Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 117735
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25120
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16608
WŁADZE GMINY Skarbnik 13415
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14930
GMINA Sołectwa 13439
GMINA Urząd 14261
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8201
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7499
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6388
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11417
PRAWO LOKALNE Statut 8515
PRAWO LOKALNE Regulamin 8188
PRAWO LOKALNE Uchwały 2608
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11464
PRAWO LOKALNE Podatki 13574
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8742
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8791
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 208100
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 62489
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 116067
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3697
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4596
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4730
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5079
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5111
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1501
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3044
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8453
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7460
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6609
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11629
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7261
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22540
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8224
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9153
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8036
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3334
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1581
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 283
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 6
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 904
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5373
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 902
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 890
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 861
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 900
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 927
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 902
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 918
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 901
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 914
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 913
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 948
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 924
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 926
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 926
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 944
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3073
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1254
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3770
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3398
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3414
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4273
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3976
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3395
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3521
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3423
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3734
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4564
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2564
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2323
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1228
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 190
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 76
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2789
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2622
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2262