Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Grupa: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jędruszkowce, oznaczonej działką nr 215-2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
Data publikacji: 2020-07-23
Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sanok w Sanoku przy ul. Kościuszki 23, na okres 21 dni, został wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Gminie Sanok, w miejscowości Jędruszkowce, oznaczoną działką nr 215/2.


Osoba publikująca: Rafał Sąsiadek
Data publikacji: 2020-07-23

Załączniki

  • 2020-07-23 | 10:32:35

    Rafał Sąsiadek

    Ilość pobrań: 12