Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA - PRZETARGI

Grupa: OGŁOSZENIA - PRZETARGI
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE
Data publikacji: 2018-12-03
Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Usługi Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków na prowadzenie linii kablowej podziemnej SN 15 kV przez ciek bez nazwy na działce nr ewid. 209 obręb Załuż, gmina Sanok, w nasypie kolejowym w km 118-820 metodą rozkopu otwartego, w ramach zadania "Przebudowa zasilania obiektu odbiorcy w miejscowości Manasterzec"


Osoba publikująca: Beata Michniowska
Data publikacji: 2018-12-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0