Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DPS w Raczkowej

Drukuj
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej
Raczkowa 96
38-500 Sanok

centrala:
tel. / fax (13) 44 61 987

nr wewnętrzne:
Recepcja  1
Pracownik socjalny  2
Opiekunowie / terapeuci  3
Księgowość  4
Kierownik  5

adres skrzynki ePuap: DPS_Raczkowa/SkrytkaESP


Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej jest placówką o charakterze całodobowym, skierowaną do osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Łączna liczba miejsc w placówce wynosi 30.

W ramach świadczonych usług Dom gwarantuje swoim Mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby.
Dom Świadczy usługi opiekuńcze polegające m.in. na udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców, a także usługi wspomagające, dzięki którym Mieszkańcy mogą brać aktywny udział w terapiach zajęciowych, mogą rozwijać swoją samorządność poprzez tworzenie Rady Mieszkańców, rozwijać kontakty z rodziną i integrować się ze środowiskiem lokalnym, a także uczestniczyć w organizowanych przez Dom świętach, w imprezach kulturalnych i turystycznych.

Wszelkich informacji na temat umieszczenia w Domu udziela:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, pod numerem telefonu: 13 46 56 584
Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej, pod numerem telefonu 13 44 61 987