Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 411029
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 24580
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16062
WŁADZE GMINY Skarbnik 12916
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14317
GMINA Sołectwa 12915
GMINA Urząd 13727
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 7604
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 6806
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 5937
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 10879
PRAWO LOKALNE Statut 7922
PRAWO LOKALNE Regulamin 7755
PRAWO LOKALNE Uchwały 1711
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 10953
PRAWO LOKALNE Podatki 12398
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8309
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8356
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 55087
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 197481
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 109610
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3206
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 4824
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 7834
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 6598
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 6004
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 6458
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 5683
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 6014
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 3545
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 3347
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 3965
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4132
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4338
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 4641
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 4442
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1033
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 1820
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8051
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7075
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6361
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11068
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 6890
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22038
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 7896
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 8603
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 7636
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3004
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1314
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 591
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 4699
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 578
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 563
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 545
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 562
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 576
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 578
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 584
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 586
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 578
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 571
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 625
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 603
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 603
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 601
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 603
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 2701
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 686
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3242
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 2887
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 2929
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 3721
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3436
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 2878
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2982
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 2897
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3133
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 3924
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 1978
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 1718
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 753
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2435
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2278
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 1795