Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  35910 

Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 23087 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14605 
WŁADZE GMINY Skarbnik 11488 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12740 
GMINA Sołectwa 11705 
GMINA Urząd 12472 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6359 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5448 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4815 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9670 
PRAWO LOKALNE Statut 6507 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6507 
PRAWO LOKALNE Uchwały 14164 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9589 
PRAWO LOKALNE Podatki 10264 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7255 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7328 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3914 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6812 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5633 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5073 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5524 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4708 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5010 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2543 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2391 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2912 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3060 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3387 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3629 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 2282 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7130 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6145 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5688 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 9762 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5901 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20862 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6967 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 7137 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6677 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2312 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 562 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 40290 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 176792 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 96290 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2195 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3440 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1908 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2142 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1780 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1799 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2495 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 2152 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1786 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1826 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1811 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1877 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 2438 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 44 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1617 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1554 
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 528 
  Ilość odwiedzin: 35910