Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 244358
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24231
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 15747
WŁADZE GMINY Skarbnik 12607
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 13966
GMINA Sołectwa 12631
GMINA Urząd 13456
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7373
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6559
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5715
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10629
PRAWO LOKALNE Statut 7612
PRAWO LOKALNE Regulamin 7424
PRAWO LOKALNE Uchwały 1332
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10629
PRAWO LOKALNE Podatki 11815
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8082
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8142
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 51780
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 192717
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 106788
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2963
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4620
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7623
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6401
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5801
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6262
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5478
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5809
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3324
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3140
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3742
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3900
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4139
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4417
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4157
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 775
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1407
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7834
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6857
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6204
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10747
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6680
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21807
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7681
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8238
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7447
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2845
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1164
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 414
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4394
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 398
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 386
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 372
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 388
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 398
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 416
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 410
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 416
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 406
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 394
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 441
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 428
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 433
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 419
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 429
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2494
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 410
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2986
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2634
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2673
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3438
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3156
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2618
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2701
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2647
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2782
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3611
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1707
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1347
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 30
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2238
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2090
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1573