Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 74184
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 23894
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 15408
WŁADZE GMINY Skarbnik 12260
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 13579
GMINA Sołectwa 12351
GMINA Urząd 13174
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7102
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6235
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5483
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10374
PRAWO LOKALNE Statut 7293
PRAWO LOKALNE Regulamin 7099
PRAWO LOKALNE Uchwały 922
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10322
PRAWO LOKALNE Podatki 11193
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7852
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7908
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 48285
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 187831
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 103531
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 2738
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4405
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7393
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6177
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 5597
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6059
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5256
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 5584
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3095
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2909
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3498
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 3645
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3913
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4169
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 3875
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 533
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 832
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 7634
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 6644
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6052
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 10414
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6468
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 21544
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7467
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 7854
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7249
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2706
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 972
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 192
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4118
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 199
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 177
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 171
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 177
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 185
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 194
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 182
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 205
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 193
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 188
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 223
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 207
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 207
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 208
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 206
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2296
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 175
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 2740
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2406
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2426
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3171
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 2873
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2384
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2452
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2401
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2527
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3299
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1384
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1070
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2050
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1922
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1321