Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OGŁOSZENIA - PRZETARGI


Osoba publikująca: Beata Michniowska
Data publikacji: 2018-12-03
 
Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji OBWIESZCZENIE
Opis Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Usługi Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków na prowadzenie linii kablowej podziemnej SN 15 kV przez ciek bez nazwy na działce nr ewid. 209 obręb Załuż, gmina Sanok, w nasypie kolejowym w km 118-820 metodą rozkopu otwartego, w ramach zadania "Przebudowa zasilania obiektu odbiorcy w miejscowości Manasterzec"
Data publikacji 2018-12-03
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 35901