 5

  • Ilość pobrań: 3

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 5