Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 48418
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 23468
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14974
WŁADZE GMINY Skarbnik 11845
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 13135
GMINA Sołectwa 11996
GMINA Urząd 12805
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6718
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5871
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5139
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9998
PRAWO LOKALNE Statut 6904
PRAWO LOKALNE Regulamin 6757
PRAWO LOKALNE Uchwały 410
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9900
PRAWO LOKALNE Podatki 10721
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7522
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7614
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 44097
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 182247
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 99785
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2473
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4133
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7091
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5892
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5318
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5767
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4957
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5275
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2814
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2630
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3203
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3340
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3665
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3875
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 3328
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 111
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7376
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6380
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5859
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10091
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6219
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21241
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7192
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 7446
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6989
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2532
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 765
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3773
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2100
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2440
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2083
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2092
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2833
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 2542
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2078
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2117
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2098
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2210
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 2847
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 985
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 158
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1846
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1731
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 972