Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy

Drukuj
Komisja Budżetu i Finansów
1. Biega Zdzisław
2. Burka Tadeusz
3. Bodziak Janina
4. Cecuła Rafał
5.Dzierżawski Jan
6. Kaczmarska Bogusława
7. Niemczyk Daniel
8. Pastuszak Agnieszka - Przewodnicząca Komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
1. Biega Zdzisław - Przewodniczący Komisji
2. Burka Tadeusz
3. Dereń Stanisław
4. Dzierżawski Jan
5. Skoczołek Krzysztof
6. Stabryła Daniel
7. Zapotoczny Roman
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu
1. Dereń Stanisław
2. Kaczmarska Bogusława
3. Kaczmarski Tadeusz
4. Niemczyk Daniel- Przewodniczący Komisji
5. Oryszczak Wiesław
6. Pastuszak Agnieszka
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Bodziak Janina
2. Cecuła Rafał - Przewodniczący Komisji
3. Dzierżawski Jan
4. Kaczmarski Tadeusz
5. Oryszczak Wiesław
6. Stabryła Daniel
Komisja Rewizyjna
1. Biega Zdzisław
2. Bodziak Janina - Przewodnicząca Komisji
3. Cecuła Rafał
4. Niemczyk Daniel
5. Stabryła Daniel
6. Oryszczak Wiesław