Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Urząd

Drukuj

Referaty i samodzielne stanowiska w UG Sanok


- Referat Finansowy - RF

- Referat  Podatkowy- RPD

- Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - RGN

- Referat Ochrony  Środowiska- ROŚ

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji- GKI

- Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych- SAO

- Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej (GWS)

- Biuro Funduszy Pomocowych- BFP

- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej- ZK

- Radca Prawny- RP

- Pełnomocnik do spraw ochrony  informacji niejawnych- PIN

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych- IOD

- Audytor Wewnętrzny- AW