Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

MOJA SPRAWA (wzory wniosków)

Grupa: MOJA SPRAWA (wzory wniosków)
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
Data publikacji: 2020-02-26
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.), ARiMR może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez powyższe niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jest złożenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Sanok, pokój nr 510 na V piętrze, tel.: (13) 46 56 552 oraz pod adresem: https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/formy-pomocy-dla-poszkodowanych-producentow-rolnych/


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Ambicka
Osoba publikująca: Rafał Sąsiadek
Data publikacji: 2020-02-26

Załączniki

 • 2020-02-26 | 08:49:12

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 4

 • 2020-02-26 | 08:49:55

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 5

 • 2020-02-26 | 08:50:47

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 7