Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1020879
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 27582
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 18949
WŁADZE GMINY Skarbnik 15647
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 17519
GMINA Sołectwa 15738
GMINA Urząd 16742
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 10411
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 10134
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 8329
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 13752
PRAWO LOKALNE Statut 11076
PRAWO LOKALNE Regulamin 10465
PRAWO LOKALNE Uchwały 5883
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 13888
PRAWO LOKALNE Podatki 16878
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10645
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 10696
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 80946
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 236875
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 132591
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 5813
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 6418
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 6406
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 6812
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 7245
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 3534
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 5714
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 3429
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 10038
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 8891
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 7796
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 13604
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 8707
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 25023
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 9754
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 11055
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 9732
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 4578
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2688
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 1618
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 1335
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 7850
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 2982
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 2838
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 2954
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 2844
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 2950
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 2865
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 2962
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 2899
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 2939
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 2915
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 2857
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 2965
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 2958
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 2919
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2874
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 2908
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 4624
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 2455
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 2553
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 3438
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 7024
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 4953
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 4695
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 3347
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 2197
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 4329
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 4137
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3721