Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr zmian

Nazwa Osoba Data Rodzaj zmiany
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-07-03 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 159168679910193574545edf368f41b79.pdf -> 159376388118869631705efee82905008.pdf)
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2019.
RAPORT O STANIE GMINY Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Raport o stanie Gminy za rok 2018.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-05-18 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15827029638242848035e56217314c31.pdf -> 1589788644286513805ec23fe468bac.pdf)
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-20 Usunięto załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
PROTOKOŁY POKONTROLNE Beata Michniowska 2020-03-12 Dodano załącznik: Protokół kontroli nr DEL-JASLO 35/2020
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-02-26 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf -> 15827029638242848035e56217314c31.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2020-01-15 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf -> 15790863871340205495e1ef233d10b1.pdf)
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Grzegorz Łybyk 2019-11-15 Zmieniono dane grupy
PETYCJE Karolina Jękot 2019-11-06 Dodano załącznik: Odpowiedź na petycję
PETYCJE Karolina Jękot 2019-09-03 Dodano załącznik: Petycja w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2019-06-26 Zmieniono dane grupy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Grzegorz Łybyk 2019-05-07 Zmieniono dane grupy
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf -> 15561953216683583715cc1a7f9b4da4.pdf)
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY Karolina Jękot 2019-04-25 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku Ksi__ga Rejestrowa Instytucji Kultury.docx .docx2018.pdf -> 15561952064368204915cc1a786d8a2a.pdf)
Polityka cookies 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
Rejestr zmian 2019-02-28 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Grzegorz Łybyk 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Usunięto załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: RYSUNEK_PLANU_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: PROJEKT_UCHWA__Y_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: O__wiadczenie_autora_Prognozy.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Prognoza_Oddzia__ywania_Na___rodowisko_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: Ekofizjografia_Podstawowa_MPZP_DOBRA_7.pdf
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Zmieniono dane grupy
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Agata Fedyń 2019-02-27 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE o wy__ozeniu MPZP Dobra 7 do publicznego wgladu.pdf
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
WYBORY Karolina Jękot 2019-02-11 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RADA GMINY Karolina Jękot 2018-12-17 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
RODO - Dane osobowe Grzegorz Łybyk 2018-06-04 Zmieniono dane grupy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-26 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 20 w gminie Sanok.
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane załącznika: GOK-Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: GOK w Sanoku- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Kultury Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Dodano załącznik: SPZPOZ w Gminie Sanok- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-23 Zmieniono dane podgrupy
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Hałas Anna - Wójt Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane załącznika: Zapotoczny Roman - Radny Gminy Sanok
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Wojtas Tadeusz - Przewodniczący Rady Gminy Sanok
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Zmieniono dane podgrupy
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-22 Dodano załącznik: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczychna terenie Gminy Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18 w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 18w gminie Sanok.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Zmieniono dane załącznika: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-18 Dodano załącznik: Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Kodeks wyborczy.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwc
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Postanowienie Nr 19-2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-15 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Grzegorz Łybyk 2020-06-12 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 1591973494328458215ee396767246e.pdf -> 15919735531740119755ee396b178c2c.pdf)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Grzegorz Łybyk 2020-06-12 Dodano załącznik: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowań.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-10 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15917912814095410035ee0ceb17ff77.pdf -> 15917966721877410465ee0e3c0daf95.pdf)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-10 Dodano załącznik: Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie gminy Sanok w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-10 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15917066458786062985edf8415e25d7.pdf -> 159170671212540790405edf8458b4265.pdf)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-09 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15917004035361089505edf6bb30b22d.pdf -> 15917066458786062985edf8415e25d7.pdf)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sanok z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Usunięto załącznik: WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15915981385639861115edddc3a16eef.pdf -> 159159826217693704995edddcb6a0a6a.pdf)
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Informacja Wójta Gminy Sanok z dnia 05.06.2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Sanok miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
za 2019 ROK Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: Skoczołek Krzysztof - Radny Gminy Sanok
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Dodano załącznik: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. Karolina Jękot 2020-06-08 Zmieniono dane podgrupy
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Dodano załącznik: SAPO - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane załącznika: SAPO-Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Dodano załącznik: GOPS - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane załącznika: GOPS- Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Załużu Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane podgrupy
Szkoła Podstawowa w Załużu Małgorzata Szajna-Kędra 2020-06-04 Zmieniono dane załącznika: Szkoła Podstawowa w Załużu - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2018 r
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/173/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Sanok
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/172/2020z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi związane z pochówkiem i korzystaniem z cmentarzy komunalnych usytuowanych na terenie Gminy Sanok
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/171/2020 z dnia 30.06.2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/170/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/169/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/168/2020 z dnia 30.06.2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/167/2020 z dnia 30.06.2020 r. uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku w Markowcach
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/166/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Dobra 7" . terenu obejmującego część złoża " Dobra I" , położonego w Gminie Sa
