Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 120901
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku 0
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż 0
WŁADZE GMINY Wójt 25122
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 16612
WŁADZE GMINY Skarbnik 13419
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 14940
GMINA Sołectwa 13445
GMINA Urząd 14267
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 8207
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 7503
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 6395
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 11427
PRAWO LOKALNE Statut 8524
PRAWO LOKALNE Regulamin 8192
PRAWO LOKALNE Uchwały 2617
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 11471
PRAWO LOKALNE Podatki 13589
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 8744
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 8795
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 208290
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 62590
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 116147
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 3708
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 4599
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 4734
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 5084
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 5121
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe radnych składane na początek VIII kadencji 1503
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2018 ROK 3068
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 8459
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 7466
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 6610
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 11641
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 7271
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 22546
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 8230
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 9157
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 8041
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 3337
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 1584
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Gospodarka Wodno-Ściekowa 295
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Rolnictwo 33
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Trepczy 905
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 5380
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Strachocinie 905
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Dobrej 892
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Falejówce 862
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Kostarowcach 901
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie 928
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach 904
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pakoszówce 920
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Pisarowcach 903
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Prusieku 916
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym 914
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Szkoła Podstawowa w Załużu 951
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Kultury 926
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samodzielny Publiczny Zespół POZ w Gminie Sanok 928
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 927
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych Samorządowa Adminiastacja Placówek Oświatowych 945
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 3075
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2020-2023 1258
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 3771
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 3400
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 3417
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 4276
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 3978
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 3397
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 3525
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 3425
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3739
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 4571
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 24.03.2019 r. 2567
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 26.05.2019 r. 2329
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019 13.10.2019 R. 1229
WYBORY DODATKOWE WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJE 2020-2023 192
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2020 r. 82
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 2793
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 2624
RADA GMINY Rada Gminy VIII kadencji 2274