Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-wojt.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-wojta.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-wojta-gminy4.doc
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku gmina-radny.pdf -> Formularz-oswiadczenia-majatkowego-radnego-gminy.pdf)
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Usunięto załącznik: oswiadczenie-majatkowe-radnego-gminy-przewodniczacego-rady-gminy2.doc
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Karolina Jękot 2018-05-21 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku informacje-dotyczace-prawidlowego-wypelniania-oswiadczen-majatkowych.pdf -> Informacje-dotyczace-prawidlowego-wypelniania-oswiadczen-majatkowych_1_.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2018-05-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.docx -> Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2018-05-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx2017.pdf -> Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.docx)
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2018-04-04 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2018-04-04 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2018-04-04 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2018-04-04 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2017-11-30 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Rejestr instytucji kultury.pdf -> Rejestr instytucji kultury.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2017-11-30 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx2017.pdf -> Rejestr instytucji kultury.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2017-11-30 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.pdf -> Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx2017.pdf)
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-03-06 Dodano załącznik: Obwieszczenie Wójta Gminy Sanok z dnia 6 marca 2019 r. o nie przeprowadzaniu wyborów w sołectwie Załuż.
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-03-04 Usunięto załącznik: Wyciąg z Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 4 marca 2019 r. Gminna Komisja Wyborcza w Sanoku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w poszczególnych sołectwach Gminy Sanok w wyborach zarzą
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-03-04 Dodano załącznik: Wyciąg z Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 4 marca 2019 r. Gminna Komisja Wyborcza w Sanoku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w poszczególnych sołectwach Gminy Sanok w wyborach zarządzo
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-03-04 Dodano załącznik: Wyciąg z Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sanoku z dnia 4 marca 2019 r. Gminna Komisja Wyborcza w Sanoku podaje informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w poszczególnych sołectwach Gminy Sanok w wyborach zarządz
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-01 Zmieniono dane podgrupy
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-01 Zmieniono dane podgrupy
Nieruchomości Rafał Sąsiadek 2019-03-01 Zmieniono dane podgrupy
Dopłaty do paliwa Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Usunięto załącznik: DOPLATA DO PALIWA - AKCYZA 2011.pdf
Dopłaty do paliwa Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Usunięto załącznik: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf
Dopłaty do paliwa Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Usunięto załącznik: Informacja_akcyza_2015.pdf
Dopłaty do paliwa Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Usunięto załącznik: W_ljt Gminy Sanok informuje o terminach sk__adania wniosk_lw o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap__dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.pdf
Dopłaty do paliwa Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Usunięto załącznik: Informacja zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-02-18 Dodano załącznik: Uchwa__a Nr VIII 55 2019 z dnia 13 lutego 2019.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-02-18 Zmieniono dane załącznika: Uchwa__a Nr VIII 54 2019 z dnia 13 lutego 2019.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2019-02-18 Dodano załącznik: Uchwa__a Nr VIII 54 2019 z dnia 13 lutego 2019.pdf
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Dodano załącznik: zg__oszenia.pdf
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Dodano załącznik: numery okr__g_lw.pdf
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Dodano załącznik: zarz__dzenie wybor_lw.pdf
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Dodano załącznik: gminna komisja .pdf
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. Karolina Jękot 2019-02-11 Dodano załącznik: 28.pdf
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2019-02-04 Usunięto załącznik: wniosek o warunki zabudowy 2017.doc
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2019-02-04 Zmieniono dane podgrupy
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2019-02-04 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Wniosek o przeniesienie decyzji.pdf -> Wniosek o przeniesienie decyzji.doc)
Sprawy budowlane Grzegorz Łybyk 2019-02-04 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku wniosek o warunki zabudowy 2017-2.pdf -> wniosek o warunki zabudowy 2019.doc)
Statut Karolina Jękot 2019-01-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Poprawiony Statut Rady Gminy .pdf -> 20.pdf)
Podatki lokalne Grzegorz Łybyk 2019-01-07 Dodano załącznik: ZA____CZNIK DO DEKLARACJI DT-1 NA 2019 ROK.pdf
Podatki lokalne Grzegorz Łybyk 2019-01-07 Dodano załącznik: DEKLARACJA NA PODATEK OD __RODK__W TRANSPORTOWYCH 2019.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Grzegorz Łybyk 2018-12-19 Zmieniono dane załącznika: zaopiniowanie RIO informacji W_ljta Gminy Sanok o przebiegu wykonania bud_zetu gminy za I p_l__rocze 2018.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Zmieniono dane załącznika: Uchwa__a NrVIII.25.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwa__y bud_zetowej Gminy Sanok na 2018.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Dodano załącznik: Uchwa__a NrVIII.25.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwa__y bud_zetowej Gminy Sanok na 2018.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Dodano załącznik: Uchwa__a NrVIII.25.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie opinii do projektu uchwa__y w sprawie projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na 2019-2028.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Zmieniono dane załącznika: Uchwa__a NrVIII.16.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie opinii o mo_zliwo__ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa__y bud_zetowej Gminy Sanok na 2019.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Zmieniono dane załącznika: Uchwa__a NrVIII.16.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie opinii o mo_zliwo__ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa__y bud_zetowej Gminy Sanok na 2019.pdf
Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Małgorzata Szajna-Kędra 2018-12-18 Dodano załącznik: Uchwa__a NrVIII.16.2018 z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie opinii o mo_zliwo__ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa__y bud_zetowej Gminy Sanok na 2019.pdf
Statut Karolina Jękot 2018-12-11 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 388.pdf -> Poprawiony Statut Rady Gminy .pdf)
Statut Karolina Jękot 2018-12-11 Usunięto załącznik: Statut Gminy Sanok_ENG.pdf
Statut Karolina Jękot 2018-12-11 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku STATUT.pdf -> 388.pdf)
Łowiectwo Grzegorz Łybyk 2018-12-05 Zmieniono dane podgrupy
Łowiectwo Grzegorz Łybyk 2018-12-05 Zmieniono dane podgrupy
Podatki lokalne Grzegorz Łybyk 2018-12-05 Zmieniono dane załącznika: o__wiadczenie o stanie maj__tkowym.pdf
Podatki lokalne Grzegorz Łybyk 2018-12-05 Dodano załącznik: kontrola_podatkowa.pdf
za 2017 rok Karolina Jękot 2018-11-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku doc07008620180711121715.pdf -> O__w. pani W_ljt.pdf)
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. Karolina Jękot 2018-10-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku w_ljt.pdf -> Obwieszczenie KWw Rzeszowie.pdf)
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. Karolina Jękot 2018-10-26 Dodano załącznik: rada.pdf
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. Karolina Jękot 2018-10-26 Dodano załącznik: w_ljt.pdf
WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. Karolina Jękot 2018-10-19 Dodano załącznik: GKW dy_zury.pdf
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-08 Dodano załącznik: Głosowania jawne imienne na VII sesji Rady Gminy Sanok VIII kadencji w dniu 07.03.2019r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-05 Zmieniono dane załącznika: Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 06.02.2019r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-05 Dodano załącznik: Protokół Nr 6/2018 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 06.02.2019r.
