Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Drukuj

Szanowni Państwo

W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych w naszej Gminie wyznaczony został obszar rewitalizacji, który obejmuje następujące sołectwa:

-        Falejówka

-        Jurowce

-        Liszna

-        Łodzina

-        Markowce

-        Mrzygłód

-        Raczkowa

-        Srogów Górny

-        Stróże Wielkie

-        Tyrawa Solna

-        Wujskie

-        Załuż

W związku z tym, uwzględniając szeroką partycypację społeczną, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Mogą to być zadania remontowo-budowlane, społeczne czy też wspierające przedsiębiorczość. Ujęcie zadań w Programie Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie na ich realizację zewnętrznych środków finansowych.

 

karta zgłoszenia