Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 421366
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24596
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16084
WŁADZE GMINY Skarbnik 12933
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14342
GMINA Sołectwa 12933
GMINA Urząd 13759
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7620
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6828
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5952
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10897
PRAWO LOKALNE Statut 7945
PRAWO LOKALNE Regulamin 7775
PRAWO LOKALNE Uchwały 1745
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10974
PRAWO LOKALNE Podatki 12448
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8332
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8372
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 55251
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 197699
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 109743
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3213
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4837
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7846
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6614
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 6018
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6476
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5702
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 6031
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3560
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3358
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3977
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4147
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4357
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4653
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4455
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1047
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1845
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8069
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7090
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6380
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11084
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6902
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22049
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7911
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8632
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7650
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3018
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1325
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 613
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4721
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 603
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 588
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 567
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 586
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 604
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 609
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 610
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 616
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 604
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 597
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 655
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 627
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 628
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 622
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 630
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2710
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 695
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3260
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2908
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2946
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3737
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3457
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2895
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3001
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2920
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3199
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3949
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2002
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1734
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 764
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2443
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2289
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1806