Protokoły Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-05 Dodano załącznik: Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Rady Gminy Sanok z dnia 23.01.2019r.
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-05 Zmieniono dane załącznika: Porządek VII sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 07.03.2019 r.
Porządki obrad sesji Rady Gminy Karolina Jękot 2019-03-05 Dodano załącznik: Porządek VII sesji rady Gminy, która odbędzie się w dniu 07.03.2019 r.
za 2018 rok Małgorzata Szajna-Kędra 2019-03-04 Usunięto załącznik: Sprawozdania za 2018 r
za 2018 rok Małgorzata Szajna-Kędra 2019-03-04 Dodano załącznik: Sprawozdania za 2018 r
Zarządzenia 2018 Karolina Jękot 2019-02-22 Dodano załącznik: wynagrdazanie pracowni_lw.pdf
Uchwały 2018 Karolina Jękot 2019-02-19 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 14.pdf -> 14.pdf)
za 2019 rok Grzegorz Łybyk 2019-02-19 Zmieniono dane działu
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-02-14 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 06 luty 2019.pdf -> VI sesja.pdf)
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 38.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 37.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Zmieniono dane załącznika: 36.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 36.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 35.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 34.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-12 Dodano załącznik: 33.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-08 Dodano załącznik: zarzadzenie .pdf
Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Karolina Jękot 2019-02-07 Zmieniono dane działu
Głosowanie jawne na sesjach Rady Gminy Karolina Jękot 2019-02-07 Dodano załącznik: 06 luty 2019.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 24.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 23.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 21.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 20.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 19.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 18.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 15.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 14.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 13.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 12.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 10.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 9.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 8.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 7.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 6.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 5.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 4.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 3.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 2.pdf
Zarządzenia 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 1.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 32.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 31.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 30.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 29.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 28.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 27.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 26.pdf
Uchwały 2019 Karolina Jękot 2019-02-06 Dodano załącznik: 25.pdf
Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru sytuacyjnego 2 szt. pniaków po ściętych drzewach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 941/1 obręb Pakoszówka Beata Michniowska 2019-03-22 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru sytuacyjnego 2 szt. pniaków po ściętych drzewach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 941/1 obręb Pakoszówka Beata Michniowska 2019-03-22 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru sytuacyjnego 2 szt. pniaków po ściętych drzewach na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 941/1 obręb Pakoszówka
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. sosna z lasu Gminy Sanok, położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane pozycji
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane załącznika: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - WZÓR UMOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Zmieniono dane załącznika: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - REGULAMIN PRZETARGU
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
I Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego gat. buk z lasu Gminy Sanok położonego w miejscowości Międzybrodzie. Anna Kruczkiewicz 2019-03-20 Dodano załącznik: Ogłoszenie o sprzedaży drewna
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Zmieniono dane pozycji
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe)
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: SIWZ
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 1 - Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe)
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia na podstawie art. 25a ust. 1
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenie grupa kapitałowa
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Przebudowa, rozbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej Konrad Kaczak 2019-03-19 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - Wzór pełnomocnictwa
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-14 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-14 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-14 Dodano załącznik: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-03-12 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-03-12 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-03-12 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna na działce leśnej stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości DOBRA. Anna Kruczkiewicz 2019-03-12 Dodano załącznik: Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-07 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-07 Dodano załącznik: Lokalizacja drzew
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-07 Dodano załącznik: Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na usunięcie drzew z działki oznaczonej nr ewid. 675 obręb Łodzina. Beata Michniowska 2019-03-07 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Zmieniono dane pozycji
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Usunięto załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 155185763499630395c7f77e2e354b.pdf -> 155185769813888369965c7f7822bc90c.pdf)
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Dodano załącznik:
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Zmieniono dane pozycji
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Zmieniono dane pozycji
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Usunięto załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku
Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 102 w Jurowcach Rafał Sąsiadek 2019-03-06 Dodano załącznik: Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 44 w Prusieku