Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2015-03-24
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu trzynastej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Osoba odpowiedzialna za treść: Agata Fedyń
Osoba publikująca: Agata Fedyń
Data publikacji: 2015-03-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 0