Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 406895
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 26941
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 18387
WŁADZE GMINY Skarbnik 15097
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 16898
GMINA Sołectwa 15067
GMINA Urząd 15811
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 9808
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 9424
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 7799
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 13102
PRAWO LOKALNE Statut 10433
PRAWO LOKALNE Regulamin 9890
PRAWO LOKALNE Uchwały 4891
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 13274
PRAWO LOKALNE Podatki 15886
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 10154
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 10158
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 76484
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 230065
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 127951
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 5237
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 5944
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 5982
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 6348
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 6675
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 3019
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 5120
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2019 ROK 2497
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 9585
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 8494
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 7491
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 13064
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 8325
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 24279
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 9292
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 10570
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 9258
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 4190
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 2427
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 1301
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 1064
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 7133
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 2098
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 2058
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 2066
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 2031
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 2070
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 2080
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 2087
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 2116
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 2079
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 2102
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 2099
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 2152
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 2135
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 2133
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2129
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 2121
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 4244
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020 r. 1848
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 1991
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 2853
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 6349
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 4221
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 4080
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 2731
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 1666
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 3936
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 3733
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 3289