Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/
Data publikacji: 2021-07-07
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr 3825/2, 3723/1, 2287/3, 2287/4, 2287/5, 2302/5, 2302/4, 2337/7, 2337/9, 2337/11 w miejscowości Niebieszczany w konturze oznaczonym punktami A-P.


Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Wierzganowska
Osoba publikująca: Karolina Wierzganowska
Data publikacji: 2021-07-07