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/165/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie " Łodzina 5", terenu obejmującego złoże " Łodzina -San I" położonego w Gminie Sanok
Uchwały 2020 Karolina Jękot 2020-07-07 Dodano załącznik: Uchwała Nr XXIII/164/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok;
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-07-01 Zmieniono dane załącznika (w tym zmiana pliku 15898748023753560135ec3907224c6e.pdf -> 159358401311335148755efc298d2be0c.pdf)
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 105/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-16 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 104/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-09 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-09 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 110/2020 w sprawie wyboru ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-06-02 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu projektów na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Zarządzenia 2020 Grzegorz Łybyk 2020-05-26 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie czasu pracy urzędu
Zarządzenia 2020 Grzegorz Łybyk 2020-05-26 Dodano załącznik: Zarządzenie Wójta Gminy Sanok nr 101/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie czasu pracy urzędu
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dla osób fizycznych.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w m. Niebieszczany", oznaczonego nr
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu określenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas prowadzonej akcji gaśniczej przez OSP, która miała miejsce w dniu 03.01.2020 r. w Strachocinie.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu Gminy Sanok - sołectwa Hłomcza, położonego n
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Sanok w formie nieodpłatnej darowizny , nieruchomości położonej w m. Srogów Dolny oznaczonej działką nr 252/2 z przeznaczeniem tej nieruchomości na zadania własne gminy tj. pod drogę
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Usunięto załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych nieleśnych Gminy Sanok w m. Lalin.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce- Trepcza w km 3+707 - 3+ 955 polegającej
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 78/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 77/2020 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 76/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie planu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Zmieniono dane załącznika: Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położ
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż drewna wielkowymiarowego tartacznego pozyskanego z lasu gminy Sanok - sołectwa Załuż, położonego w m.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie uchylenia zarządzeń dotyczących przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce obejmującej część działki oznaczonej nr 215/11.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczoną nr 364/2 oraz część działki oznaczonej nr 724.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej działkę oznaczoną nr 491 oraz część działki oznaczonej nr 484.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 810.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Dobra, obejmującej część działki oznaczonej nr 810.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Międzybrodzie, obejmującej część działki oznaczonej nr 118/3.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Mrzygłód, obejmującej część działki oznaczonej nr 604.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w miejscowości Bykowce, obejmującej część działki oznaczonej nr 133/1.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie wszczęcia postępowania i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hłomcza na terenie Gminy Sanok". znak postępo
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w m. Dobra oznaczonej działką nr 374.
Zarządzenia 2020 Karolina Jękot 2020-05-19 Dodano załącznik: Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w m. Dobra oznaczonej działką nr 408/2.
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: SIWZ
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 do SIWZ - OPZ
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa Konrad Kaczak 2020-07-08 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: SIWZ
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-07-07 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-07-07 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 111/8 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-07-07 Zmieniono dane pozycji
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Rafał Sąsiadek 2020-07-07 Dodano załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 39/5 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - OPZ 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1.2 do SIWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej 2020-07-07
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (IV przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-07 Dodano załącznik: Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób 2020-07-07
Zapytanie cenowe dotyczące ważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest tj. płyt eternitowych falistych i płaskich w ilości ok. 103,65 Mg (ok. 6912,5m2) Osoba Nieznana 2020-07-06 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie cenowe dotyczące ważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest tj. płyt eternitowych falistych i płaskich w ilości ok. 103,65 Mg (ok. 6912,5m2) Osoba Nieznana 2020-07-06 Zmieniono dane pozycji
Zapytanie cenowe dotyczące ważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest tj. płyt eternitowych falistych i płaskich w ilości ok. 103,65 Mg (ok. 6912,5m2) Osoba Nieznana 2020-07-06 Dodano załącznik: Formularz ofertowy na odbiór wyrobów zawierających azbest.
Zapytanie cenowe dotyczące ważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest tj. płyt eternitowych falistych i płaskich w ilości ok. 103,65 Mg (ok. 6912,5m2) Osoba Nieznana 2020-07-06 Dodano załącznik: Zapytanie ofertowe na odbiór wyrobów zawierających azbest
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-06 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + Konrad Kaczak 2020-07-03 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok (III przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-03 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: SIWZ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik Nr 1 - Dokumentacja techniczna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia na podstawie art.25a ust.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia grupa kapitałowa
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 6 - Wzór wykaz osób
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Załącznik nr 8 - Wzór pełnomocnictwa
Gmina Sanok bez smogu ? wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-02 Dodano załącznik: Wyjaśnienia SIWZ 02.07.2020
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2 położonej w miejscowości Dobra Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2 położonej w miejscowości Dobra Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 408/2 położonej w miejscowości Dobra
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Zmieniono dane pozycji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra Rafał Sąsiadek 2020-07-02 Dodano załącznik: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 374 położonej w miejscowości Dobra
Gmina Sanok bez smogu ? wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok (II przetarg) Konrad Kaczak 2020-07-01 Dodano załącznik: Wyjaśnienia SIWZ 01.07.2020
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego Zdalna Szkoła + Konrad Kaczak 2020-06-30 Dodano załącznik: Wyjaśnienia z dnia 30.06.2020 r. do zapytania cenowego
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok Konrad Kaczak 2020-06-29 Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert