Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: KONSULTACJE SPOŁECZNE PLANU TRANSPORTOWEGO
Data publikacji: 2015-10-29
Informujemy, iż zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 02.11.2015r do 23.11.2015r roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Sanok (planu transportowego dla gminy Sanok). Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu transportowego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Plan transportowy, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gminasanok.pl, na www.gminasanok.com.pl, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy przy ulicy Kościuszki 23 w pokoju nr 405 w godz. od 7-30 do 15-30 w dni pracujące. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: gk@gminasanok.pl wpisując w tytule wiadomości "Konsultacje społeczne PT", 2) faksem na nr 134656553 3) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Sanoku ul.Kościuszki 23, 38-500 Sanok (liczy się data wpływu), 4) bezpośrednio w Urzędzie Gminy, ul.Kościuszki 23 - w godz. od 730 do 1530, pok. nr 405 w dni pracujące. W załączeniu (do pobrania w plikach): 1) Projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Sanok (w pdf) 2) Wzór formularza do zgłaszania uwag/zmian (w wersji pdf i edytowalnej w formacie .doc)


Osoba publikująca: Administrator Grzegorz Łybyk
Data publikacji: 2015-10-29

Załączniki

  • Ilość pobrań: 1

  • Ilość pobrań: 2

  • Ilość pobrań: 1