Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KONKURSY

Drukuj
Nazwa pozycji Data
Informacja o wyniku konkursu na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok 2024-02-20
Konkurs na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok 2024-02-01
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Raczkowej. 2024-01-31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Raczkowej. 2024-01-16
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zarządzania kryzysowego i obsługi OSP 2023-10-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zarządzania kryzysowego i obsługi OSP 2023-09-25
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Pakoszówce. 2023-06-29
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora SP Srogowie Górnym. 2023-06-29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych i Promocji 2023-06-14
Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakoszówce, 2) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym. 2023-05-31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w Biurze Funduszy Pomocowych i Promocji 2023-05-22
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami 2023-04-20
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. łowiectwa i gospodarki nieruchomościami 2023-04-20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds.rolnicta i gospodarki nieruchomościami 2023-03-16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. łowiectwa i gospodarki nieruchomościami 2023-03-16
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej 2023-03-13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku 2023-02-24
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej 2023-02-24
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej 2023-02-07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2023-02-01
Wójt Gminy Sanok ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku 2023-01-24
Ogłoszenie z dnia 17 stycznia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej 2023-01-17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2023-01-12
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko - Animator Sportu na obiekcie ORLIK w Trepczy w ramach Programu 2023-01-13
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -Kierownika Ośrodka Wsparcia Dziennego w Raczkowej 2023-01-05
Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkoły w Pisarowcach, Strachocinie, Trepczy i Załużu. 2022-04-29
Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Załużu 2022-05-27
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. utrzymania zieleni i ochrony środowiska 2021-10-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. utrzymania zieleni i ochrony środowiska. 2021-10-12
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zwierząt i ochrony powietrza 2021-10-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zwierząt i ochrony powietrza. 2021-10-12
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds księgowości podatkowej. 2021-09-29
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2021-09-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. 2021-09-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. ochrony zwierząt i ochrony powietrza 2021-09-20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. utrzymania zieleni i ochrony środowiska 2021-09-20
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej. 2021-09-20
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Sanok z siedziba w Sanoku- inspektor do spraw płacowych i rozliczeń 2021-09-07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2021-09-03
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds płac. 2021-07-09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor do spraw księgowości podatkowej 2021-08-25
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Sanok z siedzibą w Sanoku 2021-08-31
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. płac. 2021-06-30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw płac 2021-06-10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. 2021-04-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2021-04-22
Ogłoszenie Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej o naborze na stanowisko głównego księgowego. 2021-04-01
Ogłoszenie o wyniku naboru na animatora sportu 2021 w miejscowościach Trepcza i Prusiek. 2021-02-09
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. 2021-02-02
Ogłoszenie naboru na animatora sportu 2021 w miejscowościach Trepcza i Prusiek. 2021-01-28
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2021-01-22
Informacja o wyniku naboru na stanowisko audytora wewnętrznego 2020-12-08
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2020-12-22
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2020-12-23
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolna stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny 2020-11-27
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej 2020-11-26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego 2020-11-03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. opłat w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej 2019-08-13
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym 2019-05-22
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. opłat w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej 2019-09-05
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej 2019-09-16
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Kostarowcach i Niebieszczanach. 2019-05-17
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym 2019-05-17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Podatkowym 2019-04-19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-02-25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-03-07
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Ochrony Środowiska 2019-03-07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-02-20
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-02-20
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Ochrony Środowiska. 2019-02-08
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-01-25
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 2019-01-25
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Ochrony Środowiska 2019-01-17
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Pakoszówce oraz w Srogowie Górnym 2018-05-15
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Szkole Podstawowej w Pisarowcach, Strachocinie, Trepczy i Załużu 2017-05-25
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór osoby do pracy, w ramach umowy na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska. 2017-05-05
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Falejówce 2016-05-20
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Gminie Sanok 2015-10-19
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Gminie Sanok 2015-10-07
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Sanok 2015-09-10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Gminie Sanok 2015-06-01
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Gminie Sanok 2015-05-25
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Sanok 2015-04-21
Wyniki postępowania dotyczącego składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego. 2014-02-26
Informacja o wyniku naboru na stnowisko podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych 2014-01-20
Ogłoszenie dot. składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę 2014-01-10
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stnowisko podinspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych 2014-01-10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Audytor wewnętrzny 2014-01-07
O G Ł O S Z E N I E z dnia 12 grudnia 2013 r.Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sanok 2013-12-12
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sanoku - Audytor wewnętrzny 2013-12-05
Informacja o wynku naboru na stanowisko referent ds. podatków i opłat lokalnych 2013-07-24
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Sanoku. 2013-07-17
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. podatków i opłat lokalnych 2013-06-25
Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. decyzji środowiskowych i zmiany stosunków wodnych 2011-10-21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds.decyzji środowiskowych i zmiany stosunków wodnych 2011-11-16
Informacja o wyniku naboruna stanowisko referenta ds. decyzji środowiskowych i zmiany stosunków wodnych 2011-11-23

Załączniki

 • Ilość pobrań: 9

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 12

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 11

 • Ilość pobrań: 8

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 7

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 8

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 1

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 6

 • Ilość pobrań: 2

 • Ilość pobrań: 5

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 3

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 4

 • Ilość pobrań: 2