Baner głowny strony Gmina Sanok Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  258923 

Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości położonej w Prusieku
Usuniŕto Ogłoszenie o pierwszym przetargu ma sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej w miejscowości Czerteż
WŁADZE GMINY Wójt 22825 
WŁADZE GMINY Zastępca Wójta i Sekretarz 14312 
WŁADZE GMINY Skarbnik 11252 
WŁADZE GMINY Rada Gminy 14818 
WŁADZE GMINY Urząd Gminy 12448 
GMINA Sołectwa 11483 
GMINA Urząd 12200 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Sprawozdania 6114 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 5204 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Projekt budżetu 4581 
BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE Budżet 9405 
PRAWO LOKALNE Statut 6298 
PRAWO LOKALNE Regulamin 6306 
PRAWO LOKALNE Uchwały 13767 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 9295 
PRAWO LOKALNE Podatki 9901 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 7052 
PRAWO LOKALNE Ochrona Środowiska 7114 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Wójta od stycznia 2010 do listopada 2010 r. 3757 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2005 rok 6634 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2006 rok 5479 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2007 rok 4913 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2008 rok 5341 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2009 rok 4547 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2010 rok 4811 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2011 rok 2326 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2012 rok 2213 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2013 rok 2703 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2014 rok 2852 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2015 rok 3197 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2016 rok 3440 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok 1917 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy komunalne 6910 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ochrona środowiska 5922 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Pomoc socjalna dla uczniów 5510 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Zasiłki rodzinne 9454 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Dopłaty do paliwa 5679 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Sprawy budowlane 20621 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Ewidencja ludności 6747 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Geodezja i gosp. gruntami 6905 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Podatki lokalne 6409 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Odpady komunalne 2122 
MOJA SPRAWA (wzory wniosków) Łowiectwo 429 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Zapytania ofertowe 36778 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Przetargi 171891 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Nieruchomości 93130 
OGŁOSZENIA - PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamowień 1933 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury 3175 
PROTOKOŁY POKONTROLNE na rok 2011 1753 
WYBORY PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY 04.08.2013r. 1946 
WYBORY WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE RADA GMINY SANOK 16.03.2014r. 1597 
WYBORY WYBORY DO PARLAMENTU EOROPEJSKIEGO 25.05.2014 r. 1628 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16.11.2014 r. 2326 
WYBORY WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW 22.03.2015 r. 1953 
WYBORY WYBORY PREZYDENTA RP 10 maja 2015 r. 1626 
WYBORY WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 1654 
WYBORY REFERNDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r. 1638 
WYBORY WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1709 
WYBORY WYBORY ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 21.10.2018 r. 2216 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Akty Prawne 1474 
DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA Informacje 1412 
  Ilość odwiedzin: 258923