Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

MOJA SPRAWA (wzory wniosków)

Grupa: MOJA SPRAWA (wzory wniosków)
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na terenie gminy Sanok
Data publikacji: 2020-02-26
Wójt Gminy Sanok informuje, że na XVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 23 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała nr XVII/280/19 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim. Na mocy tej uchwały gminie Sanok została przyznana powierzchnia 23 ha przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych w 2020 r. W związku z powyższym, osoby zainteresowane założeniem uprawy konopi włóknistych w 2020 roku, powinny zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwrócić się do Wójta Gminy Sanok z wnioskiem o wydanie zezwolenia na uprawę (w zał.). Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Sanok, pokój nr 510 na V piętrze, tel. 13 46 56 552.


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Ambicka
Osoba publikująca: Rafał Sąsiadek
Data publikacji: 2020-02-26

Załączniki

 • 2020-02-26 | 08:57:19

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 1

 • 2020-02-26 | 08:58:13

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2020-02-26 | 08:59:22

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2020-02-26 | 09:00:17

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0

 • 2020-02-26 | 09:00:49

  Rafał Sąsiadek

  Ilość pobrań: 0