Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 391964
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25605
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 17064
WŁADZE GMINY Skarbnik 13845
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 15470
GMINA Sołectwa 13901
GMINA Urząd 14712
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8733
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 8122
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6794
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11893
PRAWO LOKALNE Statut 9020
PRAWO LOKALNE Regulamin 8618
PRAWO LOKALNE Uchwały 3193
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11924
PRAWO LOKALNE Podatki 14346
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 9123
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 9149
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 215650
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 66926
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 119674
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 4196
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4978
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 5040
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5411
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5576
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1927
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3871
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 32
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8752
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7754
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6819
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 12044
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7562
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22955
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8498
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9624
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8374
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3552
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1798
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 623
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 350
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 1170
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5856
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 1171
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 1145
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 1128
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 1157
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 1186
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 1157
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 1184
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 1153
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 1179
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 1176
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 1225
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 1194
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 1192
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1205
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 1203
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3389
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 744
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1677
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 4230
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3836
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3820
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4729
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 4390
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3813
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3943
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3844
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 4150
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 5033
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 3012
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2814
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1628
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 582
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 3076
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2894
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